Kehity palvelumuotoilun osaajaksi

Toteutusaika: 26.11.2018-29.5.2019

TAMK Pääkampus, Tampere

Hae viimeistään 29.10.2018

Työvoimakoulutus


Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet palvelujen tai liiketoiminnan ideoimisesta ja kehittämisestä yksityisellä tai julkisella sektorilla.  Hakijan koulutustaustaa ei määritellä tarkemmin, koska palvelumuotoilun kantavana teemana on monialaisuus, joka takaa uudenlaiset lähestymistavat. Ensisijaisesti koulutukseen odotetaan hakijoita, joilla ei ole koulutuksensa tai työkokemuksensa avulla hankittua palvelujen kehittämisen ja digitaalisten välineiden käyttämisen osaamista.

Tavoite

Työelämälähtöisen koulutuksen tavoite on kehittää ammatillista asiantuntijuutta kytkemällä korkeakoulutettujen osaaminen liiketoiminnan kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin.

Koulutuksessamme huomioidaan työn muuttuminen suorittavasta työstä ohjaaviksi tehtäviksi, verkkoliiketoiminnan laajentuminen sekä asiantuntija- ja kehittämistehtävien lisääntyminen.

Sisältö

Koulutus antaa valmiudet:

- asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämiseen
- hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja oman työnsä/organisaation kehittämisessä
- määritellä ongelma ja rakentaa sen ympärille palvelumuotoilua hyödyntävän ja organisaatiota osallistavan prosessin
- soveltaa palvelumuotoilun filosofiaa, termistöä ja prosessia.

Koulutuksen tärkeimmät neljää osa-aluetta ovat:

1. Oman osaamisen tuotteistaminen, sen myyminen ja työnhakuvalmennus
2. Palvelumuotoilu
3. Digitaaliset välineet ja kanavat   
4. Työnhakijan hyvinvointiohjelma.

Toteutustapa

Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta ja työpaikoilla tapahtuvasta työssäoppimisesta. Opiskelijat saavat harjoittaa palvelumuotoilua tiimeissä oikeissa yrityksissä. Koulutus rakentuu palvelumuotoilun prosessin eri vaiheisiin ja sisältää teoriaan tutustumista, omatoimista ajatustyötä, harjoitustehtävien tekemistä ja yritykselle tehtävän työssäoppimisen / projektityön.

Näin haet

Sähköisellä lomakkeella osoitteessa: te-palvelut.fi

Haku koulutukseen avataan elokuussa 2018

Muuta

Koulutus on työvoimahallinnon rahoittamaa koulutusta ja edellyttää opiskelijoiden läsnäoloa ja osallistumista.

Lisätiedot

Lisätietoja: tamk.fi/taydennyskoulutus
Kersti Jääskeläinen, TAMK EDU
p. 050 321 5147| kersti.jaaskelainen@tamk.fi


Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista
taloudellisista etuuksista:
p. 0295 020 702 | koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Päivitetty 01.08.2018

Back to the list of courses