Takaisin

​Maakunnissa järjestettävät koulutukset vetivät - TAMKin kaikkiin koulutuksiin yhteensä yli 3600 hakijaa

​Maakunnissa järjestettävät koulutukset vetivät - TAMKin kaikkiin koulutuksiin yhteensä yli 3600 hakijaa

Juuri päättyneessä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Tampereen ammattikorkeakoulu sai 3662 hakemusta. Hakeneista 1951 oli merkinnyt TAMKin ensisijaiseksi hakutoiveekseen.

Kuva: Essi Kannelkoski
Kuva: Essi Kannelkoski

Viime syksyn yhteishakuun verrattuna TAMKin ensisijaisten hakijoiden määrä nousi. Nyt ensisijaisia hakijoita oli yhtä aloituspaikkaa kohden 4,61. Viime vuonna vastaava luku oli 4,03. Aloituspaikkoja TAMKissa tammikuussa 2019 alkaviin opintoihin on tarjolla 423.

Sastamalaan, Seinäjoelle ja Virroille runsaasti hakijoita

TAMK panosti tänä syksynä vahvasti maakunnissa järjestettävään koulutukseen. Tarve näille koulutuksille oli selkeä, mikä näkyi suoraan hakijamäärissä.

Pääosin Virroilla järjestettävään metsätalousinsinöörin koulutukseen haki 177 hakijaa, joista 135 ensisijaista hakijaa. Pääosin Sastamalassa ja Luoteis-Pirkanmaalla toteuttavaan konetekniikan insinöörikoulutukseen haki 190, joista ensisijaisia 109. Molemmat koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina. Aloituspaikkoja konetekniikan insinöörikoulutukseen on 35 ja metsätalousinsinöörin koulutukseen 30.

Bioanalyytikkokoulutus järjestetään monimuotoisesti päiväopintoina Seinäjoella yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen keskussairaalan kanssa. Koulutukseen oli 221 hakijaa, joista ensisijaisia 121. Aloituspaikkoja on 20.
 

Rakentaminen ja sote-ala vahvoja

Rakentamisen koulutus vetää. Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan monimuotototeutukseen, jossa suuntauksena on kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen, haki opiskelemaan 331 hakijaa, joista 209 oli valinnut sen ensisijaiseksi hakutoiveekseen. Rakennusmestarin päiväopinnot kiinnostivat 217 hakijaa, heistä ensisijaisesti 106 hakijaa. Kumpaankin koulutukseen on 30 aloituspaikkaa.

Muutoinkin tekniikan ala kiinnostaa. Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin päiväopintoihin oli 342 hakijaa, joista ensisijaisia 181, aloituspaikkoja 35.

Sosiaali- ja terveysala on kestosuosikki. Sairaanhoitajaksi voi TAMKissa opiskella sekä päivä- että monimuoto-opintoina. Päivätoteutukseen oli ensisijaisia hakijoita 359, aloituspaikkoja 80, ja monimuotototeutukseen 241 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja 36. Sosionomin monimuotona toteutettavan koulutuksen oli merkinnyt ensimmäiseksi hakutoiveekseen 248 hakijaa, aloituspaikkoja on 30.

Hyvinvointiteknologia ajankohtainen sosiaali- ja terveysalalla

TAMKin ylemmistä AMK-tutkinnoista suosituin oli hyvinvointiteknologian asiantuntija- ja kehittämistehtäviin valmistava sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto. Tähän koulutukseen oli 85 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja 14.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi 19.9. Luvut perustuvat Opetushallituksen tämänhetkisiin tietoihin. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 29.11.2018.

Kiitos kaikille hakijoille!

Lisätietoja: TAMK Hakijapalvelut, hakijapalvelut@tamk.fi, p. 03 245 2395

Muokattu 20.09.2018