Julkaisu

Takaisin

Viisaat valinnat – tietoa, tukea, ohjausta

Viisaat valinnat – tietoa, tukea, ohjaustaViisaat valinnat – tietoa, tukea, ohjausta

Jouni Tuomi & Anna-Mari Äimälä (toim.)

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja B. Raportteja 93

Tampere 2017

ISSN 1456-002X

ISBN 978-952-7266-01-4(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Terve raskaus, normaali synnytys : tietoa, tukea ja ohjausta perheen terveeseen elämäntapaan – hankkeen loppuraportti.

Hankkeessa luvattiin viedä uusinta seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävää tietoa sinne, missä asiakkaat ovat.

Kun tavoite oli jo määritelty, hankkeen malli eteni ohjauksen kehittämisen perusmallin mukaan: Kenelle? Mitä? Miten? Kohderyhmien maailmaa ja

tarvetta lähestyttiin hyvinkin eklektisesti, erilaisissa arjen ja tapahtumien kontakteissa, haastattelujen, asennetutkimusten, kyselyjen ja tuotosten pilotointien

avulla. Tuotosten sisältö perustui tutkittuun tietoon, jota on kuvattu kirjassa Viisaat valinnat – terveenä raskaaksi, hyvä synnytys (2017).

Koko projektin ajan oli innovoinnin kohteena: Miten hedelmällisyyden suojelun merkitystä ja normaalin edistämistä voitaisiin viedä uudella tavalla

nuorille ja nuorille aikuisille, myös ammattilaisille. Tässä kirjassa kuvataan näitä prosesseja, joita projektissa toteutettiin.

Päivitetty 03.01.2019