Julkaisu

Takaisin

Kuviteltua todellisuutta - ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönä

Kuviteltua todellisuutta - ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönäKuviteltua todellisuutta - ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönä

Harri Kukkonen ja Liisa Marttila

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja A. Tutkimuksia 20

Tampere 2017

ISSN 1456-0011

ISBN 978-952-5903-89-8(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Miten opiskelijan opintoihin kiinnittymistä voi tukea? Kuinka vahvistetaan opiskelijan kokemusta osallisuudesta ja toimijuudesta? Miten opiskelijan identiteettityö ja ammatillinen kasvu liittyvät oppimisen ympäristöihin? Tässä julkaisussa kuvataan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, opettajien sekä muun henkilökunnan käsityksiä siitä, minkälaisella toiminnalla ja minkälaisissa ympäristöissä voidaan saada aikaan hyviä oppimis- ja opiskelukokemuksia.

Julkaisussa esitelty tutkimus on tehty ammattikorkeakoulussa, mutta sen tuloksia voivat hyödyntää kaikki korkea-asteen ja ammatillisen toisen asteen opetus-, ohjaus- ja suunnittelutehtävissä sekä tukipalveluissa toimivat. Julkaisulla pyritään edistämään oppimisen ja osaamisen karttumisen tukemista sekä uudenlaisten, luovien ratkaisujen kehittämistä yhteistyössä.

Päivitetty 03.01.2019