Julkaisu

Takaisin

Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen

Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseenNäkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen

Toim. Teemu Jokinen ja Liisa Marttila

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja B. Raportteja 94

Tampere 2017

ISSN 1456-002X

ISBN 978-952-7266-02-1(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Artikkelikokoelmassa esitellään AMKista uralle! -hankkeessa kehitettyä ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakyselyä sekä avataan sen lähtökohtia, kuten eurooppalaisia uraseurantajärjestelmiä sekä opiskelijoiden uratiedontarpeita.

Uraseurantatiedon hyödyntäminen on yksi julkaisun keskeisistä teemoista. Artikkeleissa esitellään uraseurantatiedon mahdollisuuksia koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä sekä osaamisen johtamisessa. Lisäksi avataan näkökulmia opiskelijoiden uraohjaukseen ja uranhallintataitojen kehittämiseen. Julkaisu sisältää myös case-esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja työvälineistä. Artikkelikokoelmassa esitellään alumnityön roolia uraseurannassa ja työelämäyhteistyössä. Koska digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa uraohjausta, julkaisu sisältää myös katsauksen korkeakoulutusta ja työuraa koskeviin verkkopalveluihin. Artikkelikokoelma on samalla AMKista uralle! -hankkeen loppuraportti.

Päivitetty 23.07.2018