Takaisin

Kestävät energiaratkaisut MOOC

Kestävät energiaratkaisut MOOC

1 - 6 op

Toteutusaika: syksy 2016 - kevät 2018

Maksuton

Avoin verkkokurssi

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Täydennyskoulutus toteutetaan MOOC-kursseina (Massive Open Online Course) 2016 - 2018. Koulutuksiin on jatkuva haku.

Kohderyhmä

Avoimet verkkokurssit on suunnattu rakennus- ja energia-alan ammattilaisille sekä opiskelijoille.

Tavoite

Kestävät energiaratkaisut -koulutuksessa edistetään tavoitteita, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Verkkokurssin teemoja ovat aurinkoenergia, bioenergia, lämpöpumput ja tuulivoima.

Sisältö

Verkkokurssin aihepiirejä ovat aurinkoenergia (3 op) sekä bioenergia, lämpöpumput ja tuulivoima, joiden laajuus on 1 op per aihealue.

MOOCin toteutusaikataulu 2016

Yleistä aurinkoenergiasta, Kesäkuu 2016

 • auringon säteily
 • passiivinen hyödyntäminen
 • aktiivinen hyödyntäminen
 • markkinat
Aurinkosähköjärjestelmät, Syyskuu 2016
 • toimintaperiaate
 • komponentit
 • kytkennät
 • mitoitus

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu, Joulukuu 2016

 • PV teknologia
 • "aurinkosähköjärjestelmien komponentit"
 • suuntaus ja asemointi
 • mitoitus
 • takaisinmaksuaika
 • vaatimukset rakenteille
 • suunnittelu
 • lupaprosessit
 • varastointi

2017

Aurinkolämpöjärjestelmät
 • ST teknologia
 • suuret keräinjärjestelmät
 • "aurinkolämpöjärjestelmien komponentit"
 • suuntaus ja asemointi
 • yhdistäminen olemassa oleviin järjestelmiin
 • lämpimän käyttöveden ja tilojen lämmitys

Aurinkolämpöjärjestelmien suunnittelu

 • mitoitus
 • takaisinmaksuaika
 • vaatimukset rakenteille
 • suunnittelu
 • lupaprosessit
 • varastointi

Lämpöpumput

Bioenergia

2018

Tuulivoima

Kouluttaja

Marko Kukka, Kestävät energiaratkaisut -tiiminvetäjä
Satakunnan ammattikorkeakoulu, marko.kukka(at)samk.fi

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Päivitetty 09.03.2018

Back to the list of courses