Rakennusalan työnjohdon koulutus

Koulutus tähtää käytännönläheisiin rakennusalan työnjohtotehtäviin. Rakennusmestarina olet avainhenkilö rakennushankkeissa, joissa tarvitaan saumatonta yhteistyötä useiden osapuolien kesken.

Tutkinto: Rakennusmestari (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohdon koulutus, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Koulutus tähtää käytännönläheisiin rakennusalan työnjohtotehtäviin. Rakennusmestarina olet avainhenkilö rakennushankkeissa, joissa tarvitaan saumatonta yhteistyötä useiden osapuolien kesken.

Tehtävissä selviytyminen edellyttää, että osaat yhdistää taloudellista ajattelua ja teknistä osaamista. Alalla menestymiseen tarvitset asiakaslähtöistä toimintatapaa ja palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Perusosaamiseesi kuuluvat matemaattis-luonnontieteelliset ja rakennustekniset valmiudet. Näiden ohella hankit työelämässä tarvittavia johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoja.

Rakennusalan kansainvälisiä ja monikulttuurisia hankkeita varten saat vahvan ja laaja-alaisen ammattitaidon, kielitaidot sekä eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Yksittäisillä opintojaksoilla opetuskielenä voi olla englanti.

Pätevyys

Rakennusmestari (AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen osaat kuvata rakennusalan perusteet ja hallitset matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Sinulla on myös valmiudet toimia rakennustyömaalla työntekijätasoisissa tehtävissä.

Toisen opiskeluvuoden jälkeen hallitset rakennustyömaan keskeiset toiminnot. Tunnet eri tuotantomenetelmät, tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja pystyt toimimaan rakennustyömaan avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa.

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen olet syventänyt työmaan toimintoihin liittyvää osaamistasi laadunhallinnassa, tehtäväsuunnittelussa ja kustannusohjauksessa. Kykenet itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tehtävissä.

Osa opinnoista tehdään yhdessä yritysten kanssa projektiopintoina, harjoitteluina ja opinnäytetöinä.

Erikoistumisalat

Pääaineena on talonrakennus.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. 

Opinnot muodostuvat seuraavasti: perus- ja ammattiopinnot (160 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (10 op).

Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä. Luokkahuoneessa ja laboratoriossa tapahtuvan opiskelun lisäksi osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa, jolloin oppimisympäristönä toimii oikea rakennustyömaa.

Opinnoissa korostuvat rakennustekniikan ohella:

  • esimieskoulutus ja johtaminen
  • monipuolinen työnsuunnittelu
  • työmaatoteutuksen hallinta
  • työmaatekniikka

Opinnäytetyö

Koulutukseen sisältyy työelämälähtöinen opinnäytetyö (10 op). Sen avulla osoitat valmiutesi soveltaa taitoja ja tietoja rakentamiseen liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa näytät tiedonhankkimistaitosi, raportointiosaamisesi sekä tavoitteellisen työskentelytaitosi.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Rakennusmestarina työurasi voi alkaa rakennustyömaalta työnjohtotehtävistä tai rakennusliikkeen toimistolta määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtävistä. Kun työkokemuksesi karttuu, voit toimia rakennustyömaalla vastaavana työnjohtajana. Rakennusliikkeissä voit edetä työpäällikön tai projektipäällikön tehtäviin ja rakennuttajaorganisaatioissa valvojaksi ja rakennuttajaksi. Työtehtäviä löytyy myös kaupan ja materiaaliteollisuuden aloilta.

Tehtävänimikkeitä

Rakennusalan asiantuntijatehtävät: työnjohtaja, vastaava työnjohtaja, työmaamestari, tuotannon suunnittelija, kustannuslaskija, määrälaskija, valvoja, rakennuttaja.

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä maasta tahansa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Lisätietoa kansainvälisestä opiskelu- ja harjoitteluvaihdosta löydät opinto-oppaasta.

Yhteistyökumppanit

Rakennusalan työnjohdon koulutus on suunniteltu rakennusalan yritysten tarpeeseen. Alan yritykset ovat olleet mukana kehittämässä opetussuunnitelmaa ja ovat myös sitoutuneet sen toteuttamiseen.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Hannu Kauranen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 0400 948 774

Opinto-ohjaaja Petri Murtomaa, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 570 2289

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 12.06.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.