Kansainväliset palvelut

Palvelemme opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät TAMKin kansainväliseen yhteistyöhön ja liikkuvuuden hallinnointiin.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kansainväliset palvelut, B1-käytävä
Kuntokatu 3
33520 Tampere

international.tamk@tuni.fi
fax: (03) 245 2360

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi

Sijaitsemme pääkampuksella.

Kansainvälisten palveluiden päällikkö

Kirsi Jokipakka
p. 040 837 3061

Partnerisopimukset, tilastot

Kristiina Alaruusi
p. 040 718 0126

Saapuvat vaihto-opiskelijat ja harjoittelijat

incoming.tamk@tuni.fi 
Tarja Kononov, p. 040 841 8847 
Marika Kyllönen, p. 050 307 1409


Lähtevät vaihto-opiskelijat ja harjoittelijat

outgoing.tamk@tuni.fi
Eeva Heikkilä p. 040 801 6001
Krista Merikoski, p. 050 406 7190

Opettaja- ja henkilöstövaihto

staffexchange.tamk@tuni.fi

Suvi Hokkanen, p. 050 368 2699

Kansainväliset liikkuvuusprojektit

Camilla Kalevo
p. 040 674 0321

Talous

Merja Kallio
p. 050 441 3256

Yksiköiden kv-koordinaattorit

Palvelemme yksikkö- ja alakohtaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja liikkuvuuteen.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi

Terveys- ja sosiaalipalvelut

 • Sanna Laiho ja Tuija Rasku (ensihoitaja-, kätilö-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitajakoulutukset sekä YAMK/Master –koulutukset)
 • Tiina Pystynen (bioanalyytikko-, fysioterapeutti- ja röntgenhoitaja sekä YAMK/Master -koulutukset)
 • Henri Annala (sosionomikoulutus sekä YAMK/Master -koulutukset)

Liiketoiminta- ja palvelut (ml. kielipalvelut)

 • Riitta Vihuri (liiketalouden koulutus, yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutus, DP in International Business, YAMK/Master-koulutukset)
 • Leila Kakko (palveluliiketoiminnan koulutus sekä YAMK/Master-koulutukset)
 • Henri Annala (kielipalvelut)

Ammatillinen opettajankoulutus

 • Teemu Jokinen

Rakentaminen ja ympäristöteknologia sekä Teollisuusteknologia

 • Riku-Matti Kinnunen (metsätalouden, laboratoriotekniikan, biotuote- ja prosessitekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukset, DP in Energy and Environmental Engineering, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, rakennusarkkitehdin, rakennusalan työnjohdon, talotekniikan koulutukset, ajoneuvotekniikan, konetekniikan, tieto- ja viestintätekniikan koulutukset sekä YAMK/Master-koulutukset)

Taide, musiikki ja media

 • Janne Hopeela (tietojenkäsittelyn koulutus sekä YAMK/Master-koulutukset)
 • Sohvi Sirkesalo (musiikin koulutus, media-alan koulutus, DP in Media and Arts sekä YAMK/Master –koulutukset)


Opiskelijakunta Tamko

 • Suvi Hänninen, international@tamko.fi

Hakijapalvelut

Palvelemme kysymyksissä, jotka liittyvät tutkintoon johtavaan koulutukseen, mukaan lukien vieraskielinen koulutus.

Yhteystietommme löytyvät tutkintoon johtavan koulutuksen sivuilta.

Koulutusvienti

Palvelemme yhteistyökumppaneitamme kysymyksissä, jotka liittyvät koulutusvientiin.

Lisätietoa osoitteesta global.tamk.fi.