Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Oletko kiinnostunut toimimaan opinto-ohjaajana tai kehittämään ohjaustaitojasi muuten vain?

60 op

Tampere

Hakuaika: 9.–29.1.2019

Alkaa: 2019

Maksuton


Koulutuksen kuvaus

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on tarkoitettu ammatillisena opinto-ohjaajana toimiville tai tähän tehtävään aikoville. Se on opettajien jatkokoulutusta.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjajana myös peruskoulussa ja lukiossa.

Opetussuunnitelma

Koulutuksen toteutus

Opiskelu on osaamisperustaista. Koulutusohjelma on suunniteltu 1,5-vuotiseksi. Käytännössä opintojen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Ohjelmassa on tapaamisia Tampereella keskimäärin 2 arkipäivänä kuukaudessa.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opinnoissa käytetään erilaisia oppimisen muotoja ja oppimisympäristöjä, esimerkiksi:

  • ryhmätapaamiset ja yksilöllinen ohjaus
  • digitaaliset oppimisympäristöt
  • yhteistyöverkostojen tarjoamat mahdollisuudet
  • moniammatilliset verkostot.


Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kanssa.

Lisätiedot koulutuksesta

Lehtori Ari Jussila
p. 050 439 9685
ari.jussila(at)tamk.fi

Hakuasiat: taok(at)tamk.fi p. 03 245 2054

Lue hakuohjeet

Päivitetty 15.06.2018

Tutustu myös


Seuraa TAOKia
 

   Facebook
 

   Twitter
 

   Youtube

Haku

Seuraava hakuaika ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen on 8.–29.1.2019. Alla olevat tiedot koskevat vuoden 2018 hakua. Päivitämme sivun syksyllä.

Valintamenettely

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset. Valintakoetta ei ole.

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu v. 2018 seuraavista osa-alueista:

  • opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksista
  • oppilaitoskokemus ammatillisesta koulutuksesta ja/tai korkeakouluista
  • uraohjaustyön kokemus
  • ohjauksen koulutus 1.1.2010 jälkeen

Valintaperusteet lyhyesti (pdf-taulukko)

Löydät tarkemmat valintaperusteiden kuvaukset Opintopolusta.

 

Ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen otetaan 15 uutta opiskelijaa.

 

Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä vuoden 2017 haussa oli 16,5.

Huom! Valintaperusteiden muutoksista johtuen edellisen vuoden pisteet eivät ole vertailukelpoisia enää vuonna 2018.

Aikataulu

Hakuaika on 10.–30.1.2018. Se päättyy 30.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun (yhteystiedot alempana).

Hakemuksen tuloste ja liitteet tulee lähettää 7.2.2018 mennessä osoitteella
TAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere.

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 22.3.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 5.4.2018 klo 15:een mennessä.

Ensimmäiset lähiohjauspäivät 22.–23.8.2018.

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §). 

Kaikilla hakijoilla tulee olla aikaisemmin suoritettu opettajankoulutus.

Ammatillisten tutkinnon osien opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa vähintään viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa työkokemus tarkistetaan pyytämällä työtodistukset. Opetuskokemusta ei tarvitse olla.

Ammatillisen opinto-ohjaajan kelpoisuus

(A986/1998, 15. §)

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai
2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Usein kysytyt kysymykset

K: Voinko tulla valituksi, jos en ole toiminut opinto-ohjaajana? 
V: Kyllä voit. Opinto-ohjauksen kokemuksesta saa pisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä.

K: Suomi ei ole äidinkieleni? Voinko silti hakea opinto-ohjaajankoulutukseen?
V: Voit hakea opinto-ohjajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä 

K: Miksi en saa pisteitä tutkinnostani? 
V: Tutkintoasi kysytään taustatietona, jolla ei ole merkitystä pisteytyksen kannalta. Tutkinnolla on merkitystä tarkistettaessa kelpoisuuttasi toimia ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?
V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Lisätiedot hakemisesta

taok@tamk.fi
p. 03 2452 054

Hae!

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella.

Tällä sivulla on opintojen aloittamiseen liittyviä tietoja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen vuonna 2018 valituille uusille opiskelijoille.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 5.4.2018 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Voit kirjautua palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.opintopolku.fi. Jos et ole ottanut opiskelupaikkaasi vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.

Samalla kun otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, ilmoittaudu myös läsnä olevaksi opintoihin lukuvuodelle 2018–2019. Linkki ilmoittautumiseen aukeaa Oma Opintopolku -palveluun heti opiskelupaikan vastaanotettuasi.

Rekisteröi TAMK-käyttäjätunnus käyttöösi ennen opintojen alkua. Kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja tietosi on siirretty TAMKin opiskelijahallintorekisteriin, saat omaan sähköpostiisi linkin tunnuksen rekisteröimistä varten. Viesti lähetetään osoitteesta helpdesk@tamk.fi. Tarvitset palvelun käyttämiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Tunnuksilla pääset tutustumaan TAMKin intraan (intra.tamk.fi). Tutustu mm. TAOKin opinto-oppaaseen. Osa TAMKin palveluista toimii vasta opinto-oikeusajan alettua (esim. opintojaksoille ilmoittautuminen).

Opiskeluaika

Vuonna 2018 valittujen opiskelijoiden opinto-oikeus on voimassa 31.7.2021 saakka.

Opintojen aloitus

Opiskeluryhmäsi opinnot alkavat Tampereella (TAMK/Kuntokatu 3) lähiohjauspäivillä 22.–23.8.2018 klo 9.00–16.00.

Aloituspäivien ohjelma ja tarkemmat tiedot tulevat tälle sivulle noin viikkoa ennen aloitusta.

Lähiohjauspäivät

Lähiohjauspäivät ovat tiistaisin ja keskiviikkoisin, ellei muuta mainita. Lähiohjauspäivien alustavat ajankohdat:

Syksy 2018

22.–23.8.
11.–12.9.
9.–10.10.
15.–16.11. (to–pe)
11.12.

Kevät 2019

22.–23.1.
12.–13.2.
12.–13.3.
16.–17.4.
14.–15.5.

Syksy 2019

3.–4.9.
8.–9.10.
12.11.
Valmistumisjuhla joulukuussa

Lähiohjauspäivä tarkoittaa yhteistä päivän pituista tapaamista Tampereella. Se voi tarkoittaa myös videoneuvotteluyhteydellä toteutettavaa yhteistä kokoontumista verkossa.

Koulutuksen aloituspäiviin, kuten muihinkin lähiohjauspäiviin osallistuminen on erittäin tärkeää. Aloituspäivillä orientoidutaan koulutukseen, tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja aloitetaan oman opiskeluohjelman suunnittelu.

Opiskeluun tarvittava työskentelyaika

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Tämän osaamisen saavuttaminen tarkoittaa keskimäärin 1600 tunnin työskentelyä. Koulutus toteutetaan osaamisperustaisesti oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan. 

Lähiohjauspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä osaamisen hankkimista, tiimityöskentelyä, verkossa tapahtuvaa työskentelyä sekä harjoittelua. Varaathan itsellesi aikaa opiskella. 

Opetussuunnitelma

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelma.

Tietokoneen käyttö

Oppimisympäristömme on Moodle, jota TAMKissa kutsutaan Tabulaksi. Saat oikeuden myös opintorekisteriin ja TAMKin sähköpostiosoitteen, jota käytetään koulutukseen liittyvässä tiedotuksessa..

Henkilötietojen muutokset

Voit päivittää yhteystietojasi PAKKI-työpöydällä. Henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava sähköpostitse opintoasiainkoordinaattori Teija Helinille.

Opiskelutodistus

Jos tarvitset opiskelutodistusta esimerkiksi verottajaa, työpaikkaa, päiväkotia tai työvoimatoimistoa varten, voit pyytää sitä tällä lomakkeella. Opintojen aloituspäiväksi tulostuu ensimmäinen lähiohjauspäivä. Siihen saakka voit käyttää myös saamaasi hyväksymissähköpostia todisteena opinnoistasi.

Opiskelijakunnan jäsenyys

TAOKin opiskelijat ovat oikeutettuja liittymään Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäseniksi ja saamaan vihreän opiskelijakortin, jonka voi tilata Tamkon nettisivujen kautta.

Saapumisohjeet TAMKiin

Löydät saapumisohjeet sekä muuta tietoa (pysäköinti jne.) TAMKin pääkampuksesta täältä.

Kampuksella ja sen lähistöllä on hyvin rajallisesti pysäköintipaikkoja. Siksi kannattaa tulla julkisilla kulkuvälineillä.

Majoittuminen Tampereella

TAMKilla on sopimus alla olevien tamperelaisten hotellien kanssa. TAOKin opiskelijat voivat yöpyä niissä sopimushintaan. Huonetta varattaessa kannattaa sanoa olevansa TAMKin opiskelija.

Lisätiedot

Opintojen sisällöt: lehtori Ari Jussila, p. 050 439 9685, lehtori Outi Rantanen, p. 040 672 0889
Opintohallintoasiat: opintoasiainkoordinaattori Teija Helin, p. 040 801 6249 

(TAMKilaisten sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi)