Siirtohaku

Siirtohaku on tarkoitettu suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevalle opiskelijalle, joka haluaa vaihtaa voimassa olevan opiskeluoikeutensa

  • saman tai läheisen alan opintoihin toiseen korkeakouluun tai
  • saman alan tai läheisen alan opintoihin omassa korkeakoulussa. Saman alan opintoihin haetaan siirtoa, jos opinnot johtavat eri tutkintoon.

Voit hakea siirto-opiskelijana TAMKiin, jos sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus ja riittävä määrä opintoja käytettyyn opiskeluaikaan nähden. Sinulle tulee olla kertynyt opintosuorituksia nykyisessä korkeakoulussasi ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen vähintään 45 opintopistettä. Poikkeavat vaatimukset mainitaan hakukohteen valintaperusteissa.

Siirto-opiskelijana opiskeluoikeusaikasi määrittyy uuden tutkinnon mukaan. Tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen. Myös käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet siirtyvät opiskeluoikeuden myötä.

Voit hakea siirtoa syys- tai kevätlukukauden alusta alkaen. Joihinkin koulutuksiin voi hakea siirtoa vain syyslukukauden alusta.

Hakuaika, kevät 2018

Kevään siirtohaku on 2. - 16.5.2018. Haku päättyy 16.5. kello 15.00.
Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 28.6.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 31.7. kello 15.00 mennessä.
Opinnot alkavat elokuussa 2018, syyslukukauden alusta.

Hakuaika, syksy 2018

Syksyn siirtohaku on 1. - 15.10.2018. Haku päättyy 15.10. kello 15.00.
Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 14.12.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 31.12. kello 15.00 mennessä.
Opinnot alkavat tammikuussa 2019, kevätlukukauden alusta.

Hakuohje

Siirtohaku, TAMK, kevät 2018

Kun haet siirtoa, täytä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa.

Kevään siirtohaun hakukohteet löydät sivun alalaidasta. Hakukohteet päivitetään maaliskuussa.

Hakemuksen liitteet

Kun haet siirtohaussa, sinun on toimitettava hakuaikana TAMKin hakijapalveluihin seuraavat liitteet:

  • ajan tasalla oleva opintosuoritusote, joka on korkeakoulun varmentama
  • korkeakoulun varmentama opiskelutodistus, josta selviää läsnä- ja poissaolokaudet
  • selvitys vielä tulossa olevista suorituksista korkeakoulun varmentamana.

Jos tulet valituksi siirtohaun kautta, tulee sinun toimittaa lopullinen ajantasainen opintosuoritusotteesi kevään siirtohaussa 15.8.2018 kello 15.00 mennessä. Toimita lopullinen opintosuoritusote sekä suomenkielisenä että englanninkielisenä.

Lähetä liitteet joko sähköpostitse osoitteeseen liitteet(at)tamk.fi tai kirjeitse osoitteella:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes toimittamasi liitteet on tarkistettu.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus TAMKin opetussuunnitelmaan, opintomenestys ja
mahdollinen haastattelu. Opiskelijavalintaan voivat vaikuttaa myös hakijan esittämät perustelut siirron tarpeelle.

Hakijalla tulee olla riittävä kielitaito opetuskielessä. Kulttuurialalla siirtohakijan on annettava substanssiosaamisen näyttö.

Siirron saamisen edellytyksenä on, että koulutuksen vuosikurssilla/opiskelijaryhmässä on vapaita
opiskelupaikkoja.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Sinun tulee aina ensin olla yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin. Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(at)tamk.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Koulutuskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet

Tutustu alakohtaisiin valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin osoitteessa Opintopolku.fi.

Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet.

Kevään 2018 siirtohaun hakukohteet koulutusaloittain: