Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus

Haluatko palveluliiketoiminnan johtamisen asiantuntijaksi? Koulutuksen aikana laajennat osaamistasi johtamisen eri osa-alueissa. Sinulla on valmistuttuasi sekä tiedollista että menetelmällistä osaamista toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Kykenet toimimaan aktiivisena palveluliiketoiminnan johtamisen tutkijana, suunnittelijana, kehittäjänä, toteuttajana sekä arvioijana.

Tutkinto: Restonomi (ylempi AMK)

90 op (1,5 - 2,5 vuotta vuotta)

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Hakuajasta ei vielä päätöstä

Alkaa: Elokuu 2017

Hakukohde: Restonomi (ylempi AMK)


Koulutuksen tavoite

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus antaa sinulle pätevyyden palveluliiketoiminnan johtamiseen ja työelämän kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa palveluliiketoiminnan johtamisen asiantuntijoita.

Koulutuksen aikana laajennat ja syvennät osaamistasi erilaisten kehittämismenetelmien avulla alan johtamisen eri osa-alueissa. Näitä alueita ovat tuloksellisuus, vastuullisuus, yhdessä toimiminen sekä tulevaisuuden ennakoiminen.

Opetuskieli

Opetuskielenä pääasiallisesti suomi, lähdemateriaalit myös englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Syventävät ammattiopinnot muodostuvat  30 opintopisteen koulutuksen omasta tarjonnasta, jotka liittyvät muun muassa yhdessä toimimiseen, muutoksen johtamiseen, vastuullisuuteen, tuloksellisuuteen, palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja tulevaisuuden ennakoimiseen. Näitä teemoja käsitellään erilaisten kehittämismenetelmien avulla. Opintojaksot ovat 5 opintopisteen laajuisia. Lisäksi tarjonnassa on 30 opintopistettä opintoja muiden alojen ylempien amk-tutkintojen laajasta yhteistarjonnasta.

Vapaasti valittavia opintoja voit valita 5 - 10 opintopistettä omien tavoitteidesi mukaisesti. Näiden opintojen suositellaan liittyvän opinnäytetyönä tekemääsi kehittämistehtävään.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opinnot kestävät  noin 1,5 - 2,5 vuotta. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä opinnoista (30 op), vaihtoehtoisista opinnoista  (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Opinnot rakentuvat lähiopetuspäivien ja itsenäisen työskentelyn varaan. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti kokonaisina intensiivipäivinä keskimäärin 2 - 3 päivänä kuukaudessa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämää palveleva kehittämishanke, jolla on urakehitystäsi tukeva tehtävä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työelämää ja osoittaa kykysi soveltaa tutkimustietoa käytäntöön.

Uramahdollisuudet

Restonomi (ylempi AMK) on ainoa alan maisteritason tutkinto, ja se vahvistaa mahdollisuuksiasi alan tutkimus- ja ylemmän johdon tehtäviin.

Kansainvälisyys

Alalla työskennellään monikulttuurissa työympäristöissä. Kansainvälinen näkökulma on osa kaikkia opintoja muun muassa sisältöjen, materiaalien ja luennoitsijoiden kautta. Voit sisällyttää opintoihisi kansainvälisen matkan sisältävän opintojakson, osallistua kansainväliseen vaihtoon ja keskittyä kehittämistehtävässäsi kansainvälistymisen eri osa-alueisiin.

Lisätietoa kansainvälisestä opiskelu- ja harjoitteluvaihdosta löydät opinto-oppaasta.

Yhteistyökumppanit

Valitset TAMKin muiden alojen ylempien ammattikorkeakouluopintojen tarjonnasta 20 opintopisteen verran vaihtoehtoisiin opintoihisi. Yhteistyö työpaikkasi/taustaorganisaatiosi kanssa on tiivistä ja opintojesi aikana toteutettavat eri opintojaksojen kehittämistehtävät kohdistuvat oman työsi ja edustamasi organisaation kehittämiseen. Opiskelijayhteisö antaa sinulle mahdollisuuden  verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon.

Tutkimus

Tutkimuksen lähtökohtana on oman alan tutkitun tiedon soveltaminen ja eri alojen tietojen yhdistäminen soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien avulla.

Jatko-opinnot

Tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Hospitality Management. Tutkinto tuottaa sinulle saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Sinulla on mahdollisuus hakeutua opintojen jälkeen tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin. Opintojen edellyttämien siltaopintojen määrä riippuu tiedekorkeakoulusta.

Lisätietoa koulutuksesta

Yliopettaja Vesa Heikkinen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 706 6236

Koulutuspäällikkö Satu Kylmälä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 568 5343

Opinto-ohjaaja Eija Reunanen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 311 9701

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 10.08.2018

Tutustu myös

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.