Takaisin

Career Guidance in European Context

Career Guidance in European Context

5 pv

Toteutusaika: 1.9.2018-31.8.2020

kv-vaihto

Hae viimeistään 14.12.2018

Hae koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta ja hakeutuminen

Oletko kiinnostunut vahvistamaan uraohjauksen osaamistasi eurooppalaisessa yhteistyössä? Haluatko oppia uutta eri maiden ohjauskäytännöistä ja -järjestelmistä? Toimitko ammatillisen koulutuksen parissa opinto-ohjaajana tai muussa ohjaustyössä?

Jos vastasit edellisiin kyllä, hakeudu mukaan Eurooppaan suuntautuvalle ohjausalan liikkuvuusjaksolle! TAMK koordinoi vuosina 2018–2020 toisen asteen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille ja muille ohjaustyötä tekeville suunnattua liikkuvuushanketta, joka tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden osallistua ohjattuun, viikon pituiseen liikkuvuusjaksoon Tšekissä, Virossa, Ranskassa ja Italiassa. Hankerahoituksesta vastaa Erasmus+ -ohjelma. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Liikkuvuusjaksolle haetaan kansallisen haku- ja valintaprosessin kautta. Ensimmäinen hakuaika on syksyllä 2018 (tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin) ja valintapäätökset julkaistaan tammikuussa 2019. Haun kohderyhmänä ovat opinto-ohjauksen tai ohjauksen tehtävissä ammatillisen koulutuksen sektorilla (oppilaitos tai muu taho) toimivat asiantuntijat. Hakijoilla tulee olla työnantajansa alustava hyväksyntä hakea vaihtoon. Hakijoiden valinnassa painotetaan lisäksi a) liikkuvuusjakson liittymistä osaksi paikallista ja alueellista ohjauksen kehittämistä, b) hakijoiden kuvaamaa, omaan ammatilliseen kasvuun liittyvää kehittymissuunnitelmaa sekä c) hakijoiden kuvaamaa tarvetta kansainvälistymiselle (henkilökohtainen ja organisaatiokohtainen tarve).

Hankerahoituksella toteutetaan myös toinen haku- ja valintaprosessi (syksy 2019), ja tähän liittyvät liikkuvuusjaksot toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Kohderyhmä

Ammatillisessa koulutuksessa (toisella asteella) toimivat opinto-ohjaajat ja muut ammatillisen koulutuksen parissa ohjaustyötä tekevät henkilöt.

Tavoite

Liikkuvuusjaksoon ja siihen liittyviin kehittämistehtäviin osallistuminen

  • tukee opinto-ohjaajien ammatillista kehittymistä
  • lisää ohjaustoimijoiden kansainvälistymistä ja kansainvälisyysosaamista
  • kehittää eri maiden ohjaustoiminnan analysointi-, arviointi- ja vertailutaitoa
  • lisää valmiuksia aktivoida oman organisaation ja työyhteisön ohjaustoiminnan kehittämistä sekä kansainvälistymistä.

Sisältö ja toteutus

Valitut henkilöt osallistuvat lähtövalmennukseen, jonka tavoitteena on orientoida osallistujat hankkeen keskeisiin teemoihin (mm. uraohjaus osana opiskelijoiden HOKSeja, uraohjauksen käsite, uraohjaus oppilaitoksen ulkopuolella) sekä hallinnollisiin asioihin (apurahat, sopimukset, vaihtojen käytännön järjestelyt yms.). Osallistujia ohjataan myös laatimaan vierailuja koskeva henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa tarkennetaan niin osallistujan kuin hänen taustaorganisaationsa tavoitteita vierailulle. 

Viisipäiväiset liikkuvuusjaksot toteutetaan 5 hengen ryhmissä (5 henkilöä / kohde, yht. 20 osallistujaa) ja ne ajoittuvat huhtikuu–syyskuu 2019 väliselle ajalle. Liikkuvuusjaksot suuntautuvat Viroon, Tšekkiin, Italiaan tai Ranskaan ja vastaanottava ohjaustoimija / koulutuksen järjestäjä vastaa jakson ohjelmasta yhdessä TAMKin kanssa. Liikkuvuusjakson jälkeen osallistujille järjestetään paluuseminaari ja osallistujat kirjoittavat vierailuraportit esim. blogikirjoituksena.

Valintaprosessi ja liikkuvuusjaksot toteutetaan uudelleen 2019–2020 aikana.

Lisätiedot

Lisätiedot erikoissuunnittelija Teemu Jokinen, p. 040 574 0205, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 13.12.2018

Back to the list of courses