Takaisin

Kuntaliiton palkinto TAMKiin Milla Lamminperälle ja Annukka Tuppuraiselle yamk-opinnäytetyöstä

Kuntaliiton palkinto TAMKiin Milla Lamminperälle ja Annukka Tuppuraiselle yamk-opinnäytetyöstä

Ensimmäinen palkittu ylempi amk-tutkielma pureutui johtamiseen

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen vuosittain palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas. Tunnustuspalkinnon myöntämisen tavoitteena on tukea ja edistää kunta-alan tutkimustyötä.

Nyt palkittiin ensi kertaa myös ammattikorkeakoulun yamk-opinnäytetöitä. Vuoden 2017 parhaaksi amk-opinnäytetyöksi arvioitiin Milla Lamminperän ja Annukka Tuppuraisen kotihoidon johtamiseen liittyvä tutkielma, "Esimiesten osaamisen johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa".

Tampereen ammattikorkeakoulussa hyväksytty opinnäytetyö osoitti, että kotihoidon esimiehet tuntevat alaistensa osaamisen ja pyrkivät hyödyntämään sitä, mutta vain kolmannes esimiehistä kokee voivansa hyödyntää kaikkea omaa osaamistaan työssään. Ristiriitoihin puututaan nopeasti ja tarjolla on työkaluja niiden hoitamiseksi. Osaamisen johtamisen merkittävimpiä haasteita ovat tutkimuksen mukaan henkilöstön ja asiakaskunnan muutokset, motivointi ja johtaminen, sote-uudistus ja organisaatioihin kohdistuvat muutokset sekä resursointi. Ristiriidan hallinnan haasteiksi on lueteltu johtaminen yleensä, ajan puute, työyhteisön ihmissuhteet ja toisinaan luottamusmiehet ja liiton edustajat. 

Tutkimuksen tulokset on tiivistetty viideksi kehittämiskohteeksi, joita ovat strategialähtöisyyden lisääminen, oman osaamisen kehittäminen, osaamisen hyödyntäminen, palkitsemisen tapojen kehittäminen sekä esimiehen saamaan tukeen panostaminen.

Lamminperän ja Tuppuraisen työ palkittiin Kuntasäätiön 2 000 euron apurahalla.

Palkitut opinnäytetyöt:

Viliina Evokari, Helsingin yliopisto: Ilmastonmuutokseen sopeutumista estävät ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa

Milla Lamminperä ja Annukka Tuppurainen, Tampereen ammattikorkeakoulu: Esimiesten osaamisen johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa.

Kunniamaininnan saaneet opinnäytetyöt:

Jonne Parkkinen, Tampereen yliopisto: Vetovoimakilpailu - tutkimus seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien tulkitsemana.

Tuula Seppo, Itä-Suomen yliopisto: Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset rekisterinpitäjälle.

Aila Ramlin ja Tiina Vakkala, Lapin ammattikorkeakoulu: Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle.

Hannele Hankala, Oulun ammattikorkeakoulu: Siikajoen kunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen: Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä.

 

Lisätietoja

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Kuntaliiton tiedote 

Milla Lamminperä, p. 040 516 5451, milla.lamminpera(at)gmail.com

Annukka Tuppurainen, p. 044 252 4192, annukka.tuppurainen(at)kuh.fi

Kuva: Pixabay

 

 

 

Muokattu 29.11.2019