Takaisin

OKM: 5 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen soveltavaan tutkimukseen ja innovaatioihin - TAMKille rahoitus FieldLab-testiympäristön kehittämiseen

OKM: 5 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen soveltavaan tutkimukseen ja innovaatioihin - TAMKille rahoitus FieldLab-testiympäristön kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote  20.9.2018:

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti budjettiriihessä varata myös vuodelle 2019 vastaavaan rahoituksen.

Euromääräisesti suurimmat avustukset myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle (1,0 milj. e) sekä Hämeen ammattikorkeakoululle (0,9 milj. e). Molemmat ammattikorkeakoulut esittivät kehityskohteeksi biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Päätökset perustuvat ulkopuoliseen paneelin tekemään arviointiin. Ministeriö myönsi rahoituksen seitsemään parhaaksi arvioituun ehdotukseen.

Tampereen ammattikorkeakoululle myönnettiin "FieldLab -The testbed and capability creation for Industry 4.0" -testiympäristön kehittämiseen 416 000 euroa.

– Nyt myönnettävällä rahoituksella Tampereen ammattikorkeakoulu kehittää Fieldlab -testiympäristön, jossa TAMK yhdessä yritysten kanssa tehtävissä TKI-hankkeissa kehittää ja kokeilee uusia Teollisuus 4.0 (Industry 4.0) mukaisia toimintatapoja. FieldLab on oleellinen osa Tampereen korkeakouluyhteisön strategian mukaisia TKI-ympäristöjä, joissa yhteisillä kehittämishankkeilla tuetaan alan yritysten älykkäiden tuotantoympäristöjen käyttöönottoa, kertoo rehtori Markku Lahtinen TAMKista.

Linkki OKM:n tiedotteeseen 

Muokattu 24.09.2018