Uusille tutkinto-opiskelijoille

Tervetuloa opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun!

Kevään korkeakoulujen yhteishaun ja TAMKin erillishakujen valinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Näet oman tilanteesi kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma Opintopolku -palveluun. Jos tulet valituksi, saat Opintopolku.fi -palvelusta automaattisen sähköpostiviestin. Lisäksi saat TAMKista sähköpostin, jossa annetaan lisäohjeita. Muista seurata myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä massapostitukset voivat ohjautua myös sinne!

Kaikille yhteishaussa hakeneille hakijoille lähetetään valtakunnallinen tuloskirje sähköpostitse heinäkuun alussa. Siirtohaussa ja avoimen AMKin väylän haussa valituille lähetetään sähköposti, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloittamisesta.

Information for new degree students (Website for new degree students in TAMK`s English degree programmes)

Yhteiset ohjeet

Hoida nämä asiat ennen opintojen alkua:
 

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Yhteishaku ja TAMK Direct Application

Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 14.7.2017 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa tapahtuu vahvasti tunnistautuneena, esim. verkkopankkitunnuksin. Jos opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa ei onnistu, ota paikka vastaan sähköisellä lomakkeella TAMKin hakijapalveluiden lähettämän hyväksymissähköpostissa annetun linkin kautta.

Varasijalta valituilla on aikaa paikan vastaanottamiseen ja tarvittavien liitteiden toimittamiseen kaksi viikkoa tiedon julkaisusta. Tieto varasijalta valinnasta lähetetään sähköpostilla. Varasijoja täytetään varasijajärjestyksessä opiskelupaikkansa peruvien ja poissaolevaksi ilmoittautuvien tilalle 14.8.2017 asti. Varasijatäyttö voi päättyä myös aiemmin, jos hakukohteen kaikki aloituspaikat ovat täyttyneet.

Huom! Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Jos otat opiskelupaikan vastaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen, et ole enää ensikertalainen tulevissa hauissa. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä: Ensikertalaiskiintiö.

Siirtohaku ja Avoimen AMKin väylä

Siirtohaussa ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 31.7.2017 kello 15.00 mennessä. Kun otat opiskelupaikan vastaan siirtohaussa, menetät opiskeluoikeuden edelliseen korkeakouluun ja saat uuden siirtyessäsi TAMKiin. 

Avoimen AMKin väylän haussa ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 31.7.2017 kello 15.00 mennessä. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa tapahtuu vahvasti tunnistautuneena, esim. verkkopankkitunnuksin. Jos opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa ei onnistu, ota paikka vastaan sähköisellä lomakkeella, johon linkin löydät hyväksymissähköpostista.

Opintotuki

Hae opintotukea vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut sitovasti opiskelupaikkasi TAMKissa. Kela saa opiskelupaikan vastaanottotiedot Opintopolusta ja pohjatietosi siirtyvät vastaanottotiedon jälkeen Kelan opintotuen sähköiseen asiointipalveluun. Tietojen siirto tapahtuu muutaman päivän sisällä. Opintotuen hakeminen sujuu nopeimmin, kun pohjatiedot ovat valmiina opintotukihakemuksessa. Opintotukihakemus tehdään osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

2. Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen ohessa sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Poikkeuksena siirtohaussa valittavat, jotka voivat ilmoittautua vain läsnäoleviksi. Ilmoittautumaan pääset helpoiten samassa yhteydessä, kun otat opiskelupaikan vastaan. Löydät linkin ilmoittautumiseen Oma Opintopolku -palvelusta. Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.

Ensimmäisenä vuonna ilmoittaudutaan ensisijaisesti läsnäolevaksi, mutta voit ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi, jos ensimmäisenä lukuvuonna (325/2015 § 29-30):

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti.

Poissaolon todentavat asiakirjat tulee toimittaa muiden hakuun liittyvien liitteiden yhteydessä hakijapalveluihin viimeistään

  • Yhteishaku ja TAMK Direct Application: 14.7.2017 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.
  • Avoimen AMKin väylän haussa: 31.7.2017 kello 15.00 mennessä.

Tällaisia asiakirjoja ovat

  • Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELAn todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
  • Sairauspäivärahapäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2017. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamiin esteisiin vedotessa tarvitaan riittävä selvitys. Tällainen on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön lausunto, jossa todistetaan, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Huom! Siirtohaussa valittu opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. 

3. Toimita vaaditut tutkinto- ja/tai työtodistuskopiot määräaikaan mennessä

Yhteishaku ja TAMK Direct Application

Toimita haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 14.7.2017 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessäJos et tomita pyydettyjä liitteitä määraikaan mennessä, opiskelupaikkasi joudutaan perumaan. 

Tarkista hakukohteen valintaperusteista Opintopolku.fi -sivustolta, mikä tutkinto antaa hakukelpoisuuden ja onko hakukohteessa annettu pisteitä työkokemuksesta. Pääsääntöisesti AMK-tutkintoihin hakukelpoisuuden antaa toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattillinen perustutkinto) ja YAMK-tutkintoihin korkeakoulututkinto. Sinun tulee toimittaa todistuskopiot vain sellaisesta tutkinnosta ja työkokemuksesta, joka on vaikuttanut valintaan. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse toimittaa kopiota. Tarkista myös hakemukselta paljonko olet ilmoittanut työkokemusta ja toimita työtodistuskopiot sen perusteella. Hakemuksellesi pääset kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Liitteiden yhteyteen tulee liittää tieto koulutuksesi nimestä, esim. Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat koulu- (ja työ)todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Siirtohaku ja Avoimen AMKin väylä

Siirtohaussa valittavien tulee toimittaa ajantasainen opintosuoritusote 10.8.2017 kello 15.00 mennessä TAMKin hakijapalveluihin.

Avoimen AMKin väylä -haussa ajantasainen opintosuoritusote tulee toimittaa 10.8.2017 kello 15.00 mennessä, mikäli avoimen AMKin opinnot on suoritettu muualla kuin TAMKissa. TAMKin avoimesta AMKista saamme opintosuoritusotteet suoraan.

Huom! TAMKin hakijapalvelut eivät ota kopiota todistuksista.

Toimita kopiot TAMKin hakijapalveluihin

sähköpostitse:
liitteet(at)tamk.fi  

tai postitse:
TAMK Hakijapalvelut
Kuntokatu 3
33520  TAMPERE

4. Rekisteröi TAMK-käyttäjätunnuksesi

Rekisteröi TAMK-käyttäjätunnus käyttöösi ennen opintojen alkua. Kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja tietosi on siirretty TAMKin opiskelijahallintorekisteriin pääsääntöisesti heinä-elokuun aikana, saat omaan sähköpostiisi linkin tunnuksen rekisteröimistä varten. Viesti lähetetään osoitteesta helpdesk@tamk.fi. Tarvitset palvelun käyttämiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Osa TAMKin palveluista toimii vasta opinto-oikeusajan alettua (esim. opintojaksoille ilmoittautuminen).

5. Lue tutkintokohtaiset ohjeet

Tutkintokohtaisista ohjeista löydät muun muassa opintojen aloituspäivämäärän sekä orientoivien päivien ohjelman. Täältä löytyy aloitusinfoa myös siirtohaun ja avoimen AMKin väylän haun kautta valituille.

Tutkintokohtaiset ohjeet löydät skrollaamalla/vierittämällä sivua alaspäin.

6. Orientoidu opintoihin
Tutustu jo etukäteen opiskelijoille tarjottaviin palveluihin. Orientaatio opintoihin (opinto-opas).
7. Liity opiskelijakunta Tamkon jäseneksi - saat opiskelijakortin ja lukuisia etuja

Tamko - sinun opiskelijakuntasi.

Opiskelijakunnan ensisijainen tehtävä on toimia jäsentensä eli opiskelijoiden edunvalvojana ja varmistaa, että opiskelijoiden ääni kuuluu. Tamkon jäsenenä saat opiskelijakortin, joka on varmastikin jäsenyyden tärkein symboli. Kortilla saat käsiisi muun muassa valtakunnalliset edut julkisissa liikennevälineissä sekä Kelan ateriatuetun ruokailun opiskelijaravintoloissa.

Opiskelijakunta ja sen alaiset kerhot järjestävät jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa liikunnan iloista iltarientoihin kulttuuria ja yhteiskunnallista toimintaa unohtamatta.

Tuutorointi on yksi Tamkon toiminnan näkyvimmistä osista. Kaikki TAMKin opiskelijatuutorit ovat opiskelijakunnan kouluttamia.

Tutustu uusien opiskelijoiden Opiskelijan Oppaaseen.

Helpoiten liityt jäseneksi sähköisesti osoitteessa www.tamko.fi

Elokuun alusta alken, pari päivää liittymisen jälkeen pystyt lisäämään itsellesi PIVO-mobiiliopiskelijakortin PIVO-sovelluksessa. Käyttöönotossa tarvitset TAMKin käyttäjätunnukset. Sovelluksen saat sovelluskaupastasi (Google Play tai AppStore).

Tervetuloa joukkoon - meitä on jo yli 6500!

Hyödyllistä tietoa

Tutkintokohtaiset ohjeet

Tutustu tutkintokohtaisiin ohjeisiin ja toimi sivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojen aloituspäivämäärä on kerrottu oman tutkintosi kohdalla.

AMK-tutkinnot

YAMK-tutkinnot

Bachelor-tutkinnot

Master-tutkinnot

Avoimen AMKin väylän kautta tai siirtohaussa hakeneet

International students

Are you moving from outside of Finland to start your studies at TAMK in Tampere, Finland? We have collected a host of important details for our international Students on our English language web pages. There you can also find important information, guidelines, timetables and contact information related to starting the studies in your own Degree Programme.

Information for new degree students (TAMK web pages in English)