Takaisin

Lehtori, prosessitekniikka

Lehtori, prosessitekniikka

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.4.2020 alkaen.

Tehtävän kuvaus

- ammattiaineiden opettaminen, esimerkiksi virtaustekniikka, aineensiirtotekniikka, mekaaniset ja kemialliset yksikköprosessit, paperin ja kartongin valmistus, laboratoriotyöt
- opinnäytetöiden ohjaus
- yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa
- osallistuminen hanketyöskentelyyn.

Arvostamme

- perehtyneisyyttä materiaalitekniikkaan ja biotuote- ja prosessitekniikkaan
- ymmärrystä kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä
- sujuvaa englanninkielentaitoa sekä kykyä toimia ja opettaa kansainvälisessä ympäristössä
- ymmärrystä ja kiinnostusta yhteiskunnallisista ja kansainvälisitä asioista
- hyvää verkostoituneisuutta
- valmiutta hanketyöskentelyyn, kansainväliseen toimintaan, täydennyskoulutukseen ja kehittämistoimintaan.

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta osaamisalueelta sekä 60 opintopisteen tai vastaava aiempi 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus (tai valmiutta suorittaa se kolmen vuoden aikana).

Lehtorin tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat tutkintovastaava Ulla Häggblom, p. 040 556 1120, ja osaamispäällikkö Timo Parkkinen, p. 040 548 0036, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@tuni.fi.

Hakuaika päättyy 1.3.2020.

Sähköinen hakulinkki