Tietojenkäsittelyn koulutus

Innostaako ICT? Tietojenkäsittelyn koulutuksessa voit opiskella ICT-yrittäjyyttä, ohjelmistotuotantoa, pelituotantoa tai web-palvelujen tuottamista.

Tutkinto: Tradenomi (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Tampere, Pääkampus

70 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Hakukohde: Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa hankit kattavan ohjelmointiosaamisen. Keskeisiä opiskelumenetelmiä ovat tiimi- ja projektioppiminen. Voit suuntautua opinnoissasi ICT-yrittäjyyteen, ohjelmistotuotantoon, pelituotantoon tai web-palvelujen tuottamiseen. ICT-yrittäjyyden suuntautumispolku toteutetaan yhteistyössä TAMKin Proakatemian kanssa, ja pelituotannon suuntautumispolku toteutetaan englanniksi osana TAMK Games Academya.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistut tradenomiksi, joka on aloitteellinen, yhteistyökykyinen ja itseään aktiivisesti kehittävä ICT-alan asiantuntija. Sinulla on erinomaiset edellytykset sijoittua osaamistasi vastaaviin työtehtäviin joko ICT-alan yrityksiin tai muihin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviin organisaatioihin.

Lue lisää osoitteissa proakatemia.fi ja gamesacademy.fi.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Pelituotannon (Game Production) suuntautumispolku toteutetaan englanninkielisenä. Toinen vuosi pelituotannosta toteutetaan TAMK Game Academy:ssa.

 

Pätevyys

Voit hakeutua ICT-alan asiantuntijatehtäviin, joiden vaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto.

 

Erikoistumisalat

Haku suuntautumispolkuun tapahtuu ensimmäisen vuoden jälkeen. Valinta tehdään ensimmäisen vuoden opintomenestyksen perusteella.

 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta. 

Koulutus muodostuu seuraavasti: perus- ja ammattiopinnot (150 op, joista 90 op kaikille yhteisiä opintoja), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op), opinnäytetyö (15 op).

Opiskelu edellyttää aktiivisuutta ja päivittäistä läsnäoloa lähiopetuksessa, ohjauksessa ja oppimisessa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintoihin kuuluva itsenäinen opintosuoritus. Sen laajuus on 15 opintopistettä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetöiden aiheet ovat lähes aina työelämän tarpeista lähteviä. Harjaannut itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon kriittiseen analyysiin, ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentaatiotaitoihin, työkäytäntöjen tutkimiseen ja kehittämiseen sekä selkeään kirjalliseen ja suulliseen viestintään.

Opinnäytetyön tasolliset vaatimukset on esitetty eurooppalaisessa tutkintojen ja osaamisen viitekehyksessä (EQF, tasot 6 ja 7). Opinnäytetyötä ohjeistetaan myös ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työllistyä erilaisiin esimies-, suunnittelu-, myynti- ja asiantuntijatehtäviin ICT-alalla tietotekniikkaa tuottavissa ja käyttävissä yrityksissä. Koska tietotekniikkaa sovelletaan lähes kaikilla työelämän osa-alueilla, voit halutessasi suuntautua melkein mille tahansa alalle tietoteknisiin asiantuntijatehtäviin.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Tietojenkäsittelyn koulutus tekee yhteistyötä paikallisten yritysten, muiden oppilaitosten ja toimijoiden, kuten Demolan, kanssa. Yhteistyö linkittyy projekteihin, harjoitteluun, opinnäytetöihin sekä tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

Kun sinulle on kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen kolme vuotta alan työkokemusta, voit hakea ylempään AMK-tutkintoon, esimerkiksi tietojärjestelmäosaamisen koulutukseen. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden myös soveltuviin yliopiston maisteriohjelmiin.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Mira Grönvall, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 708 7381

Opinto-ohjaaja Harri Saarinen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 835 3499

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.