Yrittäjyyden koulutus

Toimitko yrittäjänä tai yrittäjämäisessä työsuhteessa? Koulutuksesta saat uutta osaamista yrittämiseen ja löydät yrityksellesi uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)

90 op (1,5 vuotta)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Tampere, Proakatemia

20 aloituspaikkaa

Hakuajasta ei vielä päätöstä

Alkaa: Elokuu 2017

Hakukohde: Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys


Koulutuksen tavoite

Koulutus on suunnattu yrittäjille tai yrittäjämäisessä työsuhteessa toimiville. Opintojen aikana kehityt yrittäjänä ja kehität yritystäsi monipuolisesti eri näkökulmista. Pohdit seuraavia asioita yritystoiminnan kannalta;

  • Miten maailma muuttuu, ja miten muutokset vaikuttavat yritystoimintaani?
  • Miten terävöitän kilpailuetuani?
  • Onko yritykseni nykyinen liiketoimintamalli ja strategia toimiva?
  • Miten kehitän olemassa olevia prosesseja?
  • Millaisia verkostoja tarvitsen ja miten kehitän niitä?
  • Miten lisään asiakaskeskeisyyttä?
  • Miten kansainvälistän yritykseni liiketoimintaa?

Koulutuksen jälkeen osaat kehittää yritystäsi systemaattisesti. Yrityksesi tuottaa aiempaa suurempaa arvoa sinulle ja asiakkaillesi. Löydät yrityksellesi uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Opetuskieli

Opetuskielenä on pääosin suomi. Opinnot sisältävät englanninkielisiä osia ja materiaaleja.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Syventävät ammattiopinnot muodostuvat yrityksen kehittämisen vaiheista. Aloitat tutkimalla  toimintaympäristöäsi ja pohtimalla millaisia mahdollisuuksia muuttuva maailma sinulle ja yrityksellesi tarjoaa.

Toisen opintojakson teemana on johtavien ajatusten merkitys yritystoiminnassa. Opintojakson jälkeen osaat luoda yrityksellesi vision, mission ja kestävät arvot, sekä ymmärrät strategian merkityksen.  Opintojakson aikana pohdit itseäsi yrittäjänä ja yrityksesi kilpailuetua.

Kolmannen opintojakson aikana tarkastelet yrityksesi prosesseja. Mitä yrityksessäsi tapahtuu ja miten johdat yritystäsi kohti tarvittavia muutoksia? Neljännessä opintojaksossa paneudut yrityksesi verkostoihin. Millaisia kumppaneita tarvitset? Miten tunnistat verkostojasi sekä miten ylläpidät ja kehität asiakasverkostoasi? Miten johdat verkostojasi? 

Viimeisessä kaikille yhteisessä opinnossa keskityt yritystoimintasi kansainvälistymiseen. Osallistut opintomatkalle, jonka avulla voit arvioida ja kehittää yrityksesi kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Vapaasti valittavat opinnot kehittävät osaamistasi omien tavoitteidesi mukaisesti. Niiden suositellaan liittyvän opinnäytetyönä tekemääsi kehittämistehtävään.

Proakatemia ja tiimioppiminen

Yrittäjyyttä opiskellaan Proakatemiassa, joka on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö. Koulutuksessa hyödynnetään uusinta tietoa mm. lukemalla kirjallisuutta, seuraamalla sähköisiä lähteitä, kuulemalla huippuasiantuntijoita sekä hyödyntämällä ryhmän omaa osaamista.

Tiimioppimismallissa kaikki osallistujat ovat vastuussa yhteisen tiedon rakentamisesta. Lähijaksoilla oppiminen on vahvasti yhteisöllistä ja perustuu keskinäiseen luottamukseen. Kukin opintojakso sisältää noin kolmen vuorokauden mittaisen lähijakson jossakin Pirkanmaan lähistöllä sijaitsevassa maaseutumatkailukohteessa. Oppimisen luonteen takia lähijaksoille osallistuminen on ehdottoman välttämätöntä. 

Lisää Proakatemiasta löydät osoitteesta www.proakatemia.fi.

Opintojen rakenne

Opinnot sisältävät edellä mainittujen lähijaksojen lisäksi alaan liittyvää kirjallisuutta sekä pienryhmä ja verkko-työskentelyä. Kuhunkin opintojaksoon liittyvä itsenäinen opiskelu tapahtuu pääosin ennen lähijaksoa. Opinnäytetyötä tehdään koko opintojen ajan.

Opinnot suoritetaan 1,5 vuoden aikana ja ne rakentuvat seuraavasti: syventävät ammattiopinnot 50 op, vapaasti valittavat opinnot 10 op ja opinnäytetyö 30 op.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyönä suunnittelet, toteutat ja raportoit tutkimuksellisella otteella yrityksesi kehittämiseen liittyvän vaativan hankkeen. Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa kykyäsi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä yrityksesi ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyön avulla saat valmiuksia kehittää itsenäisesti yritystoimintaasi.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla. (Huom. Koulutuksen nimi on muuttunut ja kokoelma sisältää myös palvelu- ja projektiliiketoiminnan koulutuksen opinnäytetöitä.)

Kansainvälisyys

Kansainvälistyminen on mukana syventävissä ammattiopinnoissa.

Lisätietoa kansainvälisestä opiskelu- ja harjoitteluvaihdosta löydät opinto-oppaasta.

Yhteistyökumppanit

Yrittäjyyden ohjelmaa on kehitetty yhdessä vahvan asiantuntijaverkoston kanssa. Lähijaksoissa vierailee eri alojen ammattilaisia, joiden avulla saat uusia näkökulmia yrittäjyyteesi. Pääset myös mukaan Proakatemian tapahtumiin ja laajaan työelämäverkostoon.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoa koulutuksesta

Lehtori, valmentaja Elina Merviö, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 741 9339

Opinto-ohjaaja Paula Lamminen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6388

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 27.09.2017

Tutustu myös

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.