Takaisin

Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - OOK

Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - OOK

2 - 4 op

0 €

Ilmoittautuminen alkaa Syksyn 2016 kohtaamisiin kohdassa "sisältö"

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Koulutushanke toteutetaan 1.8.2015-31.12.2016 välisenä aikana.

Vaihe 2 on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstölle. 

Vaiheen 2 päivämäärät ja aiheet 

Syksyllä toteutettiin e-OOK, jossa "törmäillään" verkossa. Toteutuksena 3 webinaaria. Lue lisää: https://www.tamk.fi/web/tamk/-/e-ook-oppimista-ohjauksellisissa-kohtaamisissa

Vaihe 1 on toteutunut kevään 2016 aikana.

Kohderyhmä

Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on suunnattu koko opetustoimen henkilöstölle (perusaste, lukiokoulutus, ammatillinen toinen ja ammatillinen aikuiskoulutus), erityisesti opettajille ja opinto-ohjaajille.

Tavoite

Koulutushankkeessa on tavoitteena tuottaa yhteistä tietoa ja ymmärystä, mutta myös mallintaa uudenlaisia kohtaamisen tapoja, joita osallistajat voivat soveltaa omassa opetus- ja ohjaustyössään, mm. nivelvaiheen yhteistyössä ammatilliseen koulutukseen siirtymisessä. Koulutus järjestetään törmäyttämisen ideaa hyödyntäen.

Sisältö


Vaihe 2 syksy 2016

 • Aloitusseminaari ja Törmäyttämiset, vaihe 2 (2 op)
  • 26.8. Aloitusseminaari ja Oppiminen, osaaminen ja arviointi-törmäytys ohjelma
  • 23.9. Oppimisen ja oppijoiden monimuotoisuus. Ohjelma
  • 14.10.Yhteiset opinnot ja uudet osaamisvaatimukset. Ohjelma
  • 11.11. Autenttiset oppimisympäristöt ja verkostot. Ohjelma
  • 9.12. Loppuseminaari: Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen.HUOM. Loppuseminaarin paikkana UKK-instituutti Ohjelma

Ilmoittautuminen syksyn 2016 OOK-kohtaamisiin https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/21803/lomake.html

Ilmoittautuminen OOK - jouluglögeille https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/22689/lomake.html

OOK-Uutiset:

OOK-Uutiset numero 1

OOK-Uutiset numero 2

OOK-Uutiset numero 3

OOK-Uutiset numero 4 Turbonumero

 

Vaihe 1 on toteutunut keväällä 2016

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat TAMK ammatillisen opettajankoulutuksen asiantuntijat.

Toteutustapa

Koulutukset toteutetaan kohtaamisten ja törmäyttämisen ideaa hyödyntäen. Kohtaamisten avulla rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja yhteisiä toimintatapoja opiskelijoiden oppimisen tueksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminta perustuu vastavuoroiseen oppimiseen ja vertaistuen periaatteelle. Kohtaamisessa kehitetään osallistujien ohjausosaamista ja dialogi- ja vuorovaikutustaitoja.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Lisätiedot

suunnittelija Heidi Lehtonen, p. 040 837 5542, etunimi.sukunimi@tamk.fi

projektipäällikkö Annukka Tapani, p. 050 407 2580, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 20.10.2017

Back to the list of courses