Julkaisu

Takaisin

Osallista – kokeile – kehitä! : Tuttu-6Aika -hanke työllisyyspalveluiden kehittämisessä

Osallista – kokeile – kehitä! : Tuttu-6Aika -hanke työllisyyspalveluiden kehittämisessäOsallista – kokeile – kehitä! : Tuttu-6Aika -hanke työllisyyspalveluiden kehittämisessä

Toim. Ulla-Maija Koivula

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja B. Raportteja 103

Tampere 2018

ISSN 1456-002X

ISBN 978-952-7266-22-9(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Koko elämä on kokeilua. Mitä enemmän kokeilet, sitä parempi. (Ralph Waldo Emerson)

TUTTU-6Aika -hankkeessa kehitettiin uusia asiakasosallisuutta edistäviä toimintamalleja työllisyydenhoitoon Turussa ja Tampereella. Projektin toteuttajat olivat Turun ja Tampereen kaupungit sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulut. Yhteisenä tavoitteena oli asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden edistäminen työllisyyspalveluissa.

Turussa työttömät työnhakijat osallistuivat ideaverstaisiin, joissa pääsivät ideoimaan ja näyttämään osaamistaan yrityshaasteiden ratkomisessa. Tampereella kokeiltiin uusia osallistumisen kanavia (chat, tulevaisuuspajat ja asiakasraati) ja järjestettiin valmennusta sekä työpajamentoreille että työllisyydenhoidon työntekijöille.

Hankkeen tuotteina valmistuivat Futurologi-fasilitointipeli yhteiskehittelyyn, mentorointivalmennuksen opas työpajoille sekä opas ideaverstaan toteuttamiseen. Tampereella vakiintuivat muun muassa chat-palvelu, Kompassi-menetelmä ja asiakasraatitoiminta.

Julkaisussa esitellään TUTTU-6Aika -hankkeen toimintakokeiluja ja kerrotaan niistä saaduista kokemuksista, esitellään projektin tuotteita ja pohditaan projektin vaikutuksia.

"Mun mielestä on hienoo tulla kuulluks. Elikkä on hirveen hienoo se, että otetaan nyt lähestymistapa niin, että kuunnellaan myös siellä toisella puolella olevia jotka elää sitä arkea.  Ja että heiltä kysytään miten se oikeesti konkreettisesti toimii." (Asiakasraatilainen)

Päivitetty 03.01.2019