Ammatillinen opettajankoulutus

Oletko oman alasi ammattilainen ja kiinnostunut työskentelystä ihmisten kanssa? Ammatillisena opettajana pääset ohjaamaan sekä nuorten että eri-ikäisten aikuisten kasvamista alasi ammattilaisiksi. Ammatillinen opettajankoulutus sopii jo opettajana työskenteleville tai uutta uraa suunnitteleville.

60 op

Tampere, Lappeenranta, Pori, Seinäjoki, verkko-opiskelu

Hakuaika: 4.–26.1.2017

Alkaa: Elokuu 2017

Maksuton


Koulutuksen kuvaus

Ammatillinen opettajankoulutus antaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden

 • ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajille
 • peruskoulun, lukion, kansanopiston sekä kansalais- ja työväenopiston opettajille

Voit koulutus- ja työkokemustaustasi mukaan opettaa ammatillisia tai yhteisiä opintoja em. oppilaitoksissa.

Koulutus on opettajien kelpoisuusvaatimusasetuksessa mainittu "opettajan pedagogiset opinnot".

Koulutuksen suoritettuasi voit käyttää lyhennettä AmO esimerkiksi käyntikortissasi.

Voit suorittaa opinnot työn ohessa opiskellen. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Se on keskimäärin 1,5 vuotta. Opiskeluaikaan vaikuttavat sekä opettajaopiskelijan omat tavoitteet että aiempi osaaminen.

Tampereen lisäksi järjestämme opettajankoulutusta myös muilla paikkakunnilla. Alueellisesti toimivia ryhmiä käynnistämme vuonna 2017 Lappeenrannassa, Porissa ja Seinäjoella. Tarjolla on myös verkko-opiskeluryhmä sekä englanninkielinen ryhmä.

Tavoitteet ja sisältö

Ammatillinen opettajankoulutus tukee kehittymistä oppimisen ohjaajana ja kasvattajana sekä toimimista työyhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

Opettajankoulutuksen tavoitteet on jaettu viiteen ydinosaamisalueeseen:

 • opetus- ja ohjaamisosaaminen
 • arviointiosaaminen
 • kulttuuriosaaminen
 • hyvinvointiosaaminen
 • kumppanuusosaaminen.

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se sisältää:

 • ammattipedagogisia opintoja
 • opettajaharjoittelua
 • kasvatustieteen opintoja
 • valinnaisia pedagogisia opintoja.

Koulutus koostuu kolmesta laajasta opintokokonaisuudesta:

 • kohti monimuotoisia oppimisympäristöjä
 • kohti ohjauksellista opettajuutta
 • kohti monialaista yhteistoimintaa

Ammatillisen opettajankoulutuksen rakenne

 

 

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää koulutuksen tavoitteet, periaatteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmaa päivitetään joka vuosi loppukeväästä. Noudatat koko opintojesi ajan sitä opetussuunnitelmaa, jonka mukaan olet aloittanut opintosi.

Hakuaikana on nähtävillä edellisenä vuonna aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelma. Vuosittaiset muutokset ovat melko pieniä.

Tutustu opetussuunnitelmaan 2016 (pdf)

Toteutus

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelet ryhmänopettajasi ohjauksessa monimuotoisesti työn ohessa tietoverkkoja käyttäen. Pienryhmissä voit vaihtaa kokemuksia muiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Tukenasi on myös oma ohjaava opettaja, jolta saat apua ja neuvoja opetus- ja ohjaamisharjoittelusi aikana.

Koulutuksen lähtökohtana on osallistava pedagogiikka, joka mahdollistaa monenlaisten pedagogisten mallien ja menetelmien käyttämisen. Opinnoissa korostuu opettajaopiskelijan mahdollisuus vaikuttaa oman opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Esite osallistavan pedagogiikan perusteista ja opettajankoulutuksen toteutuksesta (pdf)

Opettajaopinnot ovat:

 • lähiopiskelua
 • työskentelyä verkossa
 • itsenäistä työskentelyä
 • pienryhmätyöskentelyä sekä lähipäivinä että ryhmän itse sopimina aikoina
 • opettajaharjoittelua (oppimisympäristöihin, toimintakulttuureihin ja verkostoihin tutustumista sekä opettajana toimimista).

Opintojen kestoon vaikuttavat sekä omat tavoitteesi että aiempi osaamisesi. Ryhmänopettaja ohjaa sinua opiskelusuunnitelman tekemisessä opintojen alkuvaiheessa.

Tarkempaa tietoa opiskelumuodoista löydät hakuohjeiden yhteydestä.

Lisätiedot koulutuksesta

taok(at)tamk.fi
Opiskelijapalvelut p. 03 245 2053
Hakuasiat p. 03 245 2054

Lue hakuohjeet

Päivitetty 13.01.2017

Haku

Koulutukseen haetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa. Hakuaika on 4.–26.1.2017.

Hakuinfot

ti 10.1. klo 17 - 18.30 (suomeksi)
ke 11.1. klo 17 - 18.30 (englanniksi)
ti 17.1. klo 17 - 18.30 (suomeksi)

Infot pidetään verkossa osoitteessa https://connect.funet.fi/tamk-taok/. Yhteys avataan noin 15 minuuttia ennen. Tuona aikana on mahdollista esimerkiksi testata äänen kuuluvuutta.

Valintamenettely

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset.

Opiskelijavalinta tehdään koulutusalakohtaisina valintaryhminä.

Valintaperusteet lyhyesti (pdf)

Löydät tarkemmat valintaperusteiden kuvaukset Opintopolusta.

Alimmat opiskelupaikkaan oikeuttavat pistemäärät aikaisemmin:

KOULUTUSALA 2015 2016
Humanistinen ja kasvatusala 20 20
Kulttuuriala 17 18
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 17 19
Luonnontieteiden ala 16,5 15
Tekniikan ja liikenteen ala 12 9
Luonnonvara- ja ympäristöala 14 17
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15,5 17
Majoitus-, ravitsemis- ja talousala 14 16
Muu koulutus 13 19
Englanninkielinen ryhmä 13,5 14

Aikataulu

Hakuaika on 4.–26.1.2017. Se päättyy 26.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun (yhteystiedot alla).

Lähetä hakemuksesi tuloste ja liitteet 2.2. klo 15:een mennessä osoitteella
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere.

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 6.4.2017 Oma opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 20.4.2017 klo 15:een mennessä.

Hakukelpoisuus

Lain mukaan ammatilliseen opettajankoulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen.

Pääsääntöisesti kelpoisuusvaatimusasetuksissa edellytetään: 

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • vähintään 3 vuoden pituinen työkokemus tehtävää vastaavalla alalla (opetuskokemusta ei edellytetä).

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajien kelpoisuusvaatimukset esitellään alla. 

Ammatillinen koulutus

Ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus (Asetus 986/98, 13 §)

Ammatilliseen koulutukseen sisältyvien ammatillisten opintojen opetusta on kelpoinen antamaan henkilö:

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;

---

3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; sekä

4) jolla on pätevyys- tai lupakirja taikka oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää pätevyys- tai lupakirjaa taikka laillistamista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä soveltuvaa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai jos koulutuksen järjestäjän päättämä opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Opettajalla on tällöin oltava koulutuksen järjestäjän päättämään opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto tai, jollei tutkintorakenteessa ole soveltuvaa erikoisammattitutkintoa, muu soveltuva tutkinto tai koulutus, 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa kelpoisuusvaatimuksena on 1 momentin 1 kohdasta poiketen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Sosiaali- ja terveysalan koulutusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, jolla on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisten opintojen opetuksessa voidaan poiketa soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta 2 momentissa säädetyllä tavalla hiusalan sekä kauneudenhoitoalan ammatillisiin tutkintoihin johtavien koulutusten osalta.

Tanssialan sekä sirkusalan koulutuksessa opettajaksi on kelpoinen 1 momentin 1 ja 3 kohdan estämättä myös henkilö, jolla on vähintään kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot sekä alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus.

Erityisestä syystä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta sekä ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa annettavaa ammatillista lisäkoulutusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut alan erikoisammattitutkinnon tai jolla muutoin on koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu korkea ammattitaito.

Yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (Asetus 986/98, 14 §)

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellista ja ammattitaitoa täydentävää äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matemaattis-luonnontieteellisten opintojen, humanistis-yhteiskunnallisten opintojen sekä liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden samoin kuin terveystiedon opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka

1. on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai vähintään 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa;

----

Muiden taito- ja taideaineiden kuin liikunnan opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin kuuluvia tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä terveystietoa opettamaan on 1 momentin 1 kohdan estämättä kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon. 

Ammattikorkeakoulut

(Asetus 1129/2014, 17 §)

Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Erityisestä syystä yliopettajan toimeen voidaan 1 momentin estämättä nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos henkilö on erittäin hyvin perehtynyt toimen tehtäväalaan.

Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

Opiskelumuodot

Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa on vuonna 2017 seuraavat suomenkieliset opiskelumuodot:

 • monimuotoinen opiskelu Tampereella perjantaisin
 • monimuotoinen opiskelu Tampereella perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin
 • monimuotoinen opiskelu Lappeenrannassa keskiviikkoisin
 • monimuotoinen opiskelu Porissa keskiviikkoisin
 • monimuotoinen opiskelu Seinäjoella keskiviikkoisin
 • verkko-opiskelu keskiviikkoisin.

Lisäksi tarjolla on englanninkielinen ryhmä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Aika sisältää sekä kontaktipäivät että muun opiskelun.

Kaikissa opiskelumuodoissa on 

 • lähiopiskelua
 • työskentelyä verkossa
 • itsenäistä työskentelyä
 • pienryhmätyöskentelyä sekä kontaktipäivinä että ryhmän itse sopimina aikoina
 • opettajaharjoittelua (oppimisympäristöihin ja toimintakulttuureihin tutustumista sekä opettajana toimimista).

Opinnot alkavat elokuussa. Kaikilla ryhmillä on orientoivia tehtäviä ennen ensimmäistä kontaktipäivää.

Kesällä on mahdollisuus opiskella valinnaisia pedagogisia opintoja.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Se on keskimäärin 1,5 vuotta. Opiskeluaikaan vaikuttavat sekä opettajaopiskelijan omat tavoitteet että aiempi osaaminen.

Monimuotoinen opiskelu Tampereella perjantaisin (TaPe-ryhmä)

 • Opinnot alkavat 24.–25.8.2017. Sen jälkeen ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 9–16 siten, että kontaktipäiviä on 1–2/kk henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Opintokokonaisuus Kohti monialaista yhteistoimintaa on verkkopainotteisempi kuin muut opintokokonaisuudet.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna.

Monimuotoinen opiskelu Tampereella perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin (TaPeLa-ryhmä) 

 • Opinnot alkavat 24.–25.8.2017. Sen jälkeen ryhmä kokoontuu perjantai-iltapäivisin (klo 12.30–19) ja lauantaisin (klo 9–16) siten, että tapaamisia on noin kerran kuukaudessa. Opintokokonaisuus Kohti monialaista yhteistoimintaa on verkkopainotteisempi kuin muut opintokokonaisuudet.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna.

Monimuotoinen opiskelu alueryhmissä keskiviikkoisin: Lappeenrannassa (LaKe-ryhmä) Porissa (PoKe-ryhmä) tai Seinäjoella (SeKe-ryhmä)

 • Opinnot alkavat 30.–31.8.2017. Sen jälkeen ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9–16 siten, että kontaktipäiviä on 1–2/kk henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Opintokokonaisuus Kohti monialaista yhteistoimintaa on verkkopainotteisempi kuin muut opintokokonaisuudet.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna Tampereella.

Verkko-opiskelu keskiviikkoisin (VeKe)

 • Tähän ryhmään voivat hakea henkilöt, joilla on hyvät valmiudet verkkotyöskentelyyn sekä videoneuvotteluun ja muuhun verkkotyöskentelyyn soveltuvat laitteet käytössään (tietokone, toimiva Internet-yhteys, kuulokemikrofoni ja web-kamera)
 • Opinnot alkavat 24.–25.8.2017 Tampereella. Sen jälkeen ryhmä kokoontuu verkossa keskiviikkoisin klo 9–16 siten, että verkkokontaktipäiviä on 1–2/kk henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna Tampereella.
 • Ryhmän koko on 25 opiskelijaa. Jos verkko-opiskeluun halukkaita opiskelijoita on enemmän kuin siihen voidaan ottaa, ryhmän opiskelijat valitaan hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos opiskelupaikan saanut henkilö ei pääse verkko-opiskeluryhmään, hän saa paikan itselleen sopivan paikkakunnan monimuoto-opiskeluryhmästä.

Valintaryhmät

Opiskelijavalinnat tehdään kaikissa opettajakorkeakouluissa alakohtaisista valintaryhmistä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen suomenkielisiin ryhmiin valitaan vuonna 2017 yhteensä 200 uutta opettajaopiskelijaa. 

Valintaryhmien koot ovat: 

Humanistinen ja kasvatusala 12
Kulttuuriala 12
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 22
Luonnontieteiden ala 7
Tekniikan ja liikenteen ala 72
Luonnonvara- ja ympäristöala 7
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 56
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7
Muu koulutus 5
 

Usein kysytyt kysymykset

K: Saan tutkintoni valmiiksi keväällä hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Olenko hakukelpoinen?
V: Et valitettavasti ole. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta.

K: Olen sairaanhoitaja. Voinko hakea opettajankoulutukseen?
V: Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ja sinulla on vähintään viisi vuotta tutkintoasi vastaavaa työkokemusta, olet hakukelpoinen. Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon, kolmen vuoden työkokemus on riittävä. Jos olet suorittanut opistoasteen tutkinnon, et valitettavasti ole hakukelpoinen.

K: Voinko tulla valituksi, jos minulla ei ole opetuskokemusta enkä toimi hakuaikana opettajana?
V: Voit. Opetuskokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä. Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon mukainen koulutusala määrittää valintaryhmäsi. Pisteitäsi verrataan samassa valintaryhmässä olevien muiden hakijoiden pisteisiin, ja valinta perustuu kokonaispistemäärään.

K: Suomi ei ole äidinkieleni. Voinko silti hakea opettajankoulutukseen? 
V: Voit hakea opettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä. 

K: Täytyykö työkokemuksen olla tehtynä yhtäjaksoisesti vai huomioidaanko esim. kesä- ja viikonlopputyöt?
V: Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Osa-aikaisten ja lyhytkestoisten työsuhteiden laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa: 150 h = 1 kk, 11 kk = 1 vuosi. Työtodistuksista on käytävä ilmi tuntimäärät ja ajanjaksot, jolloin työtä on tehty.

K: Lasketaanko opiskeluaikana tehty työ mukaan työkokemukseen?
V: Kyllä lasketaan, lukuun ottamatta työharjoittelua, joka on osa tutkintoa, jolla haet.

K: Voiko varusmiespalveluksen laskea ammatilliseksi työkokemukseksi? 
V: Pääsääntöisesti ei, mutta jos esim. lääkäri on varusmiespalveluksessa ollessaan toiminut varuskunnassa lääkärin tehtävissä tai restonomi huolehtinut muonituksesta, niin tällöin kyllä.

K: Pitääkö työkokemus olla hankittuna tutkinnon jälkeen?
V: Ei tarvitse.

K: Miksi tulostettu hakemus todistusjäljennöksineen pitää lähettää opettajakorkeakouluun? Eikö nettihakemus riitä?
V: Hakemus todistusjäljennöksineen tarvitaan hakukelpoisuutesi ja pisteityksen tarkistamiseen.

K: Miksi yo-tutkinnosta ei saa pisteitä? 
V: Vain ammatillisista tutkinnoista ja korkeakoulututkinnoista annetaan pisteitä, koska koulutamme opettajia nimenomaan ammatilliseen koulutukseen.

K: Mikä merkitys valitulla opiskelumuodolla on valintaan? 
V: Opiskelumuodolla ei ole merkitystä valinnan kannalta, vaan valinta tehdään koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Englanninkielinen opiskelumuoto on oma valintaryhmänsä.

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?
V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Lisätiedot hakemisesta

taok@tamk.fi
p. 03 2452 054

Hae!

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää koulutuksen tavoitteet, periaatteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmaa päivitetään joka vuosi loppukeväästä. Noudatat koko opintojesi ajan sitä opetussuunnitelmaa, jonka mukaan olet aloittanut opintosi.

Hakuaikana on nähtävillä edellisenä vuonna aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelma. Vuosittaiset muutokset ovat melko pieniä.

Opetussuunnitelma 2015 (pdf, päivitetty 7.8.2015)

Tervetuloa ammatilliseen opettajankoulutukseen

Alla on opintojen aloittamiseen liittyviä tietoja ammatilliseen opettajankoulutukseen vuonna 2016 valituille uusille opiskelijoille. Sivu päivitetään vuoden 2017 tilanteeseen viimeistään 5.4.

Opiskeluaika

Vuonna 2016 valittujen opiskelijoiden opinto-oikeus on 31.7.2019 asti.

Jos et voi aloittaa opintojasi lukuvuoden 2016 alussa, voit siirtää opintojasi vuodella. Poissaoloaika kuluttaa kuitenkin kolmen vuoden opinto-oikeusaikaa. Mikäli et pysty suorittamaan opintoja loppuun kolmessa vuodessa, sinun tulee hakea uudestaan opettajankoulutukseen.

Opintojen aloitus

Ensimmäiset kontaktipäivät kaikille ryhmille järjestetään Tampereella.

Tampereen ryhmät 16TaPe, 16TaPeLa sekä alueryhmät 16LaTo (Lappeenranta) ja 16PoKe (Pori) kokoontuvat torstaina 25.8.2016 klo 13.00–18.00 ja perjantaina 26.8. klo 9.00–16.00.

Tampereen ryhmät 16TaKe ja 16TaKe1 sekä alueryhmät 16SeKe (Seinäjoki) ja 16KuKoKe (Kuopio ja Kokkola) kokoontuvat ensimmäiselle kontaktipäivälle torstaina 25.8. klo 13.00–18.00.

Aloituspäivien tiedote

Opintojen suorittaminen yhdessä vuodessa

Ammatillinen opettajankoulutus on mahdollista suorittaa myös yhden lukuvuoden aikana.

Koulutuksen suorittaminen yhden vuoden aikana edellyttää riittävästi (noin 16 op) aikaisempia hyväksiluettavia opintoja.  Lisäksi edellytetään opettajana toimimista koulutuksen aikana. Opettajana toimimattomat voivat hakeutua 1-vuotiseen koulutukseen vain, jos heillä on mahdollisuus kokoaikaiseen opiskeluun (esim. opintovapaa tai työtön).

Yhdessä vuodessa opiskelevat muodostavat oman verkkopainotteisen opiskeluryhmän (16TaKe1), jonka kontaktipäivät ovat keskiviikkoisin. Ryhmään hakeudutaan Opintoihin liittyvää tiedustelua -kohdassa olevalla lomakkeella.

Kontaktipäivät

Kaikkien ryhmien kontaktipäivät ovat täällä (päivitetty 19.8.2016).

Kontaktipäivä tarkoittaa yhteistä päivän pituista tapaamista Tampereella tai alueryhmän paikkakunnalla. Se voi tarkoittaa myös videoneuvotteluyhteydellä toteutettavaa yhteistä kokoontumista verkossa. Ryhmänopettajasi kertoo yksityiskohtaisemmin toimintatavoista eri opintokokonaisuuksissa.

Koulutuksen aloituspäiviin, kuten muihinkin kontaktipäiviin osallistuminen on erittäin tärkeää. Aloituspäivillä orientoidutaan opettajankoulutukseen, ryhmäydytään ja saadaan ohjausta ensimmäiseen opintokokonaisuuteen Kohti monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Opiskeluun tarvittava työskentelyaika

Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa keskimäärin 1600 tunnin työskentelyä. Opiskeluryhmäsi kokoontuu kontaktipäivään noin kahtena päivänä kuukaudessa (verkkopainotteiset ryhmät harvemmin) tiettynä viikonpäivänä. Opintoihin on hyvä varata joka viikolta ainakin kyseinen päivä. Tarvitset aikaa myös opettajaharjoitteluun, itsenäiseen työskentelyyn ja mahdollisiin pienryhmätapaamisiin. Varaathan itsellesi aikaa opiskella.

Opettajaharjoittelu

Koulutukseen kuuluu tutustumista erilaisiin oppimistilanteisiin, opiskelijoihin, oppimisympäristöihin, työyhteisöihin ja verkostoihin sekä opettajana ja ohjaajana toimimista. Ryhmänopettaja ohjeistaa tähän opintojen alkupuolella.

Kasvatustieteen opinnot

Opettajankoulutukseen sisältyy kasvatustieteen opintoja 10 op.

Jos et ole suorittanut aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja (25 op/15 ov), voit suorittaa opettajankoulutukseen kuuluvat kasvatustieteen opinnot (10 op) muiden opintojen ohella.

Valinnaiset pedagogiset opinnot

Ammatilliseen opettajankoulutukseen sisältyy myös valinnaisia pedagogisia opintoja (6 op). Nämä opinnot ovat opettajuuden rakentumista ja identiteettityötä tukevia opintoja. Ilmoitamme valinnaisten opintojen tarjonnasta erikseen.

Valinnaisiin pedagogisiin opintoihin voidaan hyväksilukea muissa oppilaitoksissa suoritettavia tai jo suoritettuja opettajuutta tukevia opintoja. Esim. kasvatustieteellisestä arvosanasta (25 op/15 ov) voidaan hyväksilukea näihin opintoihin 6 op. Saat ryhmänopettajalta tarkempia tietoja hyväksiluvuista.

Tietokoneen käyttö

Osa opinnoista toteutetaan verkkoympäristössä. Oppimisympäristömme on Tabula, joka on TAMKin nimitys Moodle-oppimisalustalle. Jotta tämänkaltainen opiskelu sujuu, sinulta edellytetään tietokoneen päivittäistä käyttömahdollisuutta. On myös toivottavaa, että voit käyttää omaa kannettavaa tietokonettasi tai tablettitietokonettasi kontaktipäivissä (BYOD-periaate).

Käyttäjätunnukset TAMKin verkkoon sekä TAMKin sähköpostiosoite annetaan elokuun aloituspäivillä.

Opiskelutodistus

Jos tarvitset opiskelutodistusta esimerkiksi verottajaa, työpaikkaa, päiväkotia tai työvoimatoimistoa varten, saat sen koordinaattorilta.

Henkilötietojen muutokset

Henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava sähköpostitse koordinaattorille.

Opiskelijakunnan jäsenyys

TAOKin opiskelijat ovat oikeutettuja liittymään Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäseniksi ja saamaan vihreän opiskelijakortin, jonka voi tilata Tamkon nettisivujen kautta.

Saapumisohjeet TAMKiin

Löydät saapumisohjeet sekä muuta tietoa (pysäköinti jne.) TAMKin pääkampuksesta täältä.

Majoittuminen Tampereella

TAMKilla on sopimus alla olevien tamperelaisten hotellien kanssa. TAOKin opiskelijat voivat yöpyä niissä sopimushintaan. Huonetta varattaessa kannattaa sanoa olevansa TAMKin opiskelija.

Lisätiedot

koordinaattori Paula Larvala, puh. 050 330 6923
suunnittelija Heidi Lehtonen, puh. 040 837 5542
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi

Heidät tavoittaa parhaiten arkisin klo 9.30–14.30.