Julkaisu

Takaisin

Työelämän ulkopuolella Tesoman miähet

Työelämän ulkopuolella Tesoman miähetTyöelämän ulkopuolella Tesoman miähet

Heimo Outinen, Anne Silván ja Jussi Savolainen (toim.)

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja B. Raportteja 102

Tampere 2018

ISSN 1456-002X

ISBN 978-952-7266-18-2(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Työelämän ulkopuolella olevat miehet muodostavat moninaisen joukon eri syystä työelämästä irtautuneita, joiden työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen on yksilön näkökulmasta sekä yhteiskunnallisesti merkittävää. Matalan kynnyksen palvelut ja aito asiakaslähtöisyys vaativat eri toimijoilta monipuolisia ja yksilöllisiä toimintamuotoja sekä monialaisuutta miesten tukemiseksi. Tuen tulee olla sellaista, että sen saaja kokee sen merkitykselliseksi ja hänellä on vaikuttamismahdollisuuksia omaan tilanteeseensa.

Tämä julkaisu tarjoaa lukijalle mahdollisuuden kurkistaa työelämän ulkopuolella olevien miesten maailmaan Tesoman miähet –hankeen näkökulmasta. Julkaisun artikkelit käsittelevät aihetta muun muassa työttömyyden ja sen vaikutusten, sukupuolisensitiivisyyden, sosiaalisen osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn matalan kynnyksen tukemisen näkökulmista. Artikkeleissa kuvataan myös miesten kokemuksia työhön ja työelämän ulkopuolella olemiseen liittyen.

Tesoman miähet –hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama vuoden 2015 syksystä alkuvuoteen 2018 toteutettu hanke, jossa kartoitettiin työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta sekä pyrittiin yhdessä osallistuvien miesten kanssa rakentamaan työttömien tarpeista lähteviä matalankynnyksen palvelumalleja ja toimintamuotoja. Hankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Tampereen kaupunki sekä Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Hankkeen yhteistyökumppanina toimi Harjun seurakunta.

Päivitetty 23.07.2018