Takaisin

HOKSataan! - Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut

HOKSataan! - Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut

3 op

Toteutusaika: Syksy 2018

Ilmoittaudu viimeistään 1.10.2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Syksyllä 2018

TUTKESTA toimintaan -täydennyskoulutuskokonaisuus Kohti reformia! tukee ammatillisen toisen aseen toimijoita toimintakulttuurin uudistamisessa. Lähtökohtina ovat ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö, toimintaympäristöjen muutokset sekä ammatillisen koulutuksen laatu.

Tavoite

Valmennuksen tavoitteena on vertaiskehittämisen keinoin saada tukea oman organisaation HOKS-prosessin suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja edelleen kehittämisessä. Valmennus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa hyödynnetään lähi-, verkko- ja etäopiskelua. Valmennuksessa hyödynnetään aktivoivia interventioita ja vertaiskehittämistä. Parhaan hyödyn vertaiskehittämisestä saa, jos osallistuu valmennukseen pienryhmänä, johon voisi kuulua esim. koulutuspäällikkö, koulutussuunnittelija, tiimivastaava, HOKS-mentori tai vastaava, opinto-ohjaaja ja opettaja.

Aikataulu

Vaihe 1 Lokakuu 2018. Kartoitus HOKS-prosessin toimintatavoista koulutuksen järjestäjittäin. Haastattelut koulutuksen järjestäjän omissa tiloissa. Aikataulu sovitaan kunkin kanssa erikseen

Vaihe 2 Webinaari 7.11.2018. Kartoituksen tuloksiin tutustuminen ja vertais- / bencmarking parien valinta

Vaihe 3 Lähitapaaminen Tampereella 22.11.2018. Yhteinen työskentely, kokemuksien jakaminen

Vaihe 4 Webinaari 13.12.2018. Valmennusprosessin yhteenveto ja jatkokehittämisideoiden esiin nostaminen

Toteutustapa

Valmennukseen kuuluu alkukartoitus HOKS-prosessin toimintatavoista. Kartoitus toteutetaan haastatteluna, kunkin valmennukseen osallistuvan koulutuksen järjestäjän luona. Kartoituksista laaditaan yhteenveto TAOK:n puolesta. Yhteenvedon tulokset esitellään webinaarissa marraskuun alussa, jossa muodostetaan vertaiskehittämis- / benchmarking parit. Tämän jälkeen valmennus sisältää yhden lähitapaamisen, jossa vaihdetaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Valmennus päättyy joulukuussa pidettävään yhteiseen webinaariin, jossa vedetään valmennusprosessi yhteen ja nostetaan esiin jatkokehittämiskohteita.

Kouluttaja

Nina Eskola-Salin 040-8290797, nina.eskola-salin(at)tamk.fi

Kustannukset

Valmennus on Opetushallituksen rahoittamaa Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksuttomia.
Päivitetty 18.09.2018

Back to the list of courses