TKI-toiminnan painoalat

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painoaloilla yhdistyvät TAMKin vahvat osaamisalueet ja toimintaympäristön muuttuvat tarpeet.

Tavoittelemme kansallista huippua edustavaa ja kansainvälisesti merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa, jossa sovellamme uusinta tutkimustietoa työelämälähtöisesti. Modernit oppimis- ja innovaatioympäristöt sekä toiminta arjen keskellä aidoissa ympäristöissä ovat keskeinen osa toimintaamme.

Tutustu painoaloihimme