Julkaisu

Takaisin

Osaaminen esiin - ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus

Osaaminen esiin - ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuusOsaaminen esiin - ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus

Toim. Harri Kukkonen ja Anu Raudasoja

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja A. Tutkimuksia 23

Tampere 2018

ISSN ISSN 1456-0011

ISBN ISBN 978-952-7266-05-2(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Miten osaamisperusteisuus ja reformi vaikuttavat ammatillisten oppilaitosten toimintaan? Mitä muutos edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä? Minkälaisia kokemuksia on kehittämistyöstä? Tässä julkaisussa esiteltävissä tutkimuksissa ja selvityksissä kuvataan ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvaa laaja-alaista kehittämistyötä, jonka avulla luodaan yhteistä ymmärrystä osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta sekä reformista. Julkaisun artikkelit on tehty HAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamien TUTKE-täydennyskoulutusten yhteydessä syntyneistä aineistoista.

Julkaisulla pyritään edistämään pedagogisesti, hallinnollisesti ja rakenteellisesti rajoja ylittävien uudenlaisten käytänteiden ja yhteistyömuotojen kehittämistä opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun tueksi. Julkaisu on suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen toimijoille, opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johdon ja hallinnon edustajille, opiskelijoille sekä myös työelämän edustajille. Artikkeleissa esiteltyjä tuloksia voi hyödyntää edelleen kehitettäessä ammatillisten oppilaitosten toimintaa yhteistyössä eri tahojen kesken.

Päivitetty 23.07.2018