Tietojärjestelmäosaamisen koulutus

Koulutuksesta valmistuttuasi olet kokonaisarkkitehtuuria ymmärtävä tietojärjestelmäosaaja, jolla on projektipäällikön valmiudet. Toimivat ja keskenään integroidut tietojärjestelmät muodostavat yhdessä yritystoiminnan, talouselämän ja yhteiskunnan kanssa keskeisen tukipilarin.

Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)

90 op (1,5 vuotta vuotta)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Tampere, Pääkampus

25 aloituspaikkaa

Hakuajasta ei vielä päätöstä

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Tradenomi (ylempi AMK), Tietojärjestelmäosaaminen


Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa sinusta kokonaisarkkitehtuuriajattelua hallitseva tietojärjestelmäosaaja, jolla on projektipäällikön valmiudet.

Organisaatioissa tehdään jatkuvaa tietojärjestelmien kehittämistyötä. Toimivat ja keskenään integroidut tietojärjestelmät muodostavat yhdessä yritystoiminan, talouselämän ja yhteiskunnan kanssa keskeisen tukipilarin. Tuon tukipilarin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan kokonaisarkkitehtuuriajattelun hallitsevia tietojärjestelmäosaajia.

Opetuskieli

Opetus on pääosin suomeksi. Opiskelumateriaalit ovat lähes yksinomaan englannin kielisiä. Osa vierailuluennoista on englanniksi.

Pätevyys

Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Tietojärjestelmäosaamisen koulutus antaa sinulle mahdollisuuden syventää taitojasi teorian käytäntöön soveltamisessa, kehittää analyyttisiä taitojasi, projektin johtamisen, tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitojasi sekä sosiaalisia taitojasi.

Koulutuksessa syventäviä ammattiopintoja ovat

  • Kokonaisarkkitehtuuriajattelu, 5 op
  • Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä, 5 op
  • Ohjelmistoliiketoiminta, 5 op
  • Kehitysprojektit ja projektisalkunhallinta, 5 op
  • ICT-sopimukset ja juridiikka, 5 op
  • Opinnäytetyö kehittämistehtävänä, 5 op

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opetus järjestetään 1,5 vuoden aikana ja se toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna. Lähiopetusta on noin joka toinen viikko (torstai-illat ja perjantaipäivät, joskus myös lauantaisin). Osallistuminen lähiopetukseen on keskeistä ja välttämätöntä oppimisen kannalta.

Opinnot koostuvat koulutuksen kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä ammattiopinnoista (30 op), TAMKin yhteisten YAMK-opintojen tarjonnasta valituista opinnoista (25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Lisäksi opintoihin kuuluu opinnäytetyö (30 op).

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Se myös osoittaa valmiutesi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Kehittämistehtävälle nimetään yhteyshenkilö toimeksiantajaorganisaatiosta. Hänet pyritään saamaan aktiivisesti mukaan ohjausprosessiin.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus-fi-sivustolla.

Uramahdollisuudet

Sinusta tulee kokonaisarkkitehtuuriajattelua hallitseva tietojärjestelmäosaaja. Sinulla on projektipäällikön valmiudet kehittää tietojärjestelmiä ja niiden hyödyntämistä liiketoiminnassa, mikä avaa sinulle monia ICT-asiantuntijan urapolkuja.

Kansainvälisyys

YAMK-opiskelijana voit mennä opiskelijavaihtoon ulkomaille ja suorittaa opintoja osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin. Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa, tai hankkimalla harjoittelupaikan mistä päin maailmaa tahansa.

TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit. Opiskelijaryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös alan kansainvälisiin seminaari-, konferenssi- ja messutapahtumiin.

Yhteistyökumppanit

Tietojärjestelmäosaamisen koulutukseen osallistuu TAMKin opettajien lisäksi vierailijaluennoitsijoita eri aloilta ja rooleista. Osa opinnosta suoritetaan muiden TAMKin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien kanssa moniammatillisissa ryhmissä. Osa opintojaksoista on mahdollisuus suorittaa Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelun kautta. 

TAMKin ICT-tutkintokoulutuksen neuvottelukuntaan kuuluu työelämän edustajia, mikä varmistaa työelämän tarpeiden huomioimisen koulutuksessa.

Tutkimus

Opinnäytetyön sisältö palvelee ICT-, tietojärjestelmä- ja projektiosaamiseen liittyviä työelämän tarpeita, joskin työn painotus riippuu osittain toimeksiantajaorganisaation strategisista tavoitteista. Tutkimuksellisten oppimistehtävien painopisteet ovat lähtökohtaisesti kaikkia TAMKin nykyisiä strategisia painoaloaja leikkaavia.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoa koulutuksesta

Vastuuyliopettaja Rami Lehtinen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 528 7012

Koulutuspäällikkö Mira Grönvall, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 708 7381

 

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 30.05.2018

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.