Takaisin

Kiinteistönvälityksen osaaja

Kiinteistönvälityksen osaaja

30 op

07.02.2019 - 19.03.2020

450 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

Koulutus järjestetään torstaisin klo 9-16 aikavälillä 7.2.2019 - 19.3.2020.  Alustavat lähiopetuspäivät ovat 7.2., 7.3., 28.3., 25.4., 23.5., 15.8., 5.9., 3.10., 24.10., 21.11. ja 12.12.2019 sekä 9.1., 30.1., 20.2. sekä 19.3.2020. Lähipäivien välillä työskennellään itsenäisesti.

Sisältö

Kiinteistönvälityksen perusteet (5R00BI09-3006), 3 op
Kouluttaja: Varatuomari Hanna Laasanen
Opiskelija perehtyy kiinteistönvälitystoiminnan kannalta keskeiseen lainsäädäntöön ja saa perustiedot kiinteistönvälittäjänä toimimiseen.
Opintojakson sisältö

 • Kiinteistönvälitystä ohjaava lainsäädäntö, mm. maakaari, asuntokauppalaki, laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä sekä laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä.
 • Kiinteistö- ja huoneistokaupan vaiheet ja asiakirjat
 • Huoneiston vuokraaminen
 • Kiinteistönvälittäjän oikeudet ja velvollisuudet
   

Rakennussuunnittelun perusteet (5R00DJ56-3002), 4 op
Kouluttaja: Arkkitehti Minna Nyström-Järvinen
Opiskelija perehtyy rakennussuunnittelun tekniseen puoleen ja tutustuu erilaisiin rakennuksiin tyyppeinä sekä osana ympäristöään. Opiskelija osaa liittää rakennussuunnittelun osaksi talonrakennushanketta ja ymmärtää arkkitehtisuunnittelun perusteita.

Opintojakson sisältö
Arkkitehtisuunnittelun kulku ja asema suunnitteluorganisaatiossa. Suunnittelijoiden pätevyys. Pääsuunnittelija. Suunnittelijoiden valinta. Asiakirjat ja niiden tehtävät. Rakentamisen luvat, rakennuslupa - asiakirjat ja lupamenettely. Asemakaava ja rakennusoikeuslaskelmat. Rakennussuunnittelua koskevat lait, viralliset määräykset ja ohjeet. Esteettömyys. Asuntosuunnittelun perusteet (huoneistot, asuinhuoneet ja aputilat ym.).
 

Varallisuusoikeus (3H00CV54-3006), 5 op
Kouluttaja: OT Jouni Ranta
Opiskelija tuntee sopimus- ja esineoikeuden keskeiset säännöt ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opintojakson sisältö 

 • Sopimukset ja velvoitteet 
 • Omaisuus ja esineoikeudet 
 • Kiinteistöoikeus 
 • Kiinteistön kirjaamisjärjestelmä 
 • Kiinnitys ja panttioikeus
   

Perhe- ja perintöoikeus (3H-410 – 3016), 5 op
Kouluttaja: Varatuomari Hanna Laasanen

Opiskelija tuntee keskeiset säännökset edunvalvonnasta, avio- ja avoliitosta sekä perintö- ja testamenttioikeudesta ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. 
Opintojakson sisältö 

 • Edunvalvontaa koskeva perussäännöstö 
 • Puolisoiden varallisuutta ja velkoja koskevat säännökset 
 • Aviovarallisuussuhde ja sen purkaminen 
 • Perimysjärjestys 
 • Kuolinpesän selvittäminen ja jakaminen 
 • Testamenttioikeus
   

Kiinteistönvälityksen case-tapaukset (5R00CY99-3003), 3 op
Kouluttaja: Varatuomari Hanna Laasanen

Opiskelija syventää osaamistaan kiinteistökauppaa, asunto-osakkeen kauppaa ja huoneenvuokraa sekä näihin liittyvää välitystoimintaa koskevista säännöksistä. Opiskelija saa valmiuksia käytännön ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja harjaantuu perustelemaan tekemiään ratkaisuehdotuksia.

Opintojakson sisältö
Opintojaksolla käydään läpi kiinteistökauppaan, asunto-osakkeen kauppaan ja huoneenvuokraan sekä näiden välitystoimintaan liittyviä case-harjoituksia.
 

Isännöinti (5R00BF20 – 3008), 5 op
Kouluttaja: TkL Petri Murtomaa

Opiskelija tuntee isännöitsijän keskeiset tehtävät ja asunto-osakeyhtiön hallinnon.
Käsiteltäviä teemoja ovat  

 • asunto-osakeyhtiön perustaminen ja yhtiöjärjestys 
 • päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä 
 • kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä 
 • osakkaan ilmoitusvelvollisuus huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä 
 • isännöitsijäntodistuksen sisältö 
 • asunto-osakeyhtiön tilinpäätös (sisältö ja tulkinta) 
 • hallituksen selvitykset kunnossapitotarpeesta ja tehdyistä korjauksista 
 • kuntotarkastukset, kuntoarviot ja kuntotutkimukset, PTS-suunnitelmat 
 • asunto-osakeyhtiön ylläpitokustannukset
   

Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu (3H00CU39 – 3005), 5 op
Kouluttaja: YAMK Miina Kivelä

Opintojaksolla syvennytään myyntityöhön ja siihen liittyvään vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Opiskelija tuntee myyntiprosessin eri vaiheet ja hyvän asiakaspalvelun periaatteet sekä tietää, miten digitaalisia kanavia voi hyödyntää niiden hoitamisessa.
Opintojakson sisältö

 • Mitkä ovat myyntiprosessin vaiheet ja miten myyjän pitäisi toimia eri vaiheissa?  
 • Miten tarjota asiakkaalle mieleenpainuva asiakaspalvelukokemus?  
 • Miten voin kehittää omaa myynti- ja asiakaspalveluosaamistani?
 • Miten hyödynnän digitaalisuuden mahdollisuuksia markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa?
 • Miten sosiaalinen media ja verkkosisällöt voivat auttaa myyntityössä?

Opintojakson lisätiedot

Koulutuksen hinta on 450 € (alv. 0%) ja koulutusmaksusta lähetetään linkki verkkomaksamiseen koulutuksen alkamisen jälkeen.

Esitietovaatimukset

Opintoihin hakeutuvilta toivotaan kokemusta kiinteistöalalta, mutta se ei ole edellytys.
Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätiedoissa, jos sinulla ei ole kokemusta kiinteistöalalta.

Muuta

 

 

Koulutus ja koulutusala

Haluatko kehittää osaamistasi ja ammattitaitoasi kiinteistöalalla ja saada valmiuksia myös LKV-kokeen suorittamiseen? Hae "Kiinteistönvälityksen osaaja" –koulutukseen, joka järjestetään avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opinnot koostuvat TAMKin rakennustekniikan ja liiketalouden opintojaksoista, ja ne ovat hyväksiluettavissa tutkintoon, jos päätät myöhemmin hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään avoimen AMKin omassa ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 23.01.2019

Back to the list of courses