Takaisin

Korkeakoulut ja teollisuus kouluttavat lentokonetekniikan ammattilaisia Pirkanmaalla

Korkeakoulut ja teollisuus kouluttavat lentokonetekniikan ammattilaisia Pirkanmaalla

TTY ja TAMK käynnistävät yhteistyön, joka mahdollistaa lentokonetekniikan opetuksen molemmissa oppilaitoksissa syksystä 2015 alkaen. Opetuksen uusi toteuttamismalli avaa Pirkanmaalle koko Euroopan tasolla uuden ja ainutlaatuisen opintoputkimahdollisuuden.

Tampereen ammattikorkeakoulussa voi opiskella lentokonetekniikkaan suuntautuvan koneinsinöörin tutkinnon, ja Tampereen teknillisessä yliopistossa konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoa voi täydentää lentokoneiden järjestelmätekniikkaan painottuvalla opintokokonaisuudella.

TAMK on Suomessa ainoa ammattikorkeakoulu, jossa voi erikoistua lentokonetekniikkaan. TTY:llä lentokoneiden järjestelmätekniikan erikoistumismahdollisuus on diplomi-insinööriopinnoissa uusi avaus, joka ei pyri kilpailemaan muiden kotimaisten yliopistojen kanssa. Korkeakoulujen opinnot toteutetaan yhteistyönä, johon TAMKin ja TTY:n lisäksi osallistuu Euroopan johtaviin lentokaluston elinkaaren tukipalvelujen tarjoajiin kuuluva Patria Aviation Oy.

Opetuksen uusi toteuttamismalli avaa Pirkanmaalle koko Euroopan tasolla uuden ja ainutlaatuisen opintoputkimahdollisuuden lähtien toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta ja päätyen diplomi-insinööritutkinnon kautta aina tekniikan tohtoriin. Lentokoneteknisen koulutuksen yhteistyön valmisteluun Pirkanmaalla ovat osallistuneet TAMKin ja TTY:n lisäksi Pirkanmaan liitto, Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sasky ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Opetuksessa tullaan hyödyntämään ristiin eri koulutustasojen oppimisympäristöjä ja opettajaresursseja sekä teollisuudessa työskentelevien asiantuntijoiden osaamista. Tällä tavoin mahdollistetaan erittäin laadukas ja kustannustehokas opetus. Yhteistyön myötä lentokonetekniikan profiili vahvistuu huomattavasti Tampereen korkeakouluissa.

- Pirkanmaalle on keskittynyt joukko lentoteknisen toimialan kotimaisia avaintoimijoita, joten lentokonetekniikka on täällä hyvin keskeinen osaamisalue, kertoo koulutuksen opettaja, tekniikan tohtori Antti Perttula TAMKista.

Lentokonetekniikan luennot järjestetään TAMKin ja TTY:n opiskelijoille yhteisinä. Muutoin opinnot TAMKissa vastaavat muutaman vuoden takaista lentokonetekniikan suuntautumisvaihtoehtoa. Opintopolulta valmistuvan tutkintonimike on konetekniikan insinööri (AMK), samoin kuin rinnakkaisilta opintopoluilta valmistuvien (koneautomaatio, tuotekehitys, tuotantotekniikka, älykkäät koneet). TTY:llä puolestaan lentokonejärjestelmätekniikasta tulee diplomi-insinööriopintojen pääainetta (koneensuunnittelu- tai sovellettu mekaniikka) syventävä kokonaisuus.

Valmistuneiden odotetaan työllistyvän monipuolisesti lentoteknisen toimialan erilaisiin asiantuntija-, kehitys-, tutkimus- ja johtotehtäviin.

- Lentotekniikan opetuksesta vastaavat opettajat tulevat TAMKista, TTY:ltä ja Patria Aviationilta. Tällä tavoin varmistamme, että jokaiseen oppiaineeseen on käytössä alan paras kotimainen osaaminen. Laadukkaan opetuksen ohella on tärkeää, että lahjakkaille opiskelijoille tarjotaan jo opiskeluaikana mahdollisuus soveltaa oppeja käytäntöön. Tämä mahdollistuu esimerkiksi Patria Aviation Oy:n lanseeraaman AVI-Trainee ohjelman kautta, kertoo projektipäällikkö Jussi Aaltonen TTY:ltä.

Toisen asteen koulutus eli ammattiopistot otetaan mukaan opetuksen järjestelyissä. Tredun ja Saskyn oppimisympäristöjä sekä opettajia hyödynnetään opintojaksoihin liittyvissä laboratoriotehtävissä. Lisäksi opiskelijan siirtymistä koulutusasteelta toiselle tuetaan niin, että lentokonealan tuleville ammattilaisille muodostuu hyvin etenevä ja toimiva opintoputki, joka alkaa jo toiselta asteelta.


Lisätietoa:
Lehtori Antti Perttula, TAMK, antti.perttula(at)tamk.fi, p. 050 464 4550
Projektipäällikkö Jussi Aaltonen, TTY, jussi.aaltonen(at)tut.fi, p. 040 849 0522

Yhteishaku korkeakouluihin 17.3.–9.4.2015 www.opintopolku.fi

 

Muokattu 29.03.2016