Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutus

Unelmoitko yrittäjyydestä? TAMKin Proakatemiassa opiskelet tradenomiksi omassa tiimiyrityksessä ja aidoissa asiakasprojekteissa.

Tutkinto: Tradenomi (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Tampere, Proakatemia

40 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Hakukohde: Tradenomi (AMK), Yrittäjyys ja tiimijohtaminen, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutuksessa kartutat liiketoiminta- ja projektiosaamistasi oman tiimiyrityksesi aidoissa asiakasprojekteissa.TAMKin Proakatemia tarjoaa oppimisympäristön, jossa voit kehittää käytännönläheisesti tiimityö- ja johtamistaitojasi. Saat myös tilaisuuden oppia omista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi tiimin jäsenenä ja yrittäjänä. Yritysyhteistyö sekä Proakatemian kotimaiset ja kansainväliset verkostot auttavat luomaan jo opintojen aikana laajan verkoston, mikä helpottaa työelämään siirtymistä.

Tradenomina sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot, toimitpa valmistuttuasi yrittäjänä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä. Tiimiyrittäjyys, tekemällä oppiminen ja valmennuspedagogiikka auttavat kehittämään opintojen aikana käytännön taitoja, joille on kysyntää työelämässä. TAMKin Proakatemia on tunnettu ja arvostettu malli liiketalouden koulutuksessa.

Lue lisää osoitteessa proakatemia.fi.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden syksyllä opinnot koostuvat pääosin yritystoiminnan perusosaamisista, kuten liiketoimintamallit, markkinointi, myynti, talousajattelu ja tiimioppiminen. Keväällä oppimisen kehykseksi tulee työskentely omassa tiimiyrityksessä. Pääosa perusosaamisista opiskellaan Kaupin kampuksella, jossa opiskelee suurin osa TAMKin opiskelijoista. Tiimiyritystyöskentelyn myötä pääasialliseksi opiskelupaikaksi tulee Proakatemian toimipiste, joka sijaitsee Tampereen keskustassa Finlaysonin alueella.

Proakatemiassa oppimisympäristönä toimii yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa perustamasi tiimiyritys. Teet oppimissopimuksen, jonka avulla suuntaat oppimistasi kohti omia tavoitteitasi. Pääosin valitset itse projektit ja seminaarit, joissa olet mukana sekä ammattikirjat omaan lukuohjelmaasi. Yrittäjän tiedot ja taidot sekä toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti, ja sinulla on mahdollisuus hankkia alan uusin osaaminen. Opit varmasti jotain sellaista, jota emme vielä tiedä.

Yleisiä sisältöjä opinnoissa ovat johtaminen, myynti ja markkinointi, yrityksen talous, tiimityöskentely sekä luovat tuotteet ja liiketoimintamallit. Koko opintojen ajan kasvatat markkinatuntemustasi ja bisnesälyäsi. Tiimiyrityksen jäsenenä kehität itsessäsi monia työelämässä tärkeitä metataitoja, kuten visionäärisyys, rohkeus, yhteistyötyötaidot, viestintätaidot, tunneäly ja käytännön johtamisosaaminen.

Proakatemiassa oppiminen tapahtuu yhdessä oman tiimin ja muiden tiimien kanssa. Tiimioppiminen vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa. Aktiivinen osallistuminen tiimin toimintaa on edellytys hyviin tuloksiin.

Erikoistumisalat

Proakatemiassa sinulla on mahdollisuus painottaa opintoja matkailualan yritystoimintaan. Tässä vaihtoehdossa projektit painottuvat matkailuliiketoimintaan, ja osa opinnoista on yhteisiä englanninkielisen International Business koulutuksen Tourism -suuntautumispolun kanssa. 

 

Opintojen rakenne

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on 3,5 vuotta.

Tutkinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (150 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Opiskelu on kokopäiväistä. Opetusmenetelmiä ovat muun muassa valmennus, lähiopetus, kehityskeskustelut, ryhmätyöt, projektit, harjoitustyöt, kirjaesseet, raportit, yritysvierailut, caset ja verkko-opiskelu.

Proakatemian oppimisen ideaan voit tutustua katsomalla tämän videon.

Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen. Viikkosi täyttyvät tiimipalavereista, pienryhmätyöskentelystä, oman tiimiyrityksen liiketoiminnan kehittämisestä, itsenäisestä tiedonhausta sekä erilaisista projekteista. Voit keskittyä projekteissa muun muassa markkinointiin, viestintään, myyntiin, talouteen, tapahtumajärjestämiseen, visuaaliseen suunnitteluun, projektijohtamiseen, innovointiin ja tietoteknisten taitojen hyödyntämiseen. Valitset itse projektisi, joten ne voivat kartuttaa hyvin monenlaista osaamista

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä osoitat valmiutesi soveltaa itsenäisesti tietojasi ja taitojasi opintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön tulisi olla suunnittelu- tai kehittämisprojekti, jonka toimeksiantajana on yritys tai yhteisö. Hankit itse alaan liittyvän aiheen opinnäytetyöllesi. Työ voi olla eri aloja integroiva ja se voidaan tehdä myös pari- tai ryhmätyönä. Aiheena voi olla esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma aloittavalle yritykselle, sosiaalisen median strategia autoalan yritykselle, sisäisen viestinnän opas teollisuusyritykselle, sähköisten järjestelmien käytettävyystutkimus, mobiilipeli tai yrityksen kansainvälisten toimintaympäristöjen vertailu.

Opinnäytetyönä voit myös perustaa yrityksen ja työllistää näin itsesi. Usein proakatemialaisen opinnäytetyö liittyy joko oman yritystoiminnan kehittämiseen tai toimeksiantaja on löytynyt opintojen aikana tehdyn projektin kautta.

Tutustu liiketalouden opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin.

Uramahdollisuudet

Tradenomin koulutus on laaja-alainen. Tutkinto mahdollistaa yrittäjänä toimimisen tai työllistymisen sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tradenomeja työskentelee yrittäjinä sekä markkinoinnin, viestinnän, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon, koulutuksen ja konsultoinnin sekä kansainvälisen kaupan tehtävissä. Projektien kautta tulevaa uraa voi rakentaa omista kiinnostuksen kohteista jo opintojen aikana.

Ammattinimikkeinäsi voivat olla esimerkiksi yrittäjä, toimitusjohtaja, myyntijohtaja, valmentaja, markkinointipäällikkö, projektipäällikkö, markkinoinnin suunnittelija tai palvelupäällikkö.

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Proakatemia on osa kansainvälistä verkostoa, jossa tiimiyrittäjät eri maista voivat oppia yhdessä sekä tehdä yhteisiä projekteja. Proakatemialla voit tavata lähes viikottain kansainvälisiä vieraita ympäri maailmaa.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Proakatemiassa oppiminen perustuu oman yrityksen kautta tehtyihin projekteihin, joilla on aina työelämäyhteys. Jo 18 vuotta toimineella Proakatemialla on laajat verkostot alumneja, yrittäjiä ja muita yrityselämän kehittäjiä, jotka vierailujen tai mentoroinnin kautta auttavat tiimiyrittäjiä ammatillisessa kasvussa ja osaamisen kehittämisessä. Proakatemian toimintaa kehitetään systemaattisesti sen yrityselämän vaikuttajista ja kansainvälisistä tiimioppimisen organisaatioista koostuvissa verkostoissa.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

Jatko-opinnot

Kun sinulle on kertynyt kolme vuotta tutkinnonjälkeistä työkokemusta, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. TAMK tarjoaa tradenomeille koulutusta alan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Yrittäjille on myös oma YAMK-tutkintonsa. Moni valmistunut on jatkanut opintojaan yliopistojen maisteriohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Paula Lamminen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6388

Koulutuspäällikkö Veijo Hämäläinen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 716 9059

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.