Julkaisu

Takaisin

LOG INNO - Tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille

LOG INNO - Tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksilleLOG INNO - Tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille

Annina Korpela ja Petri Murtomäki (toim.)

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja B. Raportteja 110

Tampere 2018

ISSN 1456-002X

ISBN 978-952-7266-29-8(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Tämä julkaisu kertoo LOG INNO -hankkeesta, yhteistyössä yritysten kanssa toteutetuista kehittämistoimista ja saavutetuista tuloksista. Julkaisun artikkeleissa tuodaan esille työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmia eri
alojen asiantuntijoiden kertomana. Kyselyjen, mittausten ja haastattelujen pohjalta tarkastellaan hankkeessa mukana olleiden yritysten kokemuksia ja mielipiteitä omasta työhyvinvoinnistaan ja tuottavuudestaan. Lisäksi esitetään kehitysehdotuksia ja ratkaisuja, joita metsä- ja kuljetusalalla voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi.
Päivitetty 09.11.2018