Talotekniikan koulutus

Talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu LVI- ja sähköalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille, jotka työskentelevät talotekniikan eri tehtävissä. Koulutus parantaa valmiuksiasi toimia vaativissa alan asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK)

60 op (1 vuotta)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

25 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Insinööri (ylempi AMK), Talotekniikka


Koulutuksen tavoite

Talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu LVI- ja sähköalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille, jotka työskentelevät talotekniikan eri tehtävissä.

YAMK-tutkinnon tavoitteena on, että sen suoritettuasi sinulla on tietoja ja taitoja toimia alan kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä sekä syvällinen kuva ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tavoitteena on vahvistaa valmiuksiasi seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä. Lisäksi tavoitteena on lisätä valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaitosi kehittämiseen sekä vahvistaa viestintä- ja kielitaitoasi ja valmiuksiasi kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Talotekniikan YAMK-tutkinnon tavoitteena on kehittää myös yhteistoiminnallisesti niitä valmiuksia, joita tarvitaan uusien teknologisten kokonaisratkaisujen ja palveluiden tuomiseen kiinteistöihin niin, että niiden käyttäjät saavat entistä toimivampia, terveellisempiä ja resurssitehokkaampia toimintaympäristöjä.

Opetuskieli

Opetus- ja aineistokieli on suomi ja englanti.

Pätevyys

Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat koko talotekniikan alaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista ja niihin liittyvistä kehitys- ja uudistarpeista, kuten energiatehokas, terveellinen ja toimiva rakennettu ympäristö, tulevaisuuden energiaratkaisut kiinteistöissä, kiinteistöjen automaatio ja hallinta sekä tieto- ja olosuhdemallennuksen laaja hyödyntäminen. Lisäksi opinnoissa osana on mahdollisuus laajentaa omaa talotekniikan alan liiketoimintaosaamistasi, kuten palveluliiketoiminnan kehittämistä tai johtamis- ja esimiestaitojasi. 

Opintoihin kuuluu noin 15 lähijaksoa, joiden pituus on  2 - 3 päivää. Lähijaksot sijoittuvat torstai-, perjantai- ja osin lauantaipäiville.

Lähijaksoilla on asiantuntijaluentoja ja  harjoitustyöseminaareja. Merkittävän osan opetustuntien lisäksi muodostavat yhteistoiminnallisesti ryhmissä tehtävät teemoihin liittyvät kehitys- ja tutkimustehtävät.

Opintojen rakenne

Koko tutkinnon laajuus on 60 op. Opintojaksot ajoittuvat vuodelle 2018 ja opinnäytetyön valmistumiseen on varattu vielä puoli vuotta tämän jälkeen. Tutkinto on siis mahdollista suorittaa 1 - 1,5 vuodessa.

Tutkinto koostuu yhteisistä (15 - 20 op) ja valinnaisista (5 - 10 op) ammatillista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista (5 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Ammattiopinnoissa kartutat talotekniikan kehitykseen liittyviä tietoja ja taitoja. Niissä keskeisinä teemoina ovat talotekniikan energiaratkaisut kiinteistöissä, kiinteistöautomaatio ja uudet tietotekniset ratkaisut kiinteistöissä (IoT, bigdata, kyberturvallisuus), tieto- ja olosuhdemallennuksen hyödyntäminen koko rakentamisen prosessissa, uusien palveluliiketoimintakonseptien luominen sekä projektien johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit lisätä osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeidesi mukaisesti muista TAMKin ja muiden korkeakoulujen vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä. Se pitää sisällään menetelmäopintoja, seminaareja, kirjoituksen ohjausta ja kehittämistehtävästä kirjoitettavan artikkelin julkaisemisen. Kehittämistehtävä voidaan tehdä omalle työnantajalle tai TAMKin hankkeessa.

Uramahdollisuudet

Koulutuksen erityisinä tavoitteina on antaa sinulle valmiuksia tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen. Myös tuotekehityksen ja innovaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin, sekä oman johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen tarvitaan näitä taitoja osaavia insinöörejä.

Kansainvälisyys

YAMK-opiskelijana voit mennä opiskelijavaihtoon ulkomaille ja suorittaa opintoja osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin. Opiskelijaryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös alan kansainvälisiin seminaari-, konferenssi- ja messutapahtumiin. Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa, tai hankkimalla harjoittelupaikan mistä päin maailmaa tahansa.

TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Yhteistyö

Koulutuksessa tehdään yhteistyötä tiedekorkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Tutkimus

TAMK on mukana useassa koko energiajärjestelmän muutokseen liittyvässä tutkimushankkeessa ja TAMKin yksi painopiste on energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistojen jatko-opintoihin.

Lisätietoa koulutuksesta

Vastuuyliopettaja Pirkko Harsia, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 5553111

Opinto-ohjaaja Petri Murtomaa, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 570 2289

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 12.06.2017

Tutustu myös

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.