Takaisin

Informaatioteknologia 2X00CF48-3019

Informaatioteknologia

Koodi: 2X00CF48-3019

2 op

13.05.2019 - 17.05.2019

30.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

13.05.2019 09:00 - 12:30 Opetus kevään intensiiviperiodilla
14.05.2019 09:00 - 12:30 Opetus kevään intensiiviperiodilla
15.05.2019 09:00 - 12:30 Opetus kevään intensiiviperiodilla
16.05.2019 09:00 - 12:30 Opetus kevään intensiiviperiodilla
17.05.2019 09:00 - 12:30 Opetus kevään intensiiviperiodilla

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tietokonelaitteistoja ja toimistosovelluksia työelämän tarpeita vastaavasti. Opiskelija osaa digitaalisen äänen, valokuvan ja videon tallentamisen perusteet ja niiden muokkausta ammattinsa edellyttämässä määrin. Hän ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan. Opiskelijalla on perustaitoja hyödyntää informaatioteknologiaa kansainvälisen kommunikoinnin välineenä.

Sisältö

- muusikon työaseman kokoonpano
- toimistosovellukset, sähköposti, verkkosivut
- digitaalinen ääni, valokuvaa ja video
- erilaisten ohjelmien keskinäinen integraatio
- äänitteiden analyyttinen kuuntelu
- toistolaitteiden vertailu

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.

Esitietovaatimukset

Opetusmenetelmät

- lähiopetus
- demonstraatiot
- opetuskeskustelut
- harjoitukset, harjoitustyöt
- työpajatyöskentely
- ohjattu verkko-opiskelu
- ongelmalähtöinen opiskelu
- kertaussuoritus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen tuntiopetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen ovat arvostelun lähtökohtina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lahiopetusta 24 h, omakohtaista työskentelyä 30 h.

Koulutus ja koulutusala

Musiikin koulutus, Muusikko (AMK)
Kulttuuriala

Musiikin koulutus, Musiikkipedagogi (AMK)
Kulttuuriala

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 24.03.2019

Back to the list of courses