Takaisin

Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

30 op

Toteutusaika: 22.09.2017 - 31.12.2018

1000 (alv 0%) €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: Lisähaku 30.5.2017 - 27.08.2017

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus - uusi koulutusmuoto yhteistyössä työelämän kanssa!

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton ja laaja-alainen yhteistyö sekä ammattitaito ovat avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko rakentamisen ketjuun.

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Koulutuksen esite (PDF)

Kohderyhmä

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville.

Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen sisältö

  • Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op
  • Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op
  • Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
  • Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
  • Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3 op
  • Työelämälähtöinen projektityö 10 op

Koulutuksen sisällöt on mahdollista hyväksilukea soveltuvin osin haettaessa esimerkiksi suunnittelun, rakennusterveyden tai kuntotutkimuksen alueen pätevyyksiä. Hyväksynnät suorittaa aina pätevyyteen kouluttava organisaatio määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Koulutukseen sisältyy todellisiin korjaushankkeisiin (rakennuttamiseen, korjaussuunnitteluun tai rakentamisvaiheen toteuttamiseen) liittyvä työelämälähtöinen projektityö. Kouluttaja hyväksyy projektityön aiheen ja laajuuden. Keskusteluun ja arviointiin osallistuvat opiskelija, työnantajan edustaja ja kouluttaja.

Toteutus

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämälähtöinen projektityö integroituu opiskelijan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä. Koulutuksen kesto on  1,5 vuotta 22.9.2017 - 31.12.2018. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin 810 opiskelijan työtuntia.

Alustavat lähipäivät:

pe-la 22.-23.9.2017                                                                                                                                            

pe-la 27.-28.10.2017                                                                                                                               

17.-18.11.2017                                                                                                                                      

1.-2.12.2017                                                                                                                                

12.-13.1.2018

9.-10.2.2018

23.-24.3.2018

20.-21.4.2018

18.-19.5.2018

14.-15.9.2018

12.-13.10.2018

16.-17.11.2018

30.11.2018

 

Hinta

Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on vain 1000 € (alv 0%). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2018 alussa.

Hakeminen

Koulutuksessa vapaana vielä muutama paikka. Avasimme niitä varten lisähaun. Voit hakea mukaan sähköisellä hakulomakkeella 27.8.2017 mennessä.

Kopiot tutkinto- ja työtodistuksista tulee lähettää hakuaikana sähköpostilla osoitteeseen erikoistumiskoulutus@tamk.fi tai postitse osoitteeseen Merja Leinonen, TAMK, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Valinta

Koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa. Ammattikorkeakoululain § 25:n mukaan "Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon taikka jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten".

Valinta perustuu hakemuksiin, jotka tarvittaessa pisteytetään seuraavasti:

1. Koulutustarpeen kuvaus ja motivaatio (max. pisteet yhteensä 50)

2. Työkokemus (max. pisteet yhteensä 40)

Rakennus- ja kiinteistöalalla hankittu työkokemus

yli 10 vuotta = 40 pistettä

5-9 vuotta = 20 pistettä

2-4 vuotta = 10 pistettä

3. Tutkintotodistus (korkeakoulututkinto = 10 pistettä)

 

Valinnasta ilmoittaminen

Päätös lisähaun valinnasta tehdään viikon 35 aikana ja siitä ilmoitetaan sähköpostilla.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Vastuuopettaja Pekka Väisälä, puh. 040 828 1379

Suunnittelija Katri Viitanen, puh. 050 321 5148

etunimi.sukunimi(at)tamk.fi

Päivitetty 29.03.2018