Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Oletko kiinnostunut toimimaan opinto-ohjaajana tai kehittämään ohjaustaitojasi muuten vain?

60 op

Tampere

Hakuaika: 4.–26.1.2017

Alkaa: 23.–24.8.2017

Maksuton


Koulutuksen kuvaus

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on tarkoitettu ammatillisena opinto-ohjaajana toimiville tai tähän tehtävään aikoville. Se on opettajien jatkokoulutusta.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjajana myös peruskoulussa ja lukiossa.

Opetussuunnitelma (pdf)

Koulutuksen toteutus

Opiskelu on osaamisperustaista. Koulutusohjelma on suunniteltu 1,5-vuotiseksi. Käytännössä opintojen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Opiskelu alkaa 23.–24.8.2017. Ohjelmassa on tapaamisia Tampereella keskimäärin 2 arkipäivänä kuukaudessa.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opinnoissa käytetään erilaisia oppimisen muotoja ja oppimisympäristöjä, esimerkiksi:

  • ryhmätapaamiset ja yksilöllinen ohjaus
  • digitaaliset oppimisympäristöt
  • yhteistyöverkostojen tarjoamat mahdollisuudet
  • moniammatilliset verkostot.


Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kanssa.

Lisätiedot koulutuksesta

Lehtori Ari Jussila
p. 050 439 9685
ari.jussila(at)tamk.fi

Hakuasiat: taok(at)tamk.fi p. 03 245 2054

Lue hakuohjeet

Päivitetty 13.01.2017

Tutustu myös


Seuraa TAOKia
 

   Facebook
 

   Twitter
 

   Youtube

Haku

Koulutukseen haetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa. Hakuaika on 4.–26.1.2017.

Hakuinfo

ma 16.1. klo 18–19

Info pidetään verkossa osoitteessa https://connect.funet.fi/tamk-taok/. Yhteys avataan noin 15 minuuttia ennen. Tuona aikana on mahdollista esimerkiksi testata äänen kuuluvuutta.

Valintamenettely

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset. Valintakoetta ei ole.

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutukseen otetaan 15 uutta opiskelijaa.

Valintaperusteet lyhyesti (pdf)

Löydät tarkemmat valintaperusteiden kuvaukset Opintopolusta.

Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä vuoden 2016 haussa oli 15,5.

Aikataulu

Hakuaika on 4.–26.1.2017. Se päättyy 26.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lähetä hakemuksesi tuloste ja liitteet 2.2. klo 15:een mennessä osoitteella
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere.

Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun (yhteystiedot alla).

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 23.3.2017 Oma opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 6.4.2017 klo 15:een mennessä.

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13 §, momentit 1–5, 14. §, 29. §).

Kaikilla hakijoilla tulee olla aikaisemmin suoritettu opettajankoulutus.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa vähintään viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa työkokemus tarkistetaan pyytämällä työtodistukset. Opetuskokemusta ei tarvitse olla.

Ammatillisen opinto-ohjaajan kelpoisuus

(A986/1998, 15. §)

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai

2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Usein kysytyt kysymykset

K: Voinko tulla valituksi, jos en ole toiminut opinto-ohjaajana? 
V: Kyllä voit. Opinto-ohjauksen kokemuksesta saa pisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä.

K: Suomi ei ole äidinkieleni? Voinko silti hakea opinto-ohjaajankoulutukseen?
V: Voit hakea opinto-ohjajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä 

K: Miksi en saa pisteitä tutkinnostani? 
V: Tutkintoasi kysytään taustatietona, jolla ei ole merkitystä pisteytyksen kannalta. Tutkinnolla on merkitystä tarkistettaessa kelpoisuuttasi toimia ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?
V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Lisätiedot hakemisesta

taok@tamk.fi
p. 03 2452 054

Hae!

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 6.4.2017 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Voit kirjautua palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi osoitteessa www.opintopolku.fi. Jos et ole ottanut opiskelupaikkaasi vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.

Samalla kun otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, ilmoittaudu myös läsnäolevaksi opintoihin lukuvuodelle 2017–2018.

Kun läsnäolotietosi on kirjattu opiskelijahallintajärjestelmään, saat automaattisesti sähköpostiisi linkin TAMKin käyttäjätunnuksen aktivoimiseen. Tunnuksilla pääset tutustumaan TAMKin intraan (intra.tamk.fi). Tutustu mm. TAOKin opinto-oppaaseen.

Opiskeluaika

Vuonna 2017 valittujen opiskelijoiden opinto-oikeus on voimassa 31.7.2020 saakka.

Opintojen aloitus

Opiskeluryhmäsi opinnot alkavat Tampereella (TAMK/Kuntokatu 3) lähiohjauspäivillä 23.–24.8.2017 klo 9.00–16.00.

Aloituspäivien kutsut lähetetään sähköpostilla noin viikkoa ennen aloitusta.

Lähiohjauspäivät

Lähiohjauspäivien alustavat ajankohdat:

Syksy 2017

23.–24.8.
12.–13.9.
11.–12.10.
​7.–8.11.
12.12.

Kevät 2018

23.–24.1.
13.–14.2.
13.–14.3.
17.–18.4.
15.–16.5.

Syksy 2018

4.–5.9.
9.–10.10.
13.11.
Valmistumisjuhla joulukuussa

Lähiohjauspäivä tarkoittaa yhteistä päivän pituista tapaamista Tampereella. Se voi tarkoittaa myös videoneuvotteluyhteydellä toteutettavaa yhteistä kokoontumista verkossa.

Koulutuksen aloituspäiviin, kuten muihinkin lähiohjauspäiviin osallistuminen on erittäin tärkeää. Aloituspäivinä orientoidutaan koulutukseen, tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja aloitetaan oman opiskeluohjelman suunnittelu.

Tarkoituksenmukaisinta on seurata oman opiskeluryhmän aikataulua koulutuksen alusta loppuun. Jos et voi aloittaa opintojasi lukuvuoden 2017 alussa, voit siirtää opintojasi vuodella. Poissaoloaika kuluttaa kuitenkin kolmen vuoden opinto-oikeusaikaa. Mikäli et pysty suorittamaan opintoja loppuun kolmessa vuodessa, sinun tulee hakea uudestaan koulutukseen. 

Opiskeluun tarvittava työskentelyaika

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Tämän osaamisen saavuttaminen tarkoittaa keskimäärin 1600 tunnin työskentelyä. Koulutus toteutetaan osaamisperustaisesti oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan. 

Lähiohjauspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä osaamisen hankkimista, tiimityöskentelyä, verkossa tapahtuvaa työskentelyä sekä harjoittelua. Varaathan itsellesi aikaa opiskella. 

Opetussuunnitelma

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen vuoden 2016 opetussuunnitelma on täällä. Päivitetyn OPSin löydät noin viikkoa ennen aloitusjaksoa tältä sivulta.

Tietokoneen käyttö

Oppimisympäristömme on Moodle, jota TAMKissa kutsutaan Tabulaksi. Saat oikeuden myös opintorekisteriin ja TAMKin sähköpostiosoitteen.

Henkilötietojen muutokset

Henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava sähköpostitse opintosihteeri Teija Helinille.

Opiskelijakunnan jäsenyys

TAOKin opiskelijat ovat oikeutettuja liittymään Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäseniksi ja saamaan vihreän opiskelijakortin, jonka voi tilata Tamkon nettisivujen kautta.

Saapumisohjeet TAMKiin

Löydät saapumisohjeet sekä muuta tietoa (pysäköinti jne.) TAMKin pääkampuksesta täältä.

Majoittuminen Tampereella

TAMKilla on sopimus alla olevien tamperelaisten hotellien kanssa. TAOKin opiskelijat voivat yöpyä niissä sopimushintaan. Huonetta varattaessa kannattaa sanoa olevansa TAMKin opiskelija.

Lisätiedot

lehtori Ari Jussila, p. 050 439 9685
(TAMKilaisten sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi)