Takaisin

Leila Kakko: Sydäntä lähellä siivous ja sisäilma

Leila Kakko: Sydäntä lähellä siivous ja sisäilma

"Siivous vaikuttaa sisäilmaan, mutta ihan yhtä tärkeää on järkevä tilasuunnittelu. Kotisiivouksesta ihmiset ottavat turhan paljon ressiä", sanoo siivouksen asiantuntija, TAMKin puhtaanapidon lehtori Leila Kakko.

Leila Kakko on mukana työryhmässä, joka uudistaa INSTA800-standardia. INSTA800 on standardi siivouksen teknisestä laadusta.
Leila Kakko on mukana työryhmässä, joka uudistaa INSTA800-standardia. INSTA800 on standardi siivouksen teknisestä laadusta.

Kakko on siivouksen ja sisäilman välisiin yhteyksiin perehtynyt alansa asiantuntija. Hän paitsi opettaa puhtaanapitoa, toimii myös tutkijana ja osallistuu aktiivisena luennoitsijana alan seminaareihin kotimaassa ja ulkomailla.

Kakko suhtautuu siivouksen merkitykseen hyvälle sisäilmalle intohimoisella innostuksella, mutta peräänkuuluttaa samaan hengenvetoon sitä, miten poikkitieteellisestä aiheesta on kysymys. Olemme yleensä kiinnostuneita sisäilman suhteen jostakin tietystä osa-alueesta, kuten rakentamiseen liittyvistä asioista tai energiatehokkuudesta, kun hyvä sisäilma on monien tekijöiden summa.

Kakon kiinnostus sisäilman ja siivouksen väliseen yhteyteen alkoi jo opiskeluaikana maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa.

– Miettiessäni gradun aihetta kuulin, että teknillinen korkeakoulu haki tutkijaa hankkeeseen, jossa selviteltiin toimistorakennuksien siivouksen laatua.

Innostavaa gradun aiheessa oli Kakon mielestä jo silloin se, että tutkimus ylitti tieteiden rajat. Siivouksen ja sisäilman maailma vei mennessään – ja sillä tiellä Kakko kertoo olevansa yhä.

Sisäilma on poikkitieteellinen aihe

Palveluliiketoiminnan restonomikoulutuksessa opettava Kakko on määrätietoisesti etsinyt yhteistyökumppaneita muiden alojen opettajista ja asiantuntijoista. Samasta aiheesta kiinnostuneiden löytäminen on vienyt oman aikansa.

– Tässä on auttanut varmaankin se, että olen luonteeltani puhelias, ja kahvilla olen osunut esimerkiksi insinöörien seuraan. Aina ei kannata olla vaan omissa porukoissa, Kakko naurahtaa.

TAMKin rakennus- ja talotekniikan koulutusten kanssa yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Se mitä Kakko vielä soisi löytävänsä, olisivat ne terveysalan asiantuntijat, jotka ovat kiinnostuneita sisäilmasta.

– Tällä hetkellä en ole Tampere3-yhteisön puitteissakaan tutustunut asiantuntijoihin, jotka olisivat kiinnostuneita huonon sisäilman aiheuttamista terveysvaikutuksista.

Kakon restonomiopiskelijoista enemmistö on monimuoto-opiskelijoita, joista osa työskentelee jo puhtausalalla. Hyviä opinnäytetöitä siivouksen merkityksestä hyvään sisäilmaan tehdään yhä enemmän.

Kakko iloitsee erityisesti viime keväänä TAMKin parhaana AMK-opinnäytetyönä palkitun, talotekniikan insinööriksi valmistuneen Saara Vänskän työstä. Combi-hankkeeseen* tehty opinnäytetyö oli nimeltään "Puhdistettava talotekniikka. Siivouksen ja talotekniikan yhteisvaikutus koulurakennusten sisäilmastoon."

– Vänskän opinnäytetyössä tuli hienosti esille se, miten eri alojen osaamista voidaan yhdistää. Kyseessä oli insinöörityö, jossa puhuttiin myös puhtaanapidosta. Tässä prosessissa oli hienoa olla yhtenä ohjaajana mukana.

Monen tekijän summa – jokainen voi vaikuttaa

Uusin tutkimushanke, jossa Kakko oli mukana tutkijana, päättyi joulukuussa 2016. Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (SEEK) -hanke tutki kouluja ja niiden sisäilman laatua Työsuojelurahaston tuella.

Yhdeksi tärkeäksi huomioksi nousi se, että siivottavuus on erilainen jopa saman koulun sisällä. Lattiapinnat olivat kouluissa ohjearvojen mukaisia, mutta tasopintoihin kuten pöydille oli kertynyt liikaa pölyä.

– Tein kaikissa tutkituissa kouluissa pintapölymittaukset. Tärkein havaintomme oli se, että kiinnitämme enemmän huomiota lattiapintoihin kuin tasopintoihin. Pölyä keräävää tavaraa on tiloissa yksinkertaisesti liikaa ja sitä on väärissä paikoissa, Kakko toteaa.

Pöly huonontaa sisäilmaa ja aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä, siksi sisätilojen terveellisyydellä on suuri merkitys. Kaikki lähtee tilasuunnittelusta.

– Siivottavuus tarkoittaa sitä, että siivooja pääse tekemään oman työnsä. Haasteena on se, että halutaan tehdä asioita halvalla, jolloin meillä on tiloissa juuri niitä edullisia hyllyjä eikä kaappeja.

Mitä sitten voisimme itse tehdä hyvä sisäilman ja siivottavuuden eteen?

Kakko antaa muutamia vinkkejä.  Sisäilma parantuisi selkeästi, jos saisimme paperit pysymään kaapeissa. Turha tavara pitäisi heittää pois ja miettiä mitä oikeasti tarvitaan. Samoin voimme miettiä, miten kaikki vaadittavat piuhat kulkevat huoneessa ja miten se vaikuttaa siivottavuuteen. Käytettävyys ja siisteys on myös esteettisyyttä.

Jos tilat ovat tarpeeksi hyvin siivottavia ja säilytystilat ovat hyviä, niin pölyn kertyminen vähenee itsestään. Tällä taas on suoria kustannusvaikutuksia.

– Voisimme vähentää esimerkiksi siivouskertoja. Se että siivotaan joka päivä, ei ole sisäilman kannalta paras, koska pölyn pitää antaa laskeutuakin, että sen saa pinnalta pois.

Positiivinen asia sisäilman kannalta on se, että printteri on nyt usein käytävällä eikä työhuoneessa. Tämä on Kakon mielestä iso parannus, sillä printtereistä tulee paitsi pölyä myös otsonia.

– Sisäilma on aina monien asioiden summa, ja yhden yksittäisen tekijän osoittaminen on vaikeaa.

Siivoa sen verran kuin tarpeen

Entä miltä näyttää sisäilma-asiantuntijan oma työhuone?

– Työpöytäni on täynnä tavaraa, ihan niin kuin muillakin, Kakko huokaa, mutta lisää saman tien, että pyyhkii pölyt pöydältään itse.

Tutkimusten mukaan viherkasvit parantavat sisäilmaa, mutta asia ei ole Kakon mielestä aina yksiselitteinen.

– Varsinaisille viherkasveille ihmiset ovat kuitenkaan harvemmin allergisia. Koska itse rakastan kukkia, ikkunalautani työhuoneessa on täynnä kasveja, joista huolehdin myös itse.

Kakon mielestä ihmiset ottavat kotisiivouksesta turhan paljon "ressiä". Kakko itse asuu vanhassa omakotitalossa, jonka kertoo kaipaavan kiihkeästi remonttia. Kotoa löytyy kuitenkin enemmän kaappeja kuin avopintoja, mikä helpottaa puhtaanapitoa.

– Suutarin lapsella ei ole kenkiä, eli en käytä perjantaita tai lauantaita siivoukseen, siivoan sen verran kuin on tarpeen.

Kakko neuvoo kotisiivoojia siivoamaan sen verran, että pystyy itse olemaan onnellinen tilassa.

– Järjetön puunaaminen sopii harvemmalle. Jos olet kuitenkin luonteeltasi sellainen, että haluat puunata paikat viimeisen päälle puhtaaksi, sitten on vain puunattava ja huolehdittava siitä, että tilat ja materiaalit ovat sellaisia, että se on mahdollista.


Teksti: Arja Hautala
Kuva: Joel Forsman

Asiantuntija Leila Kakko - LinkedIn

Restonomikoulutus TAMKissa

Faktat

  • Hyvä sisäilma on aina monen tekijän summa
  • Hyvä tilasuunnittelu on tärkeää siivottavuuden kannalta
  • Pidä paperit kaapeissa ja karsi turha tavara
  • Tilojen estetiikka on myös tärkeää

*) COMBI-hanke keskittyy palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen

Julkaistu 19.05.2017