Takaisin

Digiosallisuus on kaikkien oikeus

Digiosallisuus on kaikkien oikeus

Yhteiskunnan digitalisoituminen haastaa niin opettajia kuin myös opiskelijoita omaksumaan uudenlaisia tapoja oppia ja ohjata. Samaan aikaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten syrjäytyminen ja työttömyys lisääntyy, jos uusia ohjauksen malleja yhteiskunnassa toimimiseen ei kehitetä näille nuorille.

TAMKissa keväällä käynnistynyt ESR-rahoitteinen Digiosalliseksi-hanke keskittyy digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosallisuuden lisäämiseen. Kohderyhmää ovat pirkanmaalaiset, alle 30-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat VALMA-koulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret sekä Silta-Valmennusyhdistyksen työpajojen valmentautujat ja työpajoilla koulutustaan suorittavat nuoret.

- Hankkeen kohderyhmälle on juurikin tyypillistä koulutuksen keskeyttäminen ja koulutuksesta tai palvelusta toiseen ajautuminen.  Pyrimme tässä hankkeessa tehostamaan toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta löytäisimme jokaiselle oikeat oppimisympäristöt, pedagogisen tuen ja ohjauksen, kertoo projektipäällikkö Minna Seppälä.

Hankkeen avulla

  • kartoitetaan ja lisätään nuorten ja opetus-ja ohjaushenkilöstön tvt-osaamista.
  • kartoitetaan, kootaan sekä levitetään ohjauksen hyviä käytäntöjä.
  • lisätään osaamista verkossa tapahtuvassa kohtaamisessa ja ohjauksessa.
  • kehitetään innovatiivisia digitaalisia materiaaleja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä.
  • tuetaan oppimista, osaamisen kehittymistä ja osallisuutta digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.

 

Tietoa ja tukea opettajille

Digiosallisuuden lisäämisen ohella hankkeessa mukana olevien organisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestetään koulutusta ja työpajoja erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaamisesta ja kohtaamisesta digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.

Hanke järjestää TAMKissa työpajoja mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus ja osatoteuttajia ovat Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Silta Valmennusyhdistys ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

 

Lisätietoa projektista

Projektipäällikkö Minna Seppälä, minna.seppala@tamk.fi

Kuva: Pixabay

Muokattu 29.09.2016