Julkaisu

Takaisin

Työhyvinvoinnin hyviä käytäntöjä

Työhyvinvoinnin hyviä käytäntöjäTyöhyvinvoinnin hyviä käytäntöjä

Jouni Tuomi (toim.)

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja B. Raportteja 107

Tampere 2018

ISSN 1456-002X

ISBN 978-952-7266-25-0(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Iällä ei ole väliä –työhyvinvointihankkeen yhtenä lupauksena oli hyvien työhyvinvointikäytäntöjen kerääminen, jakaminen ja levittäminen. Tässä julkaisussa kerrotaan keräämisen tuottamista hedelmistä.

Kirjan artikkeleissa lähestytään työhyvinvoinnin -teemaa kauempaa ja lähempää erilaisten teorioiden ja mallien kautta sekä toisaalta ihmisten kertomien kokemusten tarkastelulla. Kirjan kokonaisuudessa voidaan puhua erilaisista tutkimusperinteistä ja reiteistä kohti työhön liittyvän hyvinvoinnin ymmärrystä. Kirjan tavoitteena on enemmänkin työhyvinvoinnin monipuolinen ymmärrys, kuin työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin hyvät käytännöt termien sitominen yhteen määritelmään.

Päivitetty 09.11.2018