Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen koulutus

Haluatko kouluttautua kansainvälisen myynnin, myynnin johtamisen ja myynnin kehittämisen osaajaksi? Kansainvälisen myynnin ja johtamisen koulutus valmistaa sinut toimimaan yritysten välisissä myynnin asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)

90 op (1,5 vuotta vuotta)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Tampere, Pääkampus

23 aloituspaikkaa

Hakuajasta ei vielä päätöstä

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Tradenomi (ylempi AMK), Kansainvälinen myynti ja myynnin johtaminen


Koulutuksen tavoite

Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen koulutus keskittyy kouluttamaan sinusta kansainvälisen myynnin, myynnin johtamisen ja myynnin kehittämisen osaajan. Koulutus valmistaa sinut toimimaan yritysten välisissä myynnin tehtävissä niin asiantuntijana, kehittäjänä kuin johtotasollakin. Koulutuksen sisällöt pohjautuvat uusimmalle myynnin tutkimukselle ja työelämästä nousseille tarpeille.

Opetuskieli

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti suomeksi, mutta suuressa osassa opintoja englannin kieli on läsnä esimerkiksi lähiopetuksessa, käytettävissä lähdemateriaaleissa ja kansainvälisen myynnin opintojaksolla.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin sekä muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen koulutuksessa hallitset modernin myyntityön lainalaisuudet asiakaskäyttäytymisen muutoksen näkökulmasta globaaleissa toimintaympäristöissä. Käytät opintojesi aikana omia vahvuuksiasi ja oma urasuunnitelmasi tarkentuu. Myynnin johtamista opiskellaan sekä oman myynnin johtamisen kautta sekä esimiestyön näkökulmasta. Koulutuksen keskeisenä sisältönä on kansainvälisessä yritysten välisessä myynnissä onnistuminen, sekä myynnin kehittämis- ja johtamisosaaminen.

Koulutuksessa syventäviä ammattiopintoja ovat

  • Asiantuntijamyyntityö ja modernit liiketoimintaympäristöt, 10 op
  • Myynnin johtaminen ja asiakasyritysten liiketoiminnan kehittäminen, 10 op
  • Asiantuntijamyynti kansainvälisessä liiketoiminnassa, 10 o

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opetus järjestetään 1,5 vuoden aikana ja pedagogiikka pohjautuu tiimioppimiselle. Opinnot koostuvat koulutuksen kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä ammattiopinnoista (30 op), TAMKin yhteisistä YAMK-opinnoista (10 op: Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5 op ja Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5 op), vapaasti valittavista TAMKin yhteisistä YAMK-opinnoista (10 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Lisäksi opintoihin kuuluu opinnäytetyö 30 op, jossa toiminta tapahtuu osana TAMKin tutkimusryhmiä. Kansainvälisyys on osana syventäviä ammattiopintoja ja lisäksi vapaasti valittavia opintoja on mahdollisuus suorittaa ulkomailla kumppanikorkeakouluissa.

Syventävissä ammattiopinnoissa osaamisesi syvenee kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ja kehittämisen aihealueelta. Muiden opintojen kautta täydennät osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeidesi mukaisesti.

Kansainvälistä asiantuntijamyyntiä ja myynnin johtamista opiskellaan TAMKissa liiketalouden ja palveluiden yksikössä. Koulutuksessa hyödynnetään uusinta tietoa muun muassa lukemalla yrityskirjallisuutta, kansainvälisiä ja kansallisia myynnin digitaalisia lähteitä ja akateemisia julkaisuja, oppimalla huippuasiantuntijoilta sekä hyödyntämällä opiskelevan ryhmän omaa osaamista.

Pedagogiikka pohjautuu tiimioppimismalliin, jossa kaikki osallistujat ovat vastuussa yhteisen tiedon rakentamisesta. Lähijaksoilla oppiminen on vahvasti yhteisöllistä ja perustuu keskinäiseen luottamukseen. Syventävät ammattiopinnot sisältävät neljä tai viisi kahden tai kolmen vuorokauden mittaisia lähijaksoja tavallisimmin jossakin Pirkanmaan lähistöllä sijaitsevassa maaseutumatkailukohteessa (omakustanteinen). Oppimisen luonteen takia lähijaksoille osallistuminen on välttämätöntä. Opintoihin kuuluu lisäksi opintomatka Eurooppaan, joka on omakustanteinen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen ja tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti kansainvälisen myynnin tai myynnin johtamisen aihealueilta työskennellen TAMKin tutkimusryhmän jäsenenä.

Uramahdollisuudet

Opinnot on suunniteltu siten, että opiskelijat sijoittuvat opintojen jälkeen kansainvälisen yritysten välisen asiantuntijamyynnin tai myynnin johtamisen tehtäviin tai yrittäjiksi. Tutkinto mahdollistaa myös monia muita myynnin asiantuntijan urapolkuja.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on osana syventäviä ammattiopintoja ja lisäksi vapaasti valittavia opintoja on mahdollisuus suorittaa ulkomailla kumppanikorkeakouluissa. Toiminta TAMKin tutkimusryhmän jäsenenä mahdollistaa osallistumisen alan kansainvälisiin seminaari- ja konferenssitapahtumiin. Suuri osa kirjallisuudesta on englanninkielistä ja lisäksi koulutuksessa tehdään omakustanteinen 2-3 yrityksen kansainvälisen myynnin kehittämisen opintomatka.

Muita suositeltavia keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista opintojen aikana ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Yhteistyö

Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen koulutuksessa opiskelevat eri aloilta korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat, joka mahdollistaa opiskelun moniammatillisissa tiimeissä. Koulutukseen osallistuu TAMKin valmentajien lisäksi yrityksistä vierailijaluennoitsijoita eri aloilta ja rooleista. Osa opintojaksoista on mahdollisuus suorittaa Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelun kautta. Voit suorittaa myös muiden TAMKin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien kanssa moniammatillisia opintoja.

Liiketalouden tutkintokoulutuksen neuvottelukuntaan kuuluu työelämän edustajia, mikä varmistaa työelämän tarpeiden huomioimisen koulutuksessa.

Tutkimus

Opinnäytetyön sisältö palvelee kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamiseen liittyviä työelämän tarpeita, joskin työn painotus riippuu osittain yhteistyöorganisaation strategisista tavoitteista. Tutkimuksellisten oppimistehtävien painopisteinä ovat TAMKin strategiset painoalat kuten Älykkäät koneet ja laitteet, Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudet toimintamallit sekä Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoa koulutuksesta

Myynnin yliopettaja Pia Hautamäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi, 040 415 6827

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 04.06.2018

Tutustu myös

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.