Pedagoginen täydennyskoulutus

Järjestämme pedagogista täydennyskoulutusta ajankohtaisista aiheista sekä opettajille että muille opetus- ja ohjausvalmiuksiensa kehittämisestä kiinnostuneille.

Uusi opetushenkilöstön täydennyskoulutusten esite on valmistunut. Löydät sen täältä.

Järjestämme myös osaamisen kehittämiseen tähtäävää pedagogista täydennyskoulutusta erilaisille organisaatioille. Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Lisätietoa löydät yrityksille suunnatuilta sivuilta.

Koulutustarjonta

21st Century Educators®

60 op

AmisTurvis - turvallisuus kuuluu kaikille

2-6 op

AMISTURVIS – turvallisuusteemasta kansanopistojen henkilöstölle

2 pv 24.10.2017-25.10.2017

AMISTURVIS -turvallisuusteemasta työpajaympäristöissä toimiville

pv 14.11.2017- 30.11.2017

Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen ohjaukseen

2 - 10 op 1.8.2015 - 31.12.2016

Flipped Classroom - käänteinen opetus käyttöön

2 op 06.11.2017-11.12.2017

Hanskaatko - kohti parempia opiskelija- ja opettajakokemuksia

8-14 op kevät 2017 - syksy 2017

Hanskaatko - kohti parempia opiskelija- ja opettajakokemuksia (Ilmajoki)

4-10 op 22.09.2017-03.11.2017

Kohti aktivoivaa opetusta STEM-aineissa

8 op Syksy 2017

Kohti reformia! (TUTKE 3)

3-12 op Sopimuksen mukaan

KOTO - kohtaaminen, osaaminen, turvallisuus ja oppiminen (Ilmajoki)

2 pv 30.3.2017 – 12.5.2017

KOTO - kohtaaminen, osaaminen, turvallisuus ja oppiminen (Tampere)

0-2 op 07.02.2017 - 08.06.2017

Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa (Makopo) –verkkokoulutus

1 – 5 op op 5.10.2017 - 31.1.2018

Makupaloja opettajuuteen

2 op ajankohdasta riippumaton

Matalan kynnyksen ohjelmointia peruskoulun opettajille

8 op Kevät 2018

Moninaisuusosaaja

2-10 op syksy 2016 - syksy 2017

Näyttötutkintomestarikoulutus

25 op tammikuu 2017 - syyskuu 2017

Näyttötutkintomestarikoulutus, verkkopainotteinen

25 op maaliskuu 2017 - lokakuu 2017

Ohjelmoinnin osaamista opettajille

1 pv sopimuksen mukaan

Opettajasta valmentajaksi

6 x 7 h sovittavissa

Pettu - oppilaitosten välijohtajat puun ja kuoren välissä

10 op Kevät 2017

Tidbits of Teacher Training

2 op open

Tutkesta toimintaan II

3 - 12 op 1.5.2016-31.12.2017

Varhaisiän ja alkuopetuksen musiikkikasvatukseen lisäpotkua

15 op syksy 2016 - kevät 2017

Ota yhteyttä