Hae opiskelemaan TAMKiin syksyn yhteishaussa 6. - 20.9.2017! Valikoimassa on AMK-tutkintoja ja YAMK-tutkintoja. Opinnot alkavat tammikuussa.

Hakuaika

Syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishaku järjestetään 6.-20.9.2017. Haku alkaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Haussa olevat koulutukset

Syksyllä 2017 yhteishaussa olevat AMK-tutkinnot

Syksyn 2017 yhteishaussa olevat YAMK-tutkinnot

Näin haet

TAMKiin haetaan valtakunnallisessa Opintopolku.fi-palvelussa. Tutustu ensin syksyn 2017 yleisiin hakuohjeisiin ennen siirtymistä Opintopolun hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Linkitykset Opintopolun hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin löydät klikkaamalla koulutuksen nimeä otsikon Syksyn yhteishaussa olevien koulutusten hakuohjeet  alta

Huomaa, että englanninkielisten koulutusten hakuohjeet löytyvät Opintopolun lisäksi TAMKin www-sivuilta koulutuskuvausten yhteydestä. Suomenkielisten koulutusten hakuohjeet on julkaistu ainoastaan Opintopolussa.

Näin haet syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku järjestetään 6.-20.9.2017 kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä 2018 alkavassa koulutuksessa. Tämä koskee sekä korkeakoulujen yhteishakua että erillishakuja (poislukien siirtohaku).

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Lisätietoja Opintopolusta: Näin haet syksyn yhteishaussa korkeakouluun.

Hakuprosessi askel askeleelta

Yhteishaun hakuaika 6.9.-20.9.2017 kello 15.00. 

1. Tarkista Opintopolusta koulutuksen valintaperusteiden hakukelpoisuusvaatimuksista, voitko hakea kyseiseen koulutukseen. Lue tästä yleisesti, kuka voi hakea ammattikorkeakouluun.

2. Tutustu koulutustarjontaan Opintopolussa ja valitse 1-6 hakukohdetta, joihin haluat hakea. TAMKin koulutustarjonnan löydät myös tältä sivulta kohdasta Syksyn yhteishaussa olevien koulutusten hakuohjeet

3. Lue huolellisesti valitsemiesi hakukohteiden valintaperusteet ja hakuohjeet läpi osoitteesssa Opintopolku.fi.

4. Täytä yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi

5. Tarkista, että olet saanut vahvistusviestin sähköpostiisi hakulomakkeen vastaanottamisesta. Jos et saa vahvistusviestiä, ota yhteys ensimmäisen hakutoiveesi korkeakoulun hakijapalveluihin: ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

6. Toimita mahdolliset ennakkotehtävät ja tutustustu ennakkoaineistoihin hakuohjeiden mukaisesti. Löydät lisätietoa ennakkotehtävistä, ennakkoaineistoista ja valintakokeista tältä sivulta kohdista Ennakkotehtävät ja Valintakokeet ja ennakkoaineistot.

7. Toimita hakemusliitteet korkeakouluihin ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen hakukohteita koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta Vaadittavat liitteet.

8. Seuraa sähköpostiasi ja Oma Opintopolku -palvelua säännöllisesti. Kaikki yhteydenotot (esim. täydennyspyynnöt, valintakoekutsut, tuloskirje jne.) lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi näet tiedot valinnastasi Oma Opintopolku -palvelussa.

9. Osallistu mahdollisiin valintakokeisiin. Lisätietoa valintakokeista kohdassa Ennakkotehtävät, ennakkoaineistot ja valintakokeet.

10. Seuraa tilannettasi Oma Opintopolku -palvelussa ja tarkista sähköpostisi säännöllisesti. TAMK lähettää kaikille hyväksytyille hakijoille sähköpostin. Jos et pysty seuraamaan tilannettasi Oma Opintopolku -palvelussa voit tiedustella tilannettasi korkeakoulujen hakijapalveluista:  ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

11. Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan Oma Opintopolku -palvelussaJos et pysty käyttämään Oma Opintopolku -palvelua, ota yhteys TAMKin hakijapalveluihin

12. Toimita todistuskopiot korkeakouluun hakuohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen hakukohteita koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta Vaadittavat liitteet.

Syksyn yhteishaun aikataulut

Korkeakoulujen yhteishaku syksy 2017

 

Syksyn yhteishaun aikataulu

Hakuaika

6.-20.9.2017 klo 15.00

Hakemusliitteet perillä ammattikorkeakoulujen hakijapalveluissa viimeistään

27.9.2017 klo 15.00

Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt toimitettava hakijapalveluihin viimeistään

27.9.2017 klo 15.00

Valintojen tulokset viimeistään

24.11.2017

Opiskelupaikan vastaanottaminen 

8.12.2017 klo 15.00

Todistuskopioiden toimittaminen* 

8.12.2017 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen viimeistään 

18.12.2017 klo 15.00

*Poikkeuksena hakusyksynä valmistuvat, joiden tulee toimittaa todistuskopiot 29.12.2017 kello 15.00 mennessä. Varasijoilta valittujen tulee toimittaa todistuskopiot opiskelupaikan vastaanottopäivämäärään mennessä.

Huomioithan myös seuraavat asiat

 • Voit muuttaa hakutoivejärjestystä kyseessä olevan hakuajan päättymiseen asti Oma Opintopolku -palvelun kautta, vahvistussähköpostin Secure-linkin kautta, tai ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti ylimpänä hakutoiveena olevan korkeakoulun hakijapalveluihin. 

 • Hakukelpoisuuteen vaikuttavia tietoja voit muuttaa 11.10.2017 kello 15.00 asti. Muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti ylimpänä hakutoiveena korkeakoulu hakijapalveluihin.

 • Lopulliseen valintaan vaikuttavien tietojen muutosten ilmoittaminen viimeistään 9.11.2017 kello 15.00. Muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti kyseisen korkeakoulun hakijapalveluihin. 

Olet itse vastuussa hakulomaketietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta koko hakuprosessin ajan.

Vaadittavat liitteet

Kaikki hakuaikana vaadittavat liitteet tulee toimittaa 27.9.2017 kello 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka sinulla on ylimpänä hakutoiveeena. TAMKiin hakemusliitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen liitteet@tamk.fi. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta. Liitteen pitää kuitenkin olla selkeästi luettavissa. Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse tai tuo ne paikan päälle TAMKin hakijapalveluihin.

Liitteiden tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Liitteiden saapuminen määräajassa on omalla vastuullasi, joten varaa postin kulkuun useita päiviä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon, eikä liitteitä palauteta.

Liitteet pitää toimittaa jokaiseen hakuun erikseen. Jos olet esimerkiksi hakenut tai opiskellut aiemmin TAMKissa, sinun tulee siitä huolimatta toimittaa todistukset. 

Vaadittavat hakemusliitteet

 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta 
 • Ulkomaisen tutkintotodistuksen virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä)
 • Kopio Reiferprüfung Diplomasta
 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta

Jos haet TAMKin Rakennusalan työnjohdon koulutukseen, tulee sinun lähettää työtodistukset ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 27.9.2017 kello 15.00 mennessä. Lisätietoja Opintopolusta: Rakennusalan työnjohdon koulutus, monimuotototeutus tai Rakennusalan työnjohdon koulutus, päivätoteutus

Muita todistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. Jos tulet valituksi, tulee sinun toimittaa kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistukset on tarkistettu.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa ja osassa monimuotototeutuksista työkokemus tarkistetaan työtodistuksista. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun toimitettava hakijapalveluihin lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Huomaa, että esim. työsopimus, työeläkeote tai palkkatodistus ei vastaa työtodistusta.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli et ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos olet antanut pohjakoulutuksesta tai työkokemuksesta virheellistä tietoa.

Ennakkotehtävät ja muut erilliset tehtävät

Ennakkotehtävä on palautettava tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 20.9.2017 kello 15.00. Seuraavissa TAMKin hakukohteissa on ennakkotehtävä:

Muistathan ennakkotehtävän lisäksi täyttää myös yhteishaun hakulomakkeen hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi. Lisätietoja ennakkotehtävästä löydät Opintopolusta kohdasta Valintaperusteet ja pääsykokeet > Valintakokeet ja pääsykokeet Pääsy- ja soveltuuskoe.

Tekniikan alan monimuotototeutukset

Kun haet TAMKin tekniikan alan monimuotototeutuksiin, sinun tulee tehdä tekniikan valtakunnallisen valintakokeen lisäksi erillinen opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota mittaava tehtävä, joka palautetaan sähköisellä lomakkeella 5.11.2017 mennessä. Lisätietoja hakukohteen hakuohjeissa Opintopolussa.

Avaa sähköinen tehtävälomake tästä.

Valintakokeet ja ennakkoaineistot

Valintakoepäivät

Valintakoepäivät löydät Opintopolusta koulutusten hakuohjeista. Löydät valintakoepäivät kootusti myös täältä. Huomioi, että valintakoepäivien tarkempia tietoja, kuten tilatietoja ja kellonaikoja päivitetään ennen valintakokeita. Kaikkiin valintakokeisiin ei lähetätä erikseen kutsuja. Löydät ohjeet täältä: Valintakoekutsut.

Valintakoeyhteistyö

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Tarkista Opintopolusta hakukohteen hakuohjeista onko hakukohde mukana valintakoeyhteistyössä.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetään viimeistään noin viikko ennen valintakoetta sähköpostitse. Osaan valintakokeista ei lähetetä kutsua vaan sinun tulee osallistua valintakokeisiin omatoimisesti. Lue huolellisesti tarkat tiedot täältä. Kaikkien hakukohteiden valintakokeista kerrotaan tarkemmin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa.

Ennakkoaineistot

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen ennakkoaineisto

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnallinen esivalintakoe pidetään 12.10.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta saat osoitteesta http://soteli.metropolia.fi. Esivalintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan 6.9.2017 osoitteessa http://soteli.metropolia.fi

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto

Syksyn 2017 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 20.10.-3.11.2017 välisenä aikana. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. 

Huomaathan, että hakiessasi TAMKin tekniikan alan monimuotototeutuksiin sinun tulee tehdä tekniikan valtakunnallisen valintakokeen lisäksi erillinen opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota mittaava tehtävä, joka palautetaan sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja hakukohteen hakuohjeissa Opintopolussa.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Tutustu keskustelun pohjaksi seuraavaan artikkeliin Eeva Anttila: Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Luku 1: Johdanto. 58 Teatterikorkeakoulun julkaisusarja. Materiaali löytyy osoitteesta http://disco.teak.fi/anttila/1-johdanto/. Tarkemmat tiedot valintakokeesta Opintopolussa hakukohteen hakuohjeissa: Musiikkipedagogi ( ylempi AMK).

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos erityisestä syystä tarvitset valintakokeeseen poikkeavia järjestelyjä, täytä oheinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus. Hakulomakkeella on mainittava tarvittavat erityisjärjestelyt ja perustelut niiden hakemiselle. Liitä hakemukseen kopiot todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen (esimerkiksi lääkärintodistus).

Jos erityisjärjestelyjen tarve on olemassa jo hakuaikana, sinun tulee toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä korkeakouluun seuraavasti:

 • Syksyn yhteishaussa erityisjärjestelypyyntö liitteineen pitää olla perillä viimeistään 27.9.2017 kello 15.00.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, TAMKilla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Sinun on toimitettava valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus niihin korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin suunnittelet osallistuvasi. Korkeakoulut ohjeistavat nettisivuillaan tarkemmin erityisjärjestelyjen hakemisesta.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain kyseistä valintakoetta.

Jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai toteat sen hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä niihin korkeakouluihin, joiden valintakokeisiin osallistut.

Erityisjärjestelyt sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeessa

Erityisjärjestelyjä sosiaali- terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/. Tämä lomake liitteineen tulee palauttaa 25.9.2017 kello 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena.

Varsinaiseen valintakokeeseen sinun tulee täyttää erillinen erityisjärjestelylomake. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan vain osa hakijoista valintaperusteiden mukaisesti.  

Opiskelijavalinta

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulut varaavat osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. TAMK varaa pääsääntöisesti 70 % päivätoteutusten ja 50 % monimuotototeutusten aloituspaikoista ensikertalaisille. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta. Lue lisää ensikertalaiskiintiöstä.

Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulos julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla järjestelmään esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös tuloskirje, joko sähköisesti tai postitse. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi TAMKista sähköpostilla tiedon ja ohjeet miten toimia.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon hyväksymisestä sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolku -palvelusta.
 • ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli et toimita todistuksia ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos olet antanut hakulomakkeella virheellisiä tietoja pohjakoulutuksesta tai työkokemuksesta.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa tai valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Sinun tulee aina ensin olla yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin. Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta, viimeistään 8.12.2017.

Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(at)tamk.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta Oma Opintopolku -palvelussa vahvasti tunnistautuneena 8.12.2017 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Jos tulet hyväksytyksi johonkin hakutoiveeseesi, ja olet varalla ylempään tai ylempiin hakutoiveisiin, voit ottaa paikan vastaan ja jäädä odottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. Jos sinut valitaan ylempään hakutoiveeseen, tämä uusi paikka muuttuu automaattisesti sitovasti vastaanotetuksi paikaksi, ellei ylempänä ole hakutoiveita, joihin olet edelleen varasijalla. Jos jäät odottamaan ylempiä hakutoiveita opiskelupaikan vastaanotto muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ylempiin hakutoiveisiin 18.12.2017 kello 15.00 mennessä. 

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos olet hakenut useampaa korkeakoulupaikkaa, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi korkeakouluista ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä sinun tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi kevätlukukaudelle 2018. Huom! Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä. Katso ohjeet.

Ilmoittautuminen tehdään opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Voit ilmoittautua korkeakouluun sähköisesti valtakunnallisessa ilmoittautumispalvelussa (OILI) opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä (linkki löytyy Oma Opintopolku -palvelusta kohdasta, jossa opiskelupaikka otetaan vastaan).

Jos jäät odottamaan ylempien hakutoiveidesi valinnan etenemistä, voit ilmoittautua vasta sitten, kun opiskelupaikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi. Lue lisää opiskelupaikan vastaanotosta.

Todistuskopiot

Kaikkien TAMKiin opiskelijaksi valittujen tulee toimittaa haussa käytetyt todistuskopiot (koulu- ja mahdolliset työtodistukset) TAMKiin viimeistään 8.12.2017 kello 15.00 tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Poikkeuksena ovat hakusyksynä valmistuvat, joiden tulee toimittaa kopiot koulutodituksista 29.12.2017 kello 15.00.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Syksystä 2016 alkaen voit ottaa yhteishausta ja erillishauista vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa.

Lisätietoa

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.