Sosionomi (ylempi AMK) -koulutus

Koulutuksessa saat erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen vaativiin asiantuntijatehtäviin. Koulutus antaa myös valmiuksia johtamis- ja esimiestehtäviin ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Tutkinto: Sosionomi (ylempi AMK)

90 op (1,5 vuotta)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaaliala


Koulutuksen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan ylempi korkeakoulututkinto tuottaa sinulle erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä valmiuksia eritasoisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen, lähijohtamiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä. Koulutus noudattaa ylemmille korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

Opetuskieli

Opetuskielenä on pääosin suomi. Joitakin osuuksia voidaan pitää englannin kielellä.

 

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Saat koulutuksen myötä myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen. Koulutus noudattaa ylemmille korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä vuonna opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen ja toimintaympäristön muutoksiin sekä ajankohtaisiin erityiskysymyksiin erityisesti huono-osaisuuden näkökulmasta.

Toisen vuoden opintojen keskiössä ovat johtamisosaaminen, tutkimuksellinen kehittämistoiminta sekä opinnäytetyön toteuttaminen. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti ja joustavasti työn ohessa. Lähipäiviä on kuukaudessa keskimäärin 2 - 4 sijoittuen yleensä viikon loppupuolelle.

Opinnot rakentuvat seuraavista kokonaisuuksista: syventävät ammattiopinnot/sosiaalialan asiantuntijuus (30 op), hyvinvointipalveluiden johtaminen (15 op), TAMKin ylempien tutkintojen yhteisiä opintoja oman valinnan mukaan (10 op), vapaasti valittavat opinnot (5 op) ja opinnäytetyö (30 op).

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämän kehittämistarpeista lähtevä tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka suunnittelet ja toteutat työelämän kanssa yhteistyössä tai TAMKin tutkimus- ja kehittämishankkeessa ja raportoit itsenäisesti. Opinnäytetyö osoittaa kykysi hyödyntää tutkimustietoa ja soveltaa sekä käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Opinnäytetyö osoittaa valmiutesi itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi-sivustolla.

Uramahdollisuudet

Voit tutkinnon suoritettuasi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjäksi tai koordinaattoriksi.

Tutkinto antaa valmiudet organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Voit sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Sosionomin YAMK-koulutuksesta valmistuneet toimivat muun muassa seuraavissa tehtävissä: vastaava sosiaaliohjaaja, potilasasiamies, toiminnanohjaaja, päivähoidon ohjaaja, koulukuraattori, johtava perhetyöntekijä, vammaistyön johtaja, työllisyysasioiden päällikkö, apulaisjohtaja, palveluesimies, päiväkodin johtaja, palvelutalon johtaja, kehittämispäällikkö, suunnittelija, projektipäällikkö. 

Kansainvälisyys

Opintoihisi kuuluu erillinen Kansainvälinen ja monikulttuurinen työ -opintojakso, joka toteutetaan kansainvälisenä summer schoolina tai monikulttuurisina projektiopintoina.

Opintojaksoilla käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä opiskelumateriaaleja. Opintoihin sisältyy myös Academic English and Negotiation Skills -opintojakso. Voit myös hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Yhteistyökumppanit

Opinnäytetyö tehdään yleensä työelämän toimeksiannosta ja yhteistyössä työelämän kanssa. Myös Projektiosaaminen-opintojakso toteutetaan työelämäyhteistyönä muiden alojen ylempien korkeakoulututkinnon opiskelijoiden kanssa.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Tutkimus

Tutkimuksellisia painopisteitä ovat muun muassa sosiaalialan palvelujärjestelmät, sosiaalipalveluiden johtaminen, työhyvinvointi, palveluohjaus, moniasiantuntijuus, huono-osaisuus, senioripalvelut, työyhteisön kehittäminen. Voit osallistua osana opintojasi erilaisiin TAMKin tai oman alasi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

 

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja, lehtori Tiina Säilä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3253

YAMK-koulutuspäällikkö, vastuuyliopettaja Merja Sinkkonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 432 5983

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 26.01.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.