Expand your competence with extension studies while networking with other professionals. We also offer labour policy education to promote employment.

The labour policy education programme aims at promoting employment. Its primary target group is unemployed people and those at risk of unemployment who are at least 20 years old. The education is free of charge for the students. The students are entitled to education allowance or labour market subsidy while participating in the programme.

TAMK organizes labour policy education in cooperation with the Employment and Economic Development Office (TE Office) in Tampere. Applications take place through the TE Office.
 

Extension studies in English

Back

How to Design an Online Course

How to Design an Online Course

Onlinecourse

3 cr

Language of instruction: English

Time: 11.03.2019 - 28.05.2019

900 € (incl. VAT 24 %)

TAMK Main Campus, Tampere

Application by 25.2.2019

Apply for course

Extension Studies


Contents

If you are interested in developing a pedagogically sound online course using relevant, modern tools, this course is for you. At the end of this course, you should have a more or less ready course on your hands, or at least a detailed plan on how to build one. The course will familiarise you with the following concepts:

  • Online pedagogy & learning design theory
  • Relevant 21st century tools for learning
  • Collaborative & team-based working methods

The course will begin on 11.3.2019 and end on 28.5.2019 and the workload equals 3 ECTS credits. The estimated number of working hours needed for completing the course is roughly 10 h per week. However, it may and will vary depending on the person and the week in question. The course is organised fully online and it is developed and facilitated by TAMK digimentors.

All the materials of the course are in English, but the small groups and their facilitators can use either English, Finnish or Swedish as their working language.

The registration form for the course can be found here. The form is open until 25.2.2019. After that, the facilitators of the course will contact everyone to let them know if they have been accepted to the course.

Free of charge for Tampere3 teachers and staff.

Sisältö

Jos olet kiinnostunut kehittämään pedagogisesti laadukkaan verkkokurssin joka hyödyntää relevantteja ja moderneja työkaluja, tämä kurssi on sinua varten. Kurssin lopussa sinulla on käsissäsi enemmän tai vähemmän valmis kurssi tai ainakin yksityiskohtainen kurssisuunnitelma. Tämä kurssi perehdyttää sinut seuraaviin aihealueisiin:

  • Verkkopedagogiikka ja oppimisen suunnittelun teoria
  • Relevantit 2000-luvun oppimistyökalut
  • hteistoiminnalliset ja tiimipohjaiset työskentelytavat

Kurssi alkaa 11.3.2019 ja loppuu 28.5.2019 ja työmäärä vastaa laajuudeltaan 3 op. Kurssin suorittamiseen tulisi varata arviolta 10 tuntia viikossa. Todellinen ajankäyttö vaihtelee kuitenkin henkilöstä ja viikosta riippuen. Kurssi järjestetään täysin verkossa ja TAMKin digimentoreiden kehittämä ja fasilitoima.

Kaikki kurssin materiaalit ovat englanniksi, mutta pienryhmät ja heidän fasilitaattorinsa voivat käyttää työkielenä joko englantia, suomea tai ruotsia.

Kurssin ilmoittautumislomake löytyy täältä. Lomake on auki 25.2.2019 asti. Lomakkeen sulkeuduttua kurssin fasilitaattorit ottavat yhteyttä ilmoittautuneisiin ja kertovat ketkä kurssille on hyväksytty.

Maksuton Tampere3-korkeakouluje henkilökunnalle.

Language of instruction / Kieli

All the materials of the course are in English, but the small groups and their facilitators can use either English, Finnish or Swedish as their working language.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kaikki kurssin materiaalit ovat englanniksi, mutta pienryhmät ja heidän fasilitaattorinsa voivat käyttää työkielenä joko englantia, suomea tai ruotsia.

Brochure / Esite

Download a brochure here! / Lataa esite tästä!

Payment terms

The payment term is 21 days net from the invoice date.

Cancellation terms

Registration to extension studies becomes binding after the last registration day. If you have to cancel your registration after the registration period, 50 % of the fee is charged. If registration is cancelled less than 14 days before the beginning of the studies, the whole fee is charged. In the event of an obstacle, it is possible to give the study place to a colleague if the studies have no specific admission criteria.

Further information

Contents:
Henri Annala
p. 050 311 9698

Registration:
Katri Viitanen
p. 050 321 5148

email: firstname.lastname@tamk.fi

 

Updated 17.12.2018

Back to the list of courses