Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus

Tarvitsetko työtehtävissäsi tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista? Koulutus antaa sinulle valmiudet tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen johtamiseen.

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK)

60 op (1 - 1,5 vuotta vuotta)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen


Koulutuksen tavoite

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on suunnattu insinööreille, jotka tarvitsevat työtehtävissään tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista. Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa sinut johtamaan osaamista ja liiketoimintaa teknologiayrityksissä sekä muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa. Erityisenä tavoitteena on tarjota valmiudet tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen johtamiseen.

Teknologiaosaamisen johtamiseen kuuluvat tuotekehityksen ja innovaatioiden johtaminen, talouden johtaminen, projektien hallinta, kansainväliset työympäristöt sekä oman johtamiskäyttäytymisen kehittäminen. Osaamisen johtaminen on organisaation osaamispääoman vaalimista ja sen kasvattamista.

Opetuskieli

Opetus on pääosin suomeksi. Opiskelumateriaalit ovat lähes yksinomaan englannin kielellä. Osa vierailuluennoista on englanniksi.

 

Pätevyys

Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen keskeisimpiä sisältöjä ovat:

  • toimeksiantajalle tehtävä kehittämistehtävä, jonka sisältö vaihtuu opiskelijan tilanteen mukaan
  • toiminta teknologiaprojekteissa, -neuvotteluissa ja -sopimusten teossa
  • osaamisen johtaminen teknologiainnovaatiossa
  • motivaation aikaansaaminen ja ylläpitäminen teknologiatyössä
  • talouden hallinta teknologiaympäristössä.

Opintojen rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa 1 vuodessa työn ohessa. Lähiopiskelua on joka toinen perjantai kello 12.15 alkaen ja lauantaisin koko päivän.

Opinnot koostuvat seuraavasti: syventävät ammattiopinnot (20 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op) sekä opinnäytetyönä suorittamasi teknologiaosaamisen johtamisen kehittämistehtävä (30 op).

Syventävissä ammattiopinnoissa kartutat teknologiaosaamisen johtamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Vapaasti valittavilla opinnoilla voit lisätä osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeidesi mukaisesti. Voit valita vapaasti valittavia opintoja koulutuksen omasta, tekniikan yhteisistä tai muista TAMKin ja muiden korkeakoulujen vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä. Se pitää sisällään menetelmäopintoja, seminaareja, kirjoituksen ohjausta ja kehittämistehtävästä kirjoitettavan artikkelin julkaisemisen.


 

Uramahdollisuudet

Koulutuksesta saat hyvät valmiudet oman toimialasi vaativiin päällikkötehtäviin. Myös tuotekehityksen ja innovaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin sekä oman johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen tarvitaan osaavia insinöörejä.

 

Kansainvälisyys

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa luennoi vierailevia ulkomaalaisia asiantuntijoita.

 

Yhteistyökumppanit

TAMK on tehnyt laajaa ja monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Opetukseen sisältyy lukuisia yrityselämän case-tyyppisiä vierailuluentoja, jotka yhdistävät teorian käytäntöön. Teemme opetuksessa ja kehittämistehtävän ohjauksessa yhteistyötä muiden tamperelaisten korkeakoulujen kanssa käyttäen opettajina ja ohjaajina alan parhaita osaajia.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Marko Mäkilouko, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 463 0731

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Tutustu myös

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.