Julkaisu

Takaisin

Johtajuuden jäljillä : näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen II

Johtajuuden jäljillä : näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen IIJohtajuuden jäljillä : näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen II

Liisa Marttila (toim.)

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja B. Raportteja 87

Tampere 2015

ISSN 1456-002X

ISBN 978-952-5903-81-2 (PDF)

Lataa ilmaiseksi


Johtaminen vaatii suunnittelua, tavoiteasettelua, konkreettisia työkaluja, aikataulutusta, toiminnan tu­kemista sekä toiminnan kehittämistä seurannan ja arvioinnin kautta. Se vaatii myös neuvottelua, eri osapuolten näkemysten huomioon ottamista ja strategisten linjausten muuntamista työyhteisön eri toi­mijoiden kielelle.

Tämän julkaisun artikkelit pohjautuvat Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) johtajien ja päälliköi­den suorittaman johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) henkilökohtaisiin kehittämistehtäviin.

Julkaisun poikkileikkaavana teemana on muutosjohtaminen. Johtamisen kehittäminen ei tapahdu yksin vaan yhteistyössä alaisten, kollegoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Esimiestyön tulee tukea uusia toi­mintatapoja, innostaa ihmiset mukaan muutokseen ja tarttumaan erilaisiin kehitysimpulsseihin.

Päivitetty 05.10.2017