Osaamisemme

Teollisuusteknologia -yksikön osaamisalue on teollinen tuotanto ja metsätalous. Yksikön koulutukset ovat kone- ja ajoneuvotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä metsätalous.

Yksikön koulutusten yhdistävä tekijä ovat älykkäät koneet ja järjestelmät. Niissä yhdistyvät vaativa mekaniikka, energia- ja automaatioratkaisut sekä tietotekniikka. Moderni digitalisaatio (teollinen internet, Internet of Things) ja palvelujen digitalisoituminen ovat vahvasti osana opetusta. 

Yksikön erikoistumisaloja ovat tuotekehitys, koneensuunnittelu, koneautomaatio, tuotantotekniikka, korjaamotekniikka, sähkövoimatekniikka, automaatiotekniikka, ohjelmistotekniikka, sulautetut järjestelmät, tietoliikennetekniikka ja metsätalous. Myös tuotantotalous, projektinhallinta ja teknologiaosaamisen johtaminen ovat osaamisaluettamme.

Yksikkömme vastaa myös insinöörikoulutuksen fysiikan opetuksesta, jossa vahvuuksiamme ovat verkkopedagogiikka, laboratoriotyöt ja demonstraatiot. Opettajakunnassa on lukuisia tohtoreita.

Metsätalouden koulutus kuuluu yksikön vastuulle. Metsätalousinsinöörin opinnoissa TAMKissa painottuvat puunhankinta ja työkoneet. Metsätalouden opinnot toteutetaan problem based learning (pbl)- menetelmällä, jota kehitetään jatkuvasti. Puunhankinnan koulutuksessa on jo vuosia hyödynnetty metsäkonesimulaattoria. Myös paikkatieto-osaaminen on vahvuuksiamme.

Projektimuotoinen opiskelu kehittää opiskelijoita monipuolisesti. Yritykset ja yhteisöt voivat tarjota ongelmiaan ja kehittämistehtäviään ratkaistaviksi eri laajuisiin, joko opiskelijoiden tai henkilökunnan tekemiin projekteihin.

Koulutustarjontamme

Työelämäyhteistyö

Yksikössämme on kehitteillä uusia oppimisympäristöjä sekä koneiden ja laitteiden protovalmistuksen että biotalouden haasteisiin.

Laboratoriomme palveluineen ovat yritysten käytettävissä muun muassa tuotekehityksen eri vaiheissa olevien protojen valmistuksessa ja suunnittelussa. Käytössämme on lisäksi erilaisia 3D-tulostimia, ja järjestämme myös teemaan liittyvää koulutusta.

Toimimme yhteistyössä Pirkanmaan muiden oppilaitosten kanssa.

Järjestämme mielellämme täydennyskoulutuksia asiakkaan toiveiden mukaan, myös englanniksi.

Ota yhteyttä