Takaisin

Kannattava liiketoiminta 3H00DM47-3001

Kannattava liiketoiminta

Koodi: 3H00DM47-3001

5 op

01.04.2019 - 31.05.2019

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet ja ongelmakentän
- ymmärtää kannattavuuden merkityksen yritystoiminnassa
-osaa laatia katetuottolaskelmia
- osaa laskea suoritekohtaisia kustannuksia
- tuntee erilaisia hinnoittelumenetelmiä ja osaa hyödyntää edellä mainittuja laskelmia suoritteiden hinnoittelussa
- tuntee yrityksen vuosisuunnitteluprosessin ja osaa tehdä siihen liittyviä budjettilaskelmia

Sisältö

Mitä sisäinen laskentatoimi on ja miten se eroaa ulkoisesta laskentatoimesta?
Mitkä ovat sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet ja -ongelmat?
Mitä on kannattavuus ja miksi se on tärkeää yritykselle?
Miten yrityksen ja sen suoritteiden katetuotto lasketaan ja miten katetuottolaskentaa hyödynnetään?
Miten suoritekohtaisia kustannuksia voidaan selvittää?
Miten kustannuslaskentaa toteutetaan ja hyödynnetään hinnoittelussa ja kannattavuuden arvioinnissa?
Mitä on budjetointi ja miten sitä voidaan toteuttaa yrityksessä?

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittamalla voi korvata sisäisen laskentatoimen perusopintoja joko liiketalouden päivä- tai monimuototutkinnoissa seuraavasti:
• Liiketalous, päivä, korvaa seuraavat opintojaksojen osat (firman talouden suunnitteluun ja seurantaan pitää silti osallistua)
- Firman käynnistäminen 3H-301, talouden ABC 2 op
- Kannattava firma 3H-303, taloussuunnittelu 1 op
- Yrityksen talous ja sijoittaminen 2 op
• Liiketalous, monimuoto, myyntiosaaminen, korvaa seuraavat osat
- Yrityksen perustoiminnot 3H00CU29, kannattavuus 2 op
- Business Canvas ja ansaintamallit 3H00CU30, budjetointi 1,5 op
- Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 3H00CU34 , hinnoittelu 2 op

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu

Koulutus ja koulutusala

Liiketalouden koulutus
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 26.03.2019

Back to the list of courses