Takaisin

API Camp apuna ICT-alan rakennemuutoksessa

API Camp apuna ICT-alan rakennemuutoksessa

Tampereen ammattikorkeakoulu tarjosi vuonna 2016 ICT-alan työttömille kaksi maksutonta OKM:n rahoittamaa koulutusta, joista ensimmäinen koulutus API Camp käynnistyi 7.12.2016. Toisessa Liiketaloudesta lisäarvoa ICT-osaamisellesi -koulutuksessa on vielä muutama opiskelijapaikka vapaana.

API-ryhmä lähiopetustunnilla
API-ryhmä lähiopetustunnilla

Application Programming Interface (API) tarkoittaa rajapintoja tietokoneohjelmien ja www-sovellusten välillä. Koulutuksen ensisijainen tavoite on ICT-alan rakennemuutoksen vauhdittaminen API-osaamisen ja - talouden avulla. API-taloudessa yritykset avaavat rajapintoja omiin tuotteisiinsa ja palveluihinsa, sekä houkuttelevat muita yrityksiä rakentamaan palveluliiketoimintaansa heidän tarjoamien ratkaisujen päälle. Tällä hetkellä ICT-alalla työllistyminen edellyttää nykyaikaisen ohjelmistokehityksen monipuolista hallintaa, laaja-alaista API-osaamista sekä Big Datan ja digitalisaation hyödyntämistä. API-taloutta pidetäänkin nykyään jo omana liiketoiminnan muotona, joka avaa kokonaan uuden ansaintaekosysteemien maailman.

Koulutuksessa aloitti yhteensä 21 ohjelmistoalan osaajaa

Koulutuksen kohderyhmänä on ICT-alalta irtisanotut ja irtisanomisuhan alaiset korkeakoulutetut henkilöt, jotka haluavat nykyaikaistaa ja monipuolistaa osaamistaan API-talouden ja siihen liittyvien palveluliiketoimintamahdollisuuksien osalta. Koulutuksessa on suora ja vahva kosketus yritysmaailmaan. Ulkopuolisina kouluttajina ovat Patrian ratkaisuarkkitehti Aapo Koski ja Opetus- ja kulttuuriministeriön API-asiantuntija Jarkko Moilanen. Koulutuksen vastuuopettajana toimii TAMKin Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen lehtori Esa Kujansuu

Hakijoita oli yhteensä 40, joista hieman yli puolet valittiin mukaan koulutukseen. Tarvetta ICT-alan koulutuksille esiintyy varmasti myös jatkossa. API Campista suunnitellaan toista toteutusta vuoden 2017 syksylle. Koulutuksen avulla avataan alalta irtisanotuille henkilöille merkittävät uudelleen työllistymisen mahdollisuudet laajassa API talouden kentässä.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto noin vuoden. API Camp järjestetään täydennyskoulutuksen muodossa monimuoto-opintoina. Koulutusta hallinnoi TAMK EDU, Tampereen ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutus ja palvelut -yksikkö.

TAMK EDU järjestää yhteistyössä TE-toimiston kanssa keväällä 2017 myös uuden työvoimakoulutuksen ICT-osaaja terveydenhuollon digitalisaatiossa, jonka haku päättyy 10.2.2017.

Lisätietoa:
Katri Viitanen, suunnittelija
TAMK EDU
p. 050 321 5148
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Muokattu 19.10.2017