Monissa ammateissa tarvitaan erityyppisiä passeja, jotta henkilö voi toimia lain mukaan työssään. TAMKissa voi suorittaa seuraavia työelämän lupia ja passeja.

  • Alkoholipassi
  • Hygieniapassi
  • INSTA 800, taso 3 ja 4
  • KNX
  • Sähköturvallisuustutkinto ST1
  • Tulityökortti
  • Työturvallisuuskortti

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

TAMK EDU
Täydennyskoulutus ja palvelut
TAMKEDU@tamk.fi