Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Oletko kiinnostunut toimimaan opinto-ohjaajana tai kehittämään ohjaustaitojasi muuten vain?

60 op

Tampere

Hakuaika: 4.–26.1.2017

Alkaa: 23.–24.8.2017

Maksuton


Koulutuksen kuvaus

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on tarkoitettu ammatillisena opinto-ohjaajana toimiville tai tähän tehtävään aikoville. Se on opettajien jatkokoulutusta.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjajana myös peruskoulussa ja lukiossa.

Opetussuunnitelma (pdf)

Koulutuksen toteutus

Opiskelu on osaamisperustaista. Koulutusohjelma on suunniteltu 1,5-vuotiseksi. Käytännössä opintojen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Opiskelu alkaa 23.–24.8.2017. Ohjelmassa on tapaamisia Tampereella keskimäärin 2 arkipäivänä kuukaudessa.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opinnoissa käytetään erilaisia oppimisen muotoja ja oppimisympäristöjä, esimerkiksi:

  • ryhmätapaamiset ja yksilöllinen ohjaus
  • digitaaliset oppimisympäristöt
  • yhteistyöverkostojen tarjoamat mahdollisuudet
  • moniammatilliset verkostot.


Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kanssa.

Lisätiedot koulutuksesta

Lehtori Ari Jussila
p. 050 439 9685
ari.jussila(at)tamk.fi

Hakuasiat: taok(at)tamk.fi p. 03 245 2054

Lue hakuohjeet

Päivitetty 13.01.2017

Tutustu myös


Seuraa TAOKia
 

   Facebook
 

   Twitter
 

   Youtube

Haku

Koulutukseen haetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa. Hakuaika on 4.–26.1.2017.

Hakuinfo

ma 16.1. klo 18–19

Info pidetään verkossa osoitteessa https://connect.funet.fi/tamk-taok/. Yhteys avataan noin 15 minuuttia ennen. Tuona aikana on mahdollista esimerkiksi testata äänen kuuluvuutta.

Valintamenettely

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset. Valintakoetta ei ole.

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutukseen otetaan 15 uutta opiskelijaa.

Valintaperusteet lyhyesti (pdf)

Löydät tarkemmat valintaperusteiden kuvaukset Opintopolusta.

Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä vuoden 2016 haussa oli 15,5.

Aikataulu

Hakuaika on 4.–26.1.2017. Se päättyy 26.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lähetä hakemuksesi tuloste ja liitteet 2.2. klo 15:een mennessä osoitteella
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere.

Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun (yhteystiedot alla).

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 23.3.2017 Oma opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 6.4.2017 klo 15:een mennessä.

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13 §, momentit 1–5, 14. §, 29. §).

Kaikilla hakijoilla tulee olla aikaisemmin suoritettu opettajankoulutus.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa vähintään viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa työkokemus tarkistetaan pyytämällä työtodistukset. Opetuskokemusta ei tarvitse olla.

Ammatillisen opinto-ohjaajan kelpoisuus

(A986/1998, 15. §)

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai

2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Usein kysytyt kysymykset

K: Voinko tulla valituksi, jos en ole toiminut opinto-ohjaajana? 
V: Kyllä voit. Opinto-ohjauksen kokemuksesta saa pisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä.

K: Suomi ei ole äidinkieleni? Voinko silti hakea opinto-ohjaajankoulutukseen?
V: Voit hakea opinto-ohjajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä 

K: Miksi en saa pisteitä tutkinnostani? 
V: Tutkintoasi kysytään taustatietona, jolla ei ole merkitystä pisteytyksen kannalta. Tutkinnolla on merkitystä tarkistettaessa kelpoisuuttasi toimia ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?
V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Lisätiedot hakemisesta

taok@tamk.fi
p. 03 2452 054

Hae!

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella.

Tervetuloa ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen

Alla on opintojen aloittamiseen liittyviä tietoja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen vuonna 2016 valituille uusille opiskelijoille.

Opiskeluaika

Opinto-oikeus 2016 valituilla opiskelijoilla on 31.7.2019 asti.

Jos et voi aloittaa opintojasi lukuvuoden 2016 alussa, voit siirtää opintojasi vuodella. Poissaoloaika kuluttaa kuitenkin kolmen vuoden opinto-oikeusaikaa. Mikäli et pysty suorittamaan opintoja loppuun kolmessa vuodessa, sinun tulee hakea uudestaan koulutukseen.

Opintojen aloitus

Opiskeluryhmäsi opinnot alkavat Tampereella (TAMK/Kuntokatu 3) lähiohjauspäivillä 24.–25.8.2016 klo 9.00–16.00 opetustilassa B6-34b.

Aloituspäivien ohjelma

Lähiohjauspäivät

Lähiohjauspäivien alustavat ajankohdat:

Syksy 2016

24.–25.8.
20.–21.9.
11.–12.10.
29.–30.11.
14.12.

Kevät 2017

24.–25.1.
14.–15.2.
14.–15.3.
18.–19.4.
16.–17.5.

Syksy 2017

5.–6.9.
10.–11.10.
15.11.
Valmistumisjuhla joulukuussa

Lähiohjauspäivä tarkoittaa yhteistä päivän pituista tapaamista Tampereella. Se voi tarkoittaa myös videoneuvotteluyhteydellä toteutettavaa yhteistä kokoontumista verkossa.

Koulutuksen aloituspäiviin, kuten muihinkin lähiohjauspäiviin osallistuminen on erittäin tärkeää. Aloituspäivinä orientoidutaan koulutukseen, tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja aloitetaan oman opiskeluohjelman suunnittelu.

Opiskeluun tarvittava työskentelyaika

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Keskimäärin tämä tarkoittaa 1600 tunnin työskentelyä. Todellisuudessa opiskeluun tarvittava työskentelyaika vaihtelee suuresti eri opiskelijoiden välillä, ja siihen vaikuttaa mm. opiskelijan aikaisempi osaaminen.

Lähiohjauspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, tiimityöskentelyä, opiskelua verkossa  sekä harjoittelua. Varaathan itsellesi aikaa opiskella.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma 2016 (pdf-tiedosto)

Tietokoneen käyttö

Oppimisympäristömme on Moodle, jota TAMKissa kutsutaan Tabulaksi. Saat oikeuden myös opintorekisteriin ja opiskeluajaksi sinulle annetaan käyttöön oma TAMKin sähköpostiosoite.

Oman kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen käyttö on hyödyllistä myös lähiohjauspäivinä.

Henkilötietojen muutokset

Henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava sähköpostitse koordinaattori Paula Larvalalle.

Opiskelijakunnan jäsenyys

TAOKin opiskelijat ovat oikeutettuja liittymään Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäseniksi ja saamaan vihreän opiskelijakortin, jonka voi tilata Tamkon nettisivujen kautta.

Saapumisohjeet TAMKiin

Löydät saapumisohjeet sekä muuta tietoa (pysäköinti jne.) TAMKin pääkampuksesta täältä.

Majoittuminen Tampereella

TAMKilla on sopimus alla olevien tamperelaisten hotellien kanssa. TAOKin opiskelijat voivat yöpyä niissä sopimushintaan. Huonetta varattaessa kannattaa sanoa olevansa TAMKin opiskelija.

Lisätiedot

lehtori Ari Jussila, p. 050 439 9685
(TAMKilaisten sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi)