Takaisin

Väitös: Yrittäjyyden tuottaminen, tutkimusympäristönä Proakatemia

Väitös: Yrittäjyyden tuottaminen, tutkimusympäristönä Proakatemia

KM Antero Stenlund tutki yrittäjyyden tuottamista, jossa näkökulmina olivat oppiminen ja oppimisen edellytykset. Tutkimustuloksena hän esittää yrittäjyyden tuottamisen teorian, jonka keskiössä ovat yrittäjyyteen yhdistyvän kyvykkyyden tuottaminen sekä koulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden toiminnallinen yhdistäminen.

Tutkimusympäristönä oli Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden koulutusohjelma Proakatemia sidosryhmineen ja yhteistyökumppaneineen. Stenlund keräsi tutkimusaineiston havainnoimalla ja haastattelemalla toimijoita tutkimusympäristössä. Väitöskirja tarkastettiin Lapin yliopistossa 10.3.2017.

Antero Stenlund toimi TAMKissa vuosina 2009-2015 pedagogiikan tutkimus- ja kehittämistehtävissä sekä opettajankouluttajana.

Kyvykkyys syntyy prosesseissa

Yrittäjyyden tuottamisen teorian lähtökohtana on yhteiskunnassa toteutuvan muutoksen ja kilpailun hyväksyminen ihmisen kehittymisen ja oppimisen lähtökohdaksi. Tutkimuksessa kilpailu nousee esiin voimana, joka ohjaa ihmisiä tuottamaan aikaisempaa paremmiksi koettuja ratkaisuja ihmiselämän erilaisiin tarpeisiin. Ratkaisuja tuottaessaan ihminen oppii ja hankkii osaamista myös epäonnistuessaan.

Stenlundin mukaan yrittäjyyteen yhdistyvä kyvykkyys hankitaan koulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden lävitse kulkevassa prosessissa, jonka keskiössä ovat havainnot ja kokemusten käsittely. Tutkimus nostaa esiin tuloksia ja johtopäätöksiä, joiden mukaan ihmisen on mahdollista saavuttaa ammattilaisuus ja yrittäjyys jo opiskelunsa aikana. Ehdoksi tälle nousee kilpailun hyväksymisen lisäksi koulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden toiminnan tasoille syventyvä yhdistäminen, eli toiminnallinen integraatio.

- Tällaisissa oppimisympäristöissä koulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden rajat ovat täysin poistettu. Niissä kyvykkyyttä hankkivat ihmiset toimivat yhtä aikaa opiskelun, työelämän ja yrittäjyyden vaatimissa rooleissa. Kysymys ei ole pelkästään työharjoittelusta, yksittäisten kurssien suorittamisesta työelämässä tai työelämää koskevien opinnäytteiden tekemisestä. Toiminnallinen integraatio on paljon laajempaa ja syvempää. Se on yhteisten prosessien luomista, Stenlund toteaa.


Linkki väitöstiedotteeseen, Lapin yliopisto 3.3.2017

Antero Stenlund: Yrittäjyyden tuottaminen - Tavoitteena kyvykkyys, jota kilpailu edellyttää, osaaminen rakentaa ja itsenäisyys ilmentää. Acta Universitatis Lapponiensis 343. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. 2017. ISBN 978-952-484-955-5. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta electronica Universitatis Lapponiensis 211. ISBN 978-952-484-956-2. ISSN 1796-6310.

Väitöskirja pdf-muodossa

 

Muokattu 16.03.2017