Takaisin

Haja-asutusalueiden asukkaat saavat oppia elvytystaitoihin

Haja-asutusalueiden asukkaat saavat oppia elvytystaitoihin

Marraskuussa 2017 alkaneen Elvyttäen Eloon-hankkeen avulla Ikaalisten, Parkanon, Kihniön ja Jämijärven asukkaat tulevat saamaan tietoa ja koulutusta elvyttämisestä.

Haja-asutusalueilla elvytystaitojen tärkeys korostuu, sillä hälytysajoneuvojen kohteeseen saapumisajat ovat pitkät. Elvyttäen Eloon-hankkeessa luodaan malli, joka edistää haja-asutusalueella asuvan väestön tasa-arvoisempaa asemaa elvytystilanteissa. Käypä hoito -suosituksen mukaan elvytetyn ennuste paranee huomattavasti varhaisella painelu-puhallus-elvytyksellä ja varhaisella defibrillaatiolla.

Hankkeen tavoitteeseen päästään kouluttamalla ensimmäisessä vaiheessa terveystiedon opettajia ja toisessa vaiheessa järjestetään elvytyskoulutusta yläkoululaisille. Lisäksi tullaan järjestämään kaikkia kuntalaisia koskevia yleisötapahtumia, joissa opetetaan elvytystaitoja.

Hankkeeseen on valittu Ikaalisten, Parkanon, Kihniön ja Jämijärven alue ja yli 12-vuotiaat kuntalaiset. Tiivis yhteistyö koulujen kanssa on alkanut ja terveystiedon opettajien ensiapukoulutuksen suunnittelu on hyvässä vaiheessa.

Projektiryhmän TAMKista muodostavat projektipäällikkö Maj-Lis Läykki, lehtorit Anne-Marie Lehtonen, Anna-Mari Rautiola ja Nora Hakio.

Tampereen ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja  Suomen Punaisen Ristin toimijat osallistuvat  toimintoihin talkootyönä. Hanke toteutetaan aikavälillä 11/2017-2/2019. Hanketta rahoittaa EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (EAFRD).

 

Lisätietoa

Projektipäällikkö Maj-Lis Läykki, maj-lis.laykki(at)tamk.fi
 

Kuva: Pixabay

Muokattu 20.03.2018