Ammatillinen opettajankoulutus

Oletko oman alasi ammattilainen ja kiinnostunut työskentelystä ihmisten kanssa? Ammatillisena opettajana pääset ohjaamaan sekä nuorten että eri-ikäisten aikuisten kasvamista alasi ammattilaisiksi. Ammatillinen opettajankoulutus sopii jo opettajana työskenteleville tai uutta uraa suunnitteleville.

60 op

2018: Tampere, Lappeenranta, Pori, Seinäjoki, verkko-opiskelu

Hakuaika: 8.–29.1.2019

Alkaa: 2019

Maksuton


Koulutuksen kuvaus

Ammatillinen opettajankoulutus antaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden

 • ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen opettajille
 • peruskoulun, lukion, kansanopiston sekä kansalais- ja työväenopiston opettajille

Voit koulutus- ja työkokemustaustasi mukaan opettaa ammatillisia tai yhteisiä opintoja em. oppilaitoksissa.

Koulutus on opettajien kelpoisuusvaatimusasetuksessa mainittu "opettajan pedagogiset opinnot".

Koulutuksen suoritettuasi voit käyttää lyhennettä AmO esimerkiksi käyntikortissasi.

Voit suorittaa opinnot työn ohessa opiskellen. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Se on keskimäärin 1,5 vuotta. Opiskeluaikaan vaikuttavat sekä opettajaopiskelijan omat tavoitteet että aiempi osaaminen.

Tampereen lisäksi järjestämme opettajankoulutusta myös muilla paikkakunnilla. Alueellisesti toimivia ryhmiä käynnistämme vuonna 2018 Lappeenrannassa, Porissa ja Seinäjoella. Yksi Tampereen ryhmistä (OPEKE) on suunnattu erityisesti ammatillisessa koulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa työskenteleville opettajille. Tarjolla on myös verkko-opiskeluryhmä sekä englanninkielinen ryhmä.

Tavoitteet ja sisältö

Ammatillinen opettajankoulutus tukee kehittymistä oppimisen ohjaajana ja kasvattajana sekä toimimista työyhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

Opettajankoulutuksen tavoitteet on jaettu viiteen ydinosaamisalueeseen:

 • opetus- ja ohjaamisosaaminen
 • arviointiosaaminen
 • kulttuuriosaaminen
 • hyvinvointiosaaminen
 • kumppanuusosaaminen.

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se sisältää:

 • ammattipedagogisia opintoja
 • opettajaharjoittelua
 • kasvatustieteen opintoja
 • valinnaisia pedagogisia opintoja.

Koulutus koostuu kolmesta laajasta opintokokonaisuudesta:

 • kohti monimuotoisia oppimisympäristöjä
 • kohti ohjauksellista opettajuutta
 • kohti monialaista yhteistoimintaa

Ammatillisen opettajankoulutuksen rakenne

 

 

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää koulutuksen tavoitteet, periaatteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmaa päivitetään joka vuosi loppukeväästä. Noudatat koko opintojesi ajan sitä opetussuunnitelmaa, jonka mukaan olet aloittanut opintosi.

Hakuaikana on nähtävillä edellisenä vuonna aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelma. Vuosittaiset muutokset ovat melko pieniä.

Tutustu opetussuunnitelmaan 2018

Toteutus

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelet ryhmänopettajasi ohjauksessa monimuotoisesti työn ohessa tietoverkkoja käyttäen. Pienryhmissä voit vaihtaa kokemuksia muiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Tukenasi on myös oma ohjaava opettaja, jolta saat apua ja neuvoja opetus- ja ohjaamisharjoittelusi aikana.

Koulutuksen lähtökohtana on osallistava pedagogiikka, joka mahdollistaa monenlaisten pedagogisten mallien ja menetelmien käyttämisen. Opinnoissa korostuu opettajaopiskelijan mahdollisuus vaikuttaa oman opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Esite osallistavan pedagogiikan perusteista ja opettajankoulutuksen toteutuksesta (pdf)

Opettajaopinnot ovat:

 • lähiopiskelua
 • työskentelyä verkossa
 • itsenäistä työskentelyä
 • pienryhmätyöskentelyä sekä lähipäivinä että ryhmän itse sopimina aikoina
 • opettajaharjoittelua (oppimisympäristöihin, toimintakulttuureihin ja verkostoihin tutustumista sekä opettajana toimimista).

Opintojen kestoon vaikuttavat sekä omat tavoitteesi että aiempi osaamisesi. Ryhmänopettaja ohjaa sinua opiskelusuunnitelman tekemisessä opintojen alkuvaiheessa.

Tarkempaa tietoa opiskelumuodoista löydät hakuohjeiden yhteydestä.

Lisätiedot koulutuksesta

Suunnittelija Heidi Lehtonen
p. 040 837 5542
heidi.lehtonen(at)tamk.fi

Hakuasiat: taok(at)tamk.fi p. 03 245 2054

Lue hakuohjeet

Päivitetty 15.06.2018

Haku

Seuraava hakuaika ammatilliseen opettajankoulutukseen on 8.–29.1.2019. Alla olevat tiedot koskevat vuoden 2018 hakua. Päivitämme sivun syksyllä.

Valintamenettely

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset.

Opiskelijavalinta tehdään koulutusalakohtaisina valintaryhminä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu v. 2018 seuraavista osa-alueista:

 • opetuskokemus 1.1.2010 jälkeen
 • hakututkinnon lisäksi suoritetut tutkinnot (enintään 2 tutkintoa)
 • kasvatustieteelliset perusopinnot (yliopistojen tai ammatillisten opettajakorkeakoulujen vaatimusten mukaiset)
 • ammatillinen ja/tai pedagoginen täydennyskoulutus 1.1.2013 jälkeen 

Valintaperusteet lyhyesti (pdf-taulukko)

Löydät tarkemmat valintaperusteiden kuvaukset Opintopolusta.

 

Alimmat opiskelupaikkaan oikeuttavat pistemäärät aikaisemmin

Huom! Valintaperusteiden muutoksista johtuen aiempien vuosien pisteet eivät ole vertailukelpoisia enää vuonna 2018.

KOULUTUSALA 2015 2016 2017
Humanistinen ja kasvatusala 20 20 21
Kulttuuriala 17 18 18,5
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 17 19 17
Luonnontieteiden ala 16,5 15 17
Tekniikan ja liikenteen ala 12 9 9
Luonnonvara- ja ympäristöala 14 17 16
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15,5 17 17
Majoitus-, ravitsemis- ja talousala 14 16 17,5
Muu koulutus 13 19 12
Englanninkielinen ryhmä 13,5 14 17

Aikataulu

Hakuaika on 10.–30.1.2018. Se päättyy 30.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun (yhteystiedot alempana).

Hakemuksen tuloste ja liitteet tulee lähettää 7.2.2018 mennessä osoitteella
TAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere.

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 5.4.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 19.4.2018 klo 15:een mennessä.

Hakukelpoisuus

Lain mukaan ammatilliseen opettajankoulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen.

Pääsääntöisesti kelpoisuusvaatimusasetuksissa edellytetään: 

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • vähintään 3 vuoden pituinen työkokemus tehtävää vastaavalla alalla (opetuskokemusta ei edellytetä).

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajien kelpoisuusvaatimukset esitellään alla. 

Ammatillinen koulutus

(Asetus 986/98)

Kelpoisuusvaatimuksiin 1.1.2018 voimaan tulleet muutokset on päivitetty alla olevaan tekstiin.

13 § Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan henkilö:

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;

---

3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä

---

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä soveltuvaa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai jos koulutuksen järjestäjän päättämä opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Opettajalla on tällöin oltava koulutuksen järjestäjän päättämään opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto tai, jollei tutkintorakenteessa ole soveltuvaa erikoisammattitutkintoa, muu soveltuva tutkinto tai koulutus, 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

13 a § Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta hammastekniikan perustutkintoon, lääkealan perustutkintoon, sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, välinehuoltoalan perustutkintoon, hierojan ammattitutkintoon, hieronnan ammattitutkintoon, jalkojenhoidon ammattitutkintoon, kehitysvamma-alan ammattitutkintoon, kipsausalan ammattitutkintoon, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon, obduktiopreparaattorin ammattitutkintoon, päihdetyön ammattitutkintoon, terveysalan ammattitutkintoon, välinehuoltajan ammattitutkintoon, hieronnan erikoisammattitutkintoon, hierojan erikoisammattitutkintoon, immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkintoon, kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintoon, kipsimestarin erikoisammattitutkintoon, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon, työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon, vanhustyön erikoisantamaan henkilö:

1) joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, --- ja jolla on kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; tai

2) joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, --- ja jolla on vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

---

13 b § Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus tanssi- ja sirkusalan perustutkinnoissa

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta tanssialan perustutkinnossa ja sirkusalan perustutkinnossa on kelpoinen sen estämättä mitä 13 §:n 1 momentissa säädetään antamaan henkilö:

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon tai jolla on vähintään kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot;

---

3) jolla on alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus.

13 c § Muuta ammatillista koulutusta antavan opettajan kelpoisuus

Erityisestä syytä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n mukaista ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta on sen estämättä mitä 13 §:ssä säädetään kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut alan erikoisammattitutkinnon tai jolla muutoin on koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu korkea ammattitaito.

14 § Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 2 §:ssä tarkoitettujen yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvien osa-alueiden opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, taide ja luova ilmaisu, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta osa-alueiden opetusta on 1 momentista poiketen kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon.

---

Ammattikorkeakoulut

(Asetus 1129/2014, 17 §)

Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Erityisestä syystä yliopettajan toimeen voidaan 1 momentin estämättä nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos henkilö on erittäin hyvin perehtynyt toimen tehtäväalaan.

Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

Opiskelumuodot

Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa on vuonna 2018 seuraavat suomenkieliset opiskelumuodot:

 • monimuotoinen opiskelu Tampereella perjantaisin
 • monimuotoinen opiskelu Tampereella perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin
 • monimuotoinen opiskelu Lappeenrannassa torstaisin
 • monimuotoinen opiskelu Porissa keskiviikkoisin
 • monimuotoinen opiskelu Seinäjoella keskiviikkoisin
 • verkko-opiskelu keskiviikkoisin
 • OPEKE – Henkilökohtaistettu opiskelu opetustehtävissä toimiville Tampereella perjantaisin.

Lisäksi tarjolla on englanninkielinen ryhmä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Aika sisältää sekä kontaktipäivät että muun opiskelun.

Kaikissa opiskelumuodoissa on 

 • lähiopiskelua
 • työskentelyä verkossa
 • itsenäistä työskentelyä
 • pienryhmätyöskentelyä sekä kontaktipäivinä että ryhmän itse sopimina aikoina
 • opettajaharjoittelua (oppimisympäristöihin, verkostoihin ja toimintakulttuureihin tutustumista sekä opettajana toimimista).

Kaikki ryhmät aloittavat opintonsa toukokuussa.  Kaikilla ryhmillä on orientoivia tehtäviä ennen ensimmäistä kontaktipäivää.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Se on keskimäärin 1,5 vuotta. Opiskeluaikaan vaikuttavat sekä opettajaopiskelijan omat tavoitteet että aiempi osaaminen.

Monimuotoinen opiskelu Tampereella perjantaisin

 • Opinnot alkavat torstaina ja perjantaina 17.–18.5.2018. Sen jälkeen ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 9–16 siten, että kontaktipäiviä on 1–2/kk henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Opintokokonaisuus Kohti monialaista yhteistoimintaa on verkkopainotteisempi kuin muut opintokokonaisuudet.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna.

Monimuotoinen opiskelu Tampereella perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin

 • Opinnot alkavat torstaina ja perjantaina 17.–18.5.2018. Sen jälkeen ryhmä kokoontuu perjantai-iltapäivisin (klo 12.30–19) ja lauantaisin (klo 9–16) siten, että tapaamisia on noin kerran kuukaudessa. Opintokokonaisuus Kohti monialaista yhteistoimintaa on verkkopainotteisempi kuin muut opintokokonaisuudet.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna.

Monimuotoinen opiskelu alueryhmissä: Lappeenrannassa torstaisin, Porissa keskiviikkoisin tai Seinäjoella keskiviikkoisin

 • Opinnot alkavat torstaina ja perjantaina 24.–25.5.2018. Sen jälkeen ryhmä kokoontuu Porissa ja Seinäjoella keskiviikkoisin ja Lappeenrannassa torstaisin klo 9–16 siten, että kontaktipäiviä on 1–2/kk henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Opintokokonaisuus Kohti monialaista yhteistoimintaa on verkkopainotteisempi kuin muut opintokokonaisuudet.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna Tampereella.

Verkko-opiskelu keskiviikkoisin

 • Tähän ryhmään voivat hakea henkilöt, joilla on hyvät valmiudet verkkotyöskentelyyn sekä videoneuvotteluun ja muuhun verkkotyöskentelyyn soveltuvat laitteet käytössään (tietokone, toimiva Internet-yhteys, kuulokemikrofoni ja web-kamera)
 • Opinnot alkavat torstaina ja perjantaina 17.–18.5.2018 Tampereella. Sen jälkeen ryhmä kokoontuu verkossa keskiviikkoisin klo 9–16 siten, että verkkokontaktipäiviä on 1–2/kk henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna Tampereella.

OPEKE – Henkilökohtaistettu opiskelu opetustehtävissä toimiville Tampereella perjantaisin

 • Ryhmä on tarkoitettu päätoimisille opettajille, jotka opettajaopintojen aikana toimivat ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa.
 • Opettajaopinnot toteutetaan opettajan työssä oppimalla henkilökohtaistetun kehittymissuunnitelman pohjalta. Samalla kehitetään opettajan työelämäosaamista ja tuetaan työpaikoilla tapahtuvaa ohjaustyötä.
 • Opinnot alkavat torstaina ja perjantaina 17.–18.5.2018. Opintoihin sisältyy viisi–kuusi kontaktipäivää perjantaisin Tampereella, reaaliaikaisia verkkoistuntoja ja ryhmänopettajan ohjaustapaamisia opettajaopiskelijan työpaikalla.
 • Kasvatustieteen opinnot suoritetaan verkko-opintoina muiden opintojen yhteydessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaisia pedagogisia opintoja, joita on tarjolla sekä verkko-opintoina että lähiopiskeluna.
 • Ryhmän koko on 25 opiskelijaa. Jos ryhmään halukkaita opiskelijoita on enemmän kuin siihen voidaan ottaa, ryhmän opiskelijat valitaan hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos opiskelupaikan saanut opettaja ei pääse OPEKE-ryhmään, hän saa paikan itselleen sopivan paikkakunnan monimuoto-opiskeluryhmästä.
 • Opiskelu ryhmässä on osa opettajakorkeakoulujen kehittämishanketta (OPEKE), jossa kehitetään opettajankoulutuksen toteutusmalleja. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.

Valintaryhmät

Opiskelijavalinnat tehdään kaikissa opettajakorkeakouluissa alakohtaisista valintaryhmistä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen suomenkielisiin ryhmiin valitaan vuonna 2018 yhteensä 210 uutta opettajaopiskelijaa. 

Valintaryhmien alustavat koot: 

Humanistinen ja kasvatusala 13
Kulttuuriala 13
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 23
Luonnontieteiden ala 8
Tekniikan ja liikenteen ala 74
Luonnonvara- ja ympäristöala 8
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 58
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8
Muu koulutus 5
 

Usein kysytyt kysymykset

K: Saan tutkintoni valmiiksi keväällä hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Olenko hakukelpoinen?
V: Et valitettavasti ole. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta.

K: Olen sairaanhoitaja. Voinko hakea opettajankoulutukseen?
V: Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ja sinulla on vähintään viisi vuotta tutkintoasi vastaavaa työkokemusta, olet hakukelpoinen. Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon, kolmen vuoden työkokemus on riittävä. Jos olet suorittanut opistoasteen tutkinnon, et valitettavasti ole hakukelpoinen.

K: Voinko tulla valituksi, jos minulla ei ole opetuskokemusta enkä toimi hakuaikana opettajana?
V: Voit. Opetuskokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä. Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon mukainen koulutusala määrittää valintaryhmäsi. Pisteitäsi verrataan samassa valintaryhmässä olevien muiden hakijoiden pisteisiin, ja valinta perustuu kokonaispistemäärään.

K: Suomi ei ole äidinkieleni. Voinko silti hakea opettajankoulutukseen? 
V: Voit hakea opettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä. 

K: Täytyykö työkokemuksen olla tehtynä yhtäjaksoisesti vai huomioidaanko esim. kesä- ja viikonlopputyöt?
V: Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Osa-aikaisten ja lyhytkestoisten työsuhteiden laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa: 150 h = 1 kk, 11 kk = 1 vuosi. Työtodistuksista on käytävä ilmi tuntimäärät ja ajanjaksot, jolloin työtä on tehty.

K: Lasketaanko opiskeluaikana tehty työ mukaan työkokemukseen?
V: Kyllä lasketaan, lukuun ottamatta työharjoittelua, joka on osa tutkintoa, jolla haet.

K: Voiko varusmiespalveluksen laskea ammatilliseksi työkokemukseksi? 
V: Pääsääntöisesti ei, mutta jos esim. lääkäri on varusmiespalveluksessa ollessaan toiminut varuskunnassa lääkärin tehtävissä tai restonomi huolehtinut muonituksesta, niin tällöin kyllä.

K: Pitääkö työkokemus olla hankittuna tutkinnon jälkeen?
V: Ei tarvitse.

K: Miksi tulostettu hakemus todistusjäljennöksineen pitää lähettää opettajakorkeakouluun? Eikö nettihakemus riitä?
V: Hakemus todistusjäljennöksineen tarvitaan hakukelpoisuutesi ja pisteytyksen tarkistamiseen.

K: Miksi yo-tutkinnosta ei saa pisteitä? 
V: Vain ammatillisista tutkinnoista ja korkeakoulututkinnoista annetaan pisteitä, koska koulutamme opettajia nimenomaan ammatilliseen koulutukseen.

K: Mikä merkitys valitulla opiskelumuodolla on valintaan? 
V: Opiskelumuodolla ei ole merkitystä valinnan kannalta, vaan valinta tehdään koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Englanninkielinen opiskelumuoto on oma valintaryhmänsä.

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?
V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Lisätiedot hakemisesta

taok@tamk.fi
p. 03 2452 054

Hae!

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää koulutuksen tavoitteet, periaatteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmaa päivitetään joka vuosi loppukeväästä. Noudatat koko opintojesi ajan sitä opetussuunnitelmaa, jonka mukaan olet aloittanut opintosi.

Hakuaikana on nähtävillä edellisenä vuonna aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelma. Vuosittaiset muutokset ovat melko pieniä.

Opetussuunnitelma 2015 (pdf, päivitetty 7.8.2015)

Tällä sivulla on opintojen aloittamiseen liittyviä tietoja ammatilliseen opettajankoulutukseen vuonna 2018 valituille uusille opiskelijoille.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 19.4.2018 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Voit kirjautua palveluun esimerkiksi mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksillasi osoitteessa www.opintopolku.fi. Jos et ole ottanut opiskelupaikkaasi vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.

Samalla kun otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, ilmoittaudu myös läsnä olevaksi opintoihin lukuvuodelle 2018–2019. Linkki ilmoittautumiseen aukeaa Oma Opintopolku -palveluun heti opiskelupaikan vastaanotettuasi.

Rekisteröi TAMK-käyttäjätunnus käyttöösi ennen opintojen alkua. Kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja tietosi on siirretty TAMKin opiskelijahallintorekisteriin, saat omaan sähköpostiisi linkin tunnuksen rekisteröimistä varten. Viesti lähetetään 23. - 24.4. osoitteesta helpdesk@tamk.fi. Tarvitset palvelun käyttämiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Tunnuksilla pääset tutustumaan TAMKin intraan (intra.tamk.fi). Tutustu huolella mm. TAOKin opinto-oppaaseen. Osa TAMKin palveluista toimii vasta ensimmäisenä kontaktipäivänä.

Opiskeluaika

Vuonna 2018 valittujen opiskelijoiden opinto-oikeus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Se on keskimäärin 1,5 vuotta. Opiskeluaikaan vaikuttavat sekä opettajaopiskelijan omat tavoitteet että aiempi osaaminen.

Henkilökohtaistaminen

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opintoja suunnitellaan yhdessä ryhmänopettajan kanssa opintojen alettua. 

Opintojen aloitus

Ensimmäiset kontaktipäivät suomenkielisilleTampereen ryhmille ja verkko-opiskeluryhmille ovat TAMKissa 17.–18.5.2018 klo 9–16.

Luokkatilat aloituspäivinä Tampereella:

18VeKe          B4-26
18OPEKE      B6-25
18TaPeA        B5-18
18TaPeB        B5-22
18TaPeLa      B5-27

Lappeenrannan, Porin ja Seinäjoen ryhmien ensimmäiset kokoontumiset ovat ao. paikkakunnilla 24.–25.5.2018 klo 9–16.

Alueryhmien aloituspäivien luokkatilat:

18LaTo (Lappeenranta): SAMPO (Pohjolankatu 10), luokka 205
18SeKe (Seinäjoki): Elnkeinotalo (Huhtalantie 2), tila "Sali"
18PoKe (Pori): SAMK (Satakunnankatu 23), luokka  A5-26

Aloituspäivien ohjelma koostuu seuraavanlaisista asioista:

 • ryhmänopettajan ja ryhmän jäsenten tutustuminen
 • opetussuunnitelman perusasioita
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjustaminen
 • opintojen aloittamiseen liittyviä tärkeitä asioita.

Eri ryhmien täsmälliset ohjelmat löytyvät ryhmien omista Tabula-työtiloista, jotka avautuvat viimeistään 15.5. Pääset oman ryhmäsi Tabula-työtilaan 18AO TAOK -työtilasta, jossa olet varmaan jo käynytkin.

Opetussuunnitelma (OPS)

Löydät opetussuunnitelman täältä.

Käytännöllisiä ohjeita Tabulassa

Verkko-oppimisympäristömme on Tabula (Moodle), jonne pääset TAMK-käyttäjätunnuksen rekisteröityäsi. Siellä on 2018 aloittavia opettajaopiskelijoita varten työtila "18AO TAOK", josta löydät mm. ennakkotehtävän palautusalustan sekä erinäisiä käytännöllisiä ohjeita.  

Löydät Tabulan työtilaan18AO TAOK pääsyyn tarvittavan avaimen saamastasi hyväksymissähköpostista.

Huom! OPEKE-ryhmä toimii ryhmän opettajien lähettämän aloituskirjeen mukaisesti, eikä käytä yllä mainittua Tabula-työtilaa.

Kontaktipäivät

Löydät kontaktipäivät opinto-oppaasta.

Kontaktipäivä tarkoittaa yhteistä päivän pituista tapaamista Tampereella tai alueryhmän paikkakunnalla. Se voi tarkoittaa myös videoneuvotteluyhteydellä toteutettavaa yhteistä kokoontumista verkossa. Ryhmänopettajasi kertoo yksityiskohtaisemmin toimintatavoista eri opintokokonaisuuksissa.

Koulutuksen aloituspäiviin kuten muihinkin kontaktipäiviin osallistuminen on erittäin tärkeää. Aloituspäivillä orientoidutaan opettajankoulutukseen, ryhmäydytään ja saadaan ohjausta ensimmäiseen opintokokonaisuuteen Kohti monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Opiskeluun tarvittava työskentelyaika

Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa keskimäärin 1600 tunnin työskentelyä. Kontaktipäivien lisäksi tarvitset aikaa myös opettajaharjoitteluun, itsenäiseen työskentelyyn ja mahdollisiin pienryhmätapaamisiin. Varaathan itsellesi aikaa opiskella.

Ennakkotehtävät

Jo ennen opintojen ensimmäistä aloituspäivää pyydämme sinua tekemään ennakkotehtävät.

Ennakkotehtävien avulla voit vähitellen kiinnittyä opettajaopintoihin ja selkiyttää omaa ajatteluasi opettajaopiskelijana. Ennakkotehtävien raportissa kuvaamasi tiedot auttavat ryhmänopettajaasi opiskeluryhmän toiminnan suunnittelussa.

Jos sinut on valittu koulutukseemme vuoden 2017 haussa, olet lykännyt opintojesi aloittamista tähän vuoteen ja olet aiemmin tehnyt vastaavat tehtävät, sinun tulee tehdä ne nyt uudelleen. Voit toki käyttää hyväksesi aiemmin tehtyjä tehtäviä, jotka palautat päivityksen jälkeen.

Löydät ennakkotehtävät täältä.

Ennakkotehtävät palautetaan 9.5.2018 mennessä Tabulaan, jossa kurssi aukeaa 24.4. Palautusohjeet löytyvät tehtäväohjeista.

Valinnaiset pedagogiset opinnot - mahdollista jo kesällä

Ammatilliseen opettajankoulutukseen sisältyy myös valinnaisia pedagogisia opintoja (6 op). Nämä opinnot ovat opettajuuden rakentumista ja identiteettityötä tukevia opintoja.

Valinnaisiin pedagogisiin opintoihin voidaan hyväksilukea muissa oppilaitoksissa suoritettavia tai jo suoritettuja opettajuutta tukevia opintoja. Esim. kasvatustieteellisestä arvosanasta (25 op /15 ov) voidaan hyväksilukea näihin opintoihin 6 op. Saat ryhmänopettajalta tarkempia tietoja hyväksiluvuista.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa valinnaisia pedagogisia opintoja jo kesäopintoina. Opinnot ja niiden sisällöt aikatauluineen löydät opinto-oppaasta. Sivu täydentyy kevään aikana. Pääset opinto-oppaaseen sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi TAMKin tietojärjestelmiin.

Myös myöhemmin järjestettävistä valinnaisista pedagogisista opinnoista ilmoitamme opinto-oppaassa. 

Tietokoneen käyttö

Osa opinnoista toteutetaan verkkoympäristössä. Oppimisympäristömme on Tabula, joka on TAMKin nimitys Moodle-oppimisalustalle. Jotta tämänkaltainen opiskelu sujuu, sinulta edellytetään tietokoneen päivittäistä käyttömahdollisuutta. On myös toivottavaa, että voit käyttää omaa kannettavaa tietokonettasi tai tablettitietokonettasi kontaktipäivissä (BYOD-periaate).

Saat oikeuden myös opiskelijan työpöydälle PAKKIin (mm. opintorekisteri) ja käyttöösi TAMKin sähköpostiosoitteen, jota käytetään koulutukseen liittyvässä tiedotuksessa..

Henkilötietojen muutokset

Voit päivittää yhteystietojasi PAKKI-työpöydällä. Muista henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava sähköpostitse opintoasiainkoordinaattori Mervi Mustoselle.

Opiskelutodistus

Jos tarvitset opiskelutodistusta esimerkiksi verottajaa, työpaikkaa, päiväkotia tai työvoimatoimistoa varten, voit pyytää sitä sähköpostilla opintoasiainkoordinaattori Mervi Mustoselta. Opintojen aloituspäiväksi tulostuu ensimmäinen kontaktipäivä. Siihen saakka voit käyttää myös saamaasi hyväksymissähköpostia todisteena opinnoistasi.

Opiskelijakunnan jäsenyys

TAOKin opiskelijat ovat oikeutettuja liittymään Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäseniksi ja saamaan vihreän opiskelijakortin, jonka voi tilata Tamkon nettisivujen kautta.

Saapumisohjeet TAMKiin

Löydät saapumisohjeet sekä muuta tietoa (pysäköinti jne.) TAMKin pääkampuksesta täältä. Kampuksella ja sen lähistöllä on hyvin rajallisesti pysäköintipaikkoja. Siksi kannattaa tulla julkisilla kulkuvälineillä.

Majoittuminen Tampereella

TAMKilla on sopimus alla olevien tamperelaisten hotellien kanssa. TAOKin opiskelijat voivat yöpyä niissä sopimushintaan. Huonetta varattaessa kannattaa sanoa olevansa TAMKin opiskelija.

Lisätiedot

Opintojen sisällöt: suunnittelija Heidi Lehtonen
Opintohallintoasiat: opintoasiainkoordinaattori Mervi Mustonen


TAMKilaisten sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi

Muistilista kiireellisimmistä asioista

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnä olevaksi opintoihin.
 • Tutustu 18AO TAOK -kurssiin Tabulassa.
 • Tee ennakkotehtävät ja palauta ne.