Takaisin

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Jakso 1: Niska-, yläraaja- ja rintarankapotilaan suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen, 10 op

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Jakso 1: Niska-, yläraaja- ja rintarankapotilaan suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen, 10 op

Ylaraajafysio

10 op

Toteutusaika: 29.8.-10.12.2019

1840 € (sis. ALV 24 %)

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään 11.08.2019

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

29.8.-10.12.2019

Lähipäivät 29-30.8., 26-27.9., 31.10-1.11., 21-22.11. ja 9-10.12.
Koulutus sisältää 10 lähipäivää, klo 8.30.-16.00.

Kohderyhmä

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa työskentelevät fysioterapeutit.

Asiantuntijafysioterapeutin opintoihin voivat hakea fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija työskentelee opintojensa aikana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai työterveyshuollossa siten, että hänen on mahdollista harjoitella koulutukseen sisältyvää asiakas- ja potilastyötä.

Hyväksytyksi tuleminen edellyttää työnantajalta sitoutumista opiskelijan mahdollisuudesta toteuttaa työssään suoravastaanottotoimintaa.Tämä koulutus on osa  fysioterapia-alan tehtäväsiirtokoulutusta.

Tavoitteet

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikka, erotusdiagnostiikka ja fysioterapia

Jakso 1: Niska-, yläraaja- ja rintarankapotilaan suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen

Viitekehyksenä ICF ja GAS

Perustiedot

 • tietää anatomiaa, patofysiologiaa ja patoanatomiaa niska-yläraajan ja rintarangan tuleongelmien selvittämiseksi

 
Fysioterapeuttinen tutkiminen

 • hallitsee fysioterapeuttisen anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen
 • osaa tehdä asiantuntemuksensa pohjalta toiminta- ja liikuntakyvyn arvioinnin
 • tuntee niska- yläraajan- ja rintarangan alueen toiminnalliset ongelmat
 • tuntee yleisimpien akuuttien ja kroonisten niska-yläraajaongelmien ja rintarangan alueen ongelmien oirekuvan
 • hallitsee niska-yläraajan ja rintarangan oireiden kliinisen tutkimisen, testaamisen ja erotusdiagnostiikan (sis. -tietää niska-yläraaja- ja rintarankapotilaan objektiiviset tutkimismenetelmät)

 Fysioterapiadiagnoosi, fysioterapian suunnittelu, toteutus ja arviointi

 • tunnistaa, arvioi ja tekee johtopäätöksiä potilaan terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta
 • osaa erotusdiagnostiikan mukaisen fysioterapian tarpeen arvioinnin
 • osaa suunnitella ja toteuttaa arvioinnin perusteella yksilöllisen niska- yläraaja- ja rintarankapotilaan fysioterapian

Yhteistyö

 • kykenee joustavaan moniammatilliseen yhteistyöhön (sisältäen kuvantamisen, hoidon porrastuksen)
 • tietää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon lähetekäytännön
 • tunnistaa oman osaamisensa rajoitukset ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
 • osaa ohjata jatkotutkimuksia ja hoitoa vaativat potilaat eteenpäin

Lääkeaineoppi ja lääkehoito

 • hallitsee perustason kipulääkkeiden farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenee soveltamaan niitä työssään
 • tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä 

Sairauslomat

 • osaa arvioida sairauslomien ja jatkohoidon tarpeen 

Kirjaaminen

 • osaa dokumentoida anamneesiin, kliinisiin löydöksiin ja fysioterapiadiagnoosiin perustuvan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteet

Huom. Koulutuksesta on myös Jakso II, alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen.

Artikkeli koulutuksesta

Blogikirjoitus koulutuksesta.

 

Kouluttaja

Lotta Kuusinen, fysiatri
Maarit Keskinen, OMT-fysioterapeutti
ja tarvittaessa muita asiantuntijaluennoitsijoita

Esite

Lataa esite tästä!

Hinta

1840 € (sis. alv 24%), hinta sisältää koulutuksen ja ohjatun harjoittelun sekä todistuksen.
 

Koulutuksen voi maksaa osissa (yhtä monessa kuin koulutus on kuukausissa) tai voi olla useampi maksaja eli osa työnantaja ja osa itse. Kurssikutsun yhteydessä kysytään vielä laskutuksesta tarkemmin.

Muuta

Koulutukseen kuuluu anatomian ja  farmakologian osaamisen kartoitus.
Koulutus tavoitteena on saavuttaa ensisijaisesti perusterveydenhuollon fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnassa tarvittavia valmiuksia.
Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä perusterveydenhuollon ja eri-koissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Marja-Leena Lähteenmäki
0 50 516 8779

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Sirpa Nurminen
040 829 0360
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voi kysellä vapaita paikkoja.

Päivitetty 18.02.2019

Back to the list of courses